بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران همواره به فکر این مردم بودند و همیشه نگران از آنکه مبادا این انقلاب به دست نااهلان بیفتد. توصیه‏ ها و رهنمودهاى این بزرگوار، نشاندهندۀ آن است که در اداره حکومت، دغدغه‏ هایى مطرح است؛ زیرا همواره احتمال اینکه قدرت به فساد منجر شود، مصلحت مردم رعایت نشود و ارباب قدرت از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و یا مردم از انقلاب دلسرد شوند و... وجود دارد. اصولاً در برپایى حکومت دینى، مقصود به خدمت گرفتن قدرت سیاسى براى مقاصد والاى دینى نظیر برپایى عدالت اجتماعى در جامعه است؛ اما در برابر این هدف مقدس، چالش هاى بسیارى وجود دارد که باعث دغدغه و نگرانیهایى در همۀ دلسوزان، و على‏ الخصوص رهبر و بنیانگذار چنین حکومتى مى‏شود. در مجموع، مرورى بر مهمترین دغدغه‏ ها و نگرانیهاى امام در طول حیات ایشان، نمایانگر لزوم حفظ ارکان مختلف جامعه و در رأس آن، نظام حکومتى آن در برابر افکار، عقاید و اعمال انحرافى و ضد اسلامى بوده است؛ و همه هشدارهاى آگاهانه، قاطعانه و به موقع ایشان در هر یک از این موارد به همین علت صادر شده است. اکنون که سالها از رحلت آن مرد الهى مى‏ گذرد ما شاهدیم که همان دغدغه و نگرانیها هنوز وجود دارد و راه حفظ نظام، توجه به همان هشدارهاى عالمانه ایشان، و پرهیز عملى مردم و مسئولان از دغدغه است.

اسلام را وارونه نشان ندهید

آنى که اهمیت دارد این است که وجهۀ اسلام محفوظ باشد؛ صورت اسلام آنطورى که هست باشد. امروز که دست ما افتاده یک جورى نمایش ندهیم که بگویند اسلام این است.

یک وقت مى‏ گویند که فلان آدم اینطورى است، این اشکالى ندارد؛ فلان شخص اینطورى است. یکوقت اگر بنا شد که مثلاً در قشر معمّمین، خداى نخواسته، در قشر علما، خداى نخواسته، یک مطلب خلافى واقع بشود، دو تا مطلب خلاف واقع بشود، مردم مى‏ گویند که خوب، اینها نمایندگان اسلام هستند، نمایندگان اسلام هم همین طورند؛ پس معلوم مى‏ شود اسلام اینطورى است. کمیته‏ هایى که براى کمیتۀ اسلامى هست و کمیته در حکومت اسلامى هست اگر چنانچه یک قضیه ‏اى بر آن واقع بشود، صورت اسلام را بد نمایش مى ‏دهد، و اگر یک همچو کارى به دست ماها واقع بشود، جرمى است که بخشودنى نیست؛ پیش خداى تبارک و تعالى بخشودنى نیست. این مثل سایر گناه ها نیست. این یک گناه بزرگى است که اسلام را ما در خطر انداختیم؛ اسلام را برخلاف آن چیزى که هست نمایش دادیم.

و لهذا من از همه، از همۀ کمیته ‏ها، از همۀ پاسدارها، از همۀ معمّمین، از همۀ اهل منبر، از همۀ اهل محراب، از همۀ مسلمانها، عاجزانه، با کمال عجز و تواضع، استدعا مى ‏کنم که این اسلامى که الآن به دست شما افتاده است وارونه نشانش ندهید؛ همان‏طور که هست عرضه کنید. اگر اسلام را همان طور که هست عرضه کنید، دنیا قبولش مى‏ کند؛ متاع خوبى است. اما اگر چنانچه امروز خداى نخواسته ما یک جور عملى بکنیم که این عمل اسباب این بشود که بگویند اسلام اینطور هست، بزرگتر خیانت را ما به اسلام کردیم.

منبع: صحیفه امام، ج 8، ص 4.

. انتهای پیام /*