بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره به فکر این مردم بودند و همیشه نگران از آنکه مبادا این انقلاب به دست نااهلان بیفتد. توصیه‏ ها و رهنمودهای این بزرگوار، نشاندهندۀ آن است که در اداره حکومت، دغدغه‏ هایی مطرح است؛ زیرا همواره احتمال اینکه قدرت به فساد منجر شود، مصلحت مردم رعایت نشود و ارباب قدرت از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و یا مردم از انقلاب دلسرد شوند و... وجود دارد. اصولاً در برپایی حکومت دینی، مقصود به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای مقاصد والای دینی نظیر برپایی عدالت اجتماعی در جامعه است؛ اما در برابر این هدف مقدس، چالش های بسیاری وجود دارد که باعث دغدغه و نگرانیهایی در همۀ دلسوزان، و علی‏ الخصوص رهبر و بنیانگذار چنین حکومتی می‏شود. در مجموع، مروری بر مهمترین دغدغه‏ ها و نگرانیهای امام در طول حیات ایشان، نمایانگر لزوم حفظ ارکان مختلف جامعه و در رأس آن، نظام حکومتی آن در برابر افکار، عقاید و اعمال انحرافی و ضد اسلامی بوده است؛ و همه هشدارهای آگاهانه، قاطعانه و به موقع ایشان در هر یک از این موارد به همین علت صادر شده است. اکنون که سالها از رحلت آن مرد الهی می‏ گذرد ما شاهدیم که همان دغدغه و نگرانیها هنوز وجود دارد و راه حفظ نظام، توجه به همان هشدارهای عالمانه ایشان، و پرهیز عملی مردم و مسئولان از دغدغه است.

اسلام را وارونه نشان ندهید

آنی که اهمیت دارد این است که وجهۀ اسلام محفوظ باشد؛ صورت اسلام آنطوری که هست باشد. امروز که دست ما افتاده یک جوری نمایش ندهیم که بگویند اسلام این است.

یک وقت می‏ گویند که فلان آدم اینطوری است، این اشکالی ندارد؛ فلان شخص اینطوری است. یکوقت اگر بنا شد که مثلاً در قشر معمّمین، خدای نخواسته، در قشر علما، خدای نخواسته، یک مطلب خلافی واقع بشود، دو تا مطلب خلاف واقع بشود، مردم می‏ گویند که خوب، اینها نمایندگان اسلام هستند، نمایندگان اسلام هم همین طورند؛ پس معلوم می‏ شود اسلام اینطوری است. کمیته‏ هایی که برای کمیتۀ اسلامی هست و کمیته در حکومت اسلامی هست اگر چنانچه یک قضیه ‏ای بر آن واقع بشود، صورت اسلام را بد نمایش می ‏دهد، و اگر یک همچو کاری به دست ماها واقع بشود، جرمی است که بخشودنی نیست؛ پیش خدای تبارک و تعالی بخشودنی نیست. این مثل سایر گناه ها نیست. این یک گناه بزرگی است که اسلام را ما در خطر انداختیم؛ اسلام را برخلاف آن چیزی که هست نمایش دادیم.

و لهذا من از همه، از همۀ کمیته ‏ها، از همۀ پاسدارها، از همۀ معمّمین، از همۀ اهل منبر، از همۀ اهل محراب، از همۀ مسلمانها، عاجزانه، با کمال عجز و تواضع، استدعا می ‏کنم که این اسلامی که الآن به دست شما افتاده است وارونه نشانش ندهید؛ همان‏طور که هست عرضه کنید. اگر اسلام را همان طور که هست عرضه کنید، دنیا قبولش می‏ کند؛ متاع خوبی است. اما اگر چنانچه امروز خدای نخواسته ما یک جور عملی بکنیم که این عمل اسباب این بشود که بگویند اسلام اینطور هست، بزرگتر خیانت را ما به اسلام کردیم.

منبع: صحیفه امام، ج ۸، ص ۴.

 

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره به فکر این مردم بودند و همیشه نگران از آنکه مبادا این انقلاب به دست نااهلان بیفتد. توصیه‏ ها و رهنمودهای این بزرگوار، نشاندهندۀ آن است که در اداره حکومت، دغدغه‏ هایی مطرح است؛ زیرا همواره احتمال اینکه قدرت به فساد منجر شود، مصلحت مردم رعایت نشود و ارباب قدرت از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و یا مردم از انقلاب دلسرد شوند و... وجود دارد. اصولاً در برپایی حکومت دینی، مقصود به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای مقاصد والای دینی نظیر برپایی عدالت اجتماعی در جامعه است؛ اما در برابر این هدف مقدس، چالش های بسیاری وجود دارد که باعث دغدغه و نگرانیهایی در همۀ دلسوزان، و علی‏ الخصوص رهبر و بنیانگذار چنین حکومتی می شود. در مجموع، مروری بر مهمترین دغدغه‏ ها و نگرانیهای امام در طول حیات ایشان، نمایانگر لزوم حفظ ارکان مختلف جامعه و در رأس آن، نظام حکومتی آن در برابر افکار، عقاید و اعمال انحرافی و ضد اسلامی بوده است؛ و همه هشدارهای آگاهانه، قاطعانه و به موقع ایشان در هر یک از این موارد به همین علت صادر شده است. اکنون که سالها از رحلت آن مرد الهی می‏ گذرد ما شاهدیم که همان دغدغه و نگرانیها هنوز وجود دارد و راه حفظ نظام، توجه به همان هشدارهای عالمانه ایشان، و پرهیز عملی مردم و مسئولان از دغدغه است.

اسلام را وارونه نشان ندهید

آنی که اهمیت دارد این است که وجهۀ اسلام محفوظ باشد؛ صورت اسلام آنطوری که هست باشد. امروز که دست ما افتاده یک جوری نمایش ندهیم که بگویند اسلام این است.

یک وقت می‏ گویند که فلان آدم اینطوری است، این اشکالی ندارد؛ فلان شخص اینطوری است. یکوقت اگر بنا شد که مثلاً در قشر معمّمین، خدای نخواسته، در قشر علما، خدای نخواسته، یک مطلب خلافی واقع بشود، دو تا مطلب خلاف واقع بشود، مردم می‏ گویند که خوب، اینها نمایندگان اسلام هستند، نمایندگان اسلام هم همین طورند؛ پس معلوم می‏ شود اسلام اینطوری است. کمیته‏ هایی که برای کمیتۀ اسلامی هست و کمیته در حکومت اسلامی هست اگر چنانچه یک قضیه ‏ای بر آن واقع بشود، صورت اسلام را بد نمایش می ‏دهد، و اگر یک همچو کاری به دست ماها واقع بشود، جرمی است که بخشودنی نیست؛ پیش خدای تبارک و تعالی بخشودنی نیست. این مثل سایر گناه ها نیست. این یک گناه بزرگی است که اسلام را ما در خطر انداختیم؛ اسلام را برخلاف آن چیزی که هست نمایش دادیم.

و لهذا من از همه، از همۀ کمیته ‏ها، از همۀ پاسدارها، از همۀ معمّمین، از همۀ اهل منبر، از همۀ اهل محراب، از همۀ مسلمانها، عاجزانه، با کمال عجز و تواضع، استدعا می ‏کنم که این اسلامی که الآن به دست شما افتاده است وارونه نشانش ندهید؛ همان‏طور که هست عرضه کنید. اگر اسلام را همان طور که هست عرضه کنید، دنیا قبولش می‏ کند؛ متاع خوبی است. اما اگر چنانچه امروز خدای نخواسته ما یک جور عملی بکنیم که این عمل اسباب این بشود که بگویند اسلام اینطور هست، بزرگتر خیانت را ما به اسلام کردیم.

منبع: صحیفه امام، ج ۸، ص ۴.

 

. انتهای پیام /*