پایان نامه کارشناسی ارشد «جایگاه مردم در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی(با توجه به اندیشه و مبانی نظری امام خمینی(س))» به قلم "مهرعلی لطفی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده در این اثر تلاش کرده است تا جایگاه مردم در پذیرش حاکم اسلامی و یا مقبولیت حاکم اسلامی را در اندیشه امام خمینی تبیین نماید.

در نتیجه می توان گفت در این پژوهش نویسنده برآنست تا مبانی نظری- فقهی- و اندیشه سیاسی امام خمینی(س) پیرامون نقش مردم در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را بررسی نماید.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- اسلام و مردم دو رکن اساسی جمهوری اسلامی و نکاتی پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم - مقاله

2- جایگاه مردم در اندیشه امام - مقاله

3- جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی - مقاله

4- جایگاه مردم در حکومت اسلامی با استناد به اندیشه حضرت امام(قدس سره) - مقاله

5- جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(س) - پایان نامه

6- جایگاه مردم در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی(با توجه به اندیشه و مبانی نظری امام خمینی(س)) - پایان نامه

7- جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

. انتهای پیام /*