نوزده آبان ۱۳۴۳ ش (۵ رجب ۱۳۸۴ ق) در تقویم زندگی امام خمینی از این جهت اهمیت دارد که ایشان با حضور بر سر مزار چهل‌ تن از علمایی که توسط آتاتورک (مؤسس کشور ترکیه) به شهادت رسیدند، نسبت به آنان ادای احترام فرمود. پس از تبعید حضرت امام به ترکیه، نگرانی مقامات دو کشور ایران و ترکیه آنگاه فزونی یافت که مشاهده نمودند حضرت امام حاضر نیست در محل اقامت خویش به صورت زندانی باقی بماند و خواستار بیرون رفتن و بازدید از اماکن دیدنی و خیابان‌هاست. برای آنان که خانه نشینی امام و دوری از هر گونه ارتباط با مسلمانان ترکیه بهترین تصمیم تلقی می شد امام را مجبور نمودند که لباس خویش را از تن بیرون آورند و لباس ترکی بپوشند تا تغییر لباس موجب گردد که امام دیگر میان اجتماع ظاهر نگردد؛ ولی امام همچنان به دیدار از مناطق مختلف شهر و افراد ادامه می داد. آنان موافقت کردند تا امام به اتفاق دو مأمور ترک و سرهنگ افضلی از بلوار آتاتورک و بخشی از شهر قدیم آنکارا بازدید به عمل آورد. در روز ۱۹ آبان ۱۳۴۳ بود که امام بر مزار چهل نفر از علمای شهیدی که به دستور آتاتورک کشته شده بودند حضور یافت و برای روح آن به خون خفتگان علو درجات آرزو کرد. سرانجام مقامات ترکیه پس از عوض نمودنهای پی در پی محل اقامت امام در ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۳ ایشان را به شهر بورسا واقع در ۴۶۰ کیلومتری آنکارا نزدیک دریای مرمره منتقل کرده و در یکی از ساختمان‌های جنوبی آن شهر که از قبل آماده کرده بودند اسکان دادند.

منابع مرتبط:

روزشمار زندگی امام خمینی

امام در ترکیه

پیام به مسلمانان ترکیه

. انتهای پیام /*