«در جمهوری اسلامی باید تمام مسائلی که در ایران است متحول بشود. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود؛ دانشگاه های پیوسته، به دانشگاه های مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشود. دادگستری ما باید متحول بشود؛ دادگستری غربی به دادگستری اسلامی متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی تمام‏ این ها باید زیر و رو بشود.»

این جملات بخشی از پیام رادیو تلویزیونی بنیانگذار جمهوری اسلامی به ملت ایران به مناسبت پایان رفراندم جمهوری اسلامی و اعلام آرا است. امام در این پیام فرمودند:

«باید مردم خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصی که ظالم هستند و به زیردست ها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند. طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اینها در جمهوری اسلامی باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت ها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دید که خلاف می‏ کند، ملت باید تودهنی به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می‏ خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاه ها باید دادخواهی بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند.

در جمهوری اسلامی ظلم نیست. در جمهوری اسلامی این طور مسائلی که زورگویی باشد نیست. فقیر و غنی؛ نمی ‏تواند طبقه غنی بر طبقه فقیر زور بگوید، نمی ‏تواند استثمار کند، نمی‏ تواند آنها را با اجر کم وادار به عمل های زیاد بکند. باید مسائل اسلامی حل بشود در اینجا و پیاده بشود. باید مستضعفین را حمایت بکنند، باید مستضعفین تقویت بشوند؛ زیر و رو بشوند مستکبر باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود. نه مستکبر به آن معنی بلکه باید همه با هم برادروار در این دنیا- در این مملکت- همه با هم باشند.»

امام در ادامه ۱۲ فروردین را روز عید ملت‏ دانسته و معیارهای برتری در جامعه اسلامی‏ را برشمردند و از عموم ملت خواستند که خود و درونشان را متحول کنند:

«و ما امیدواریم که خداوند تعالی به ما توفیق بدهد، که تا حالا که رساندیم مطلب را به اینجا و جمهوری اسلامی را اعلام کردیم؛ و الآن من اعلام می‏ کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می‏ دانم. و امیدوارم که در هر سال روز «۱۲ فروردین» روز عید ملت ما باشد؛ که رسیدند به قدرت ملی و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض می‏ کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمان، به همه اقشارشان، تبریک عرض می‏ کنم. مبارک باد بر شما این عید! مبارک باد بر شما این جمهوری اسلامی! لکن همه مکلفیم که احکام اسلام را مراعات کنیم. باید بازار ما بازار اسلامی باشد؛ بازار ما از بی‏ انصافی باید شستشو بشود. باید دولت ما و همه دولت هایی که بعدها می‏ آیند همه‏ روی موازین اسلامی باشد، وزارتخانه‏ ها روی موازین اسلامی‏ باشند، ادارات دولتی روی موازین اسلامی باشند. باید مملکتی که رنگِ طاغوت دارد مبدل بشود به مملکتی که رنگِ اللَّه دارد. باید مملکت طاغوتی به مملکت الهی تبدیل بشود.

اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای همه طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل [از] خلاف ها جلوگیری می‏ کند، جزا می‏ دهد. ما از خودمان باید بترسیم که خلاف نکنیم و الّا حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمی ‏توانند پاسبان ها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمی‏ تواند دولت به ملت زور بگوید؛ دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد. و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاه ها از او شکایت می‏ کند و دادگاه ها او را در دادگاه می‏ برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می‏ رسد. این دیگر آن طور نیست که در اسلام بین نخست وزیر و بین غیر نخست وزیر فرق داشته باشد...

در هر صورت من از عموم ملت می‏ خواهم که متحول کنند خودشان را. روحیاتی که تا کنون در زمان طاغوت داشتند متحول کنند به روحیات اسلامی.. و من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان شاء اللَّه وعده می ‏دهم که ایران برای شما کارْ درست می‏ کند، اسلام برای شما کارْ درست می‏ کند، اسلام زندگی‏ شما را مرفه می‏ کند، اسلام برای شما منزل درست می ‏کند. اسلام آن قدری که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست. و من از خدای تبارک و تعالی در این روز عید- که روز پیروزی ملت ماست- توفیق همه مسلمین را خواستارم. و من امیدوارم که دیگر ممالک اسلامی با هم متحد بشوند و دست طاغوته ا را از ممالک خودشان قطع بکنند.»

(صحیفه امام، ج‏6، ص: 457-465)

. انتهای پیام /*