بدنبال اعتراضات امام از ظلم و ستم های رژیم پهلوی ، ایشان دستگیر و تبعید شدند. امام خمینی پس از تبعید به شهر نجف نیز، همچنان علیه ظلم و تعدی به مردم توسط حاکمان کشور های ایران و عراق اعتراض می کرد. نمونه این بیانات خطاب به فرماندار نجف در  14 آذر 1353 با موضوع اعتراض به اقدام رژیم عراق علیه انقلابیون مسلمان عراقى‏ بود که به شدت نسبت به جنایات و آدم کشی های آنان اعتراض کردند. در سخنان امام به فرماندار نجف آمده است:

... به مقامات عراق برسانید که این گونه جنایتها و آدم کشی ها پیامدهاى شومى براى شما به همراه دارد. رضا شاه پهلوى نیز- مانند شما- بیگناهان را به زندان و شکنجه و به دار مى ‏کشید، و از هیچ جنایتى نسبت به ملت ایران کوتاهى نکرد، لیکن سرانجام پا به فرار گذاشت و نتوانست به سلطنت ادامه دهد. آدمکشی ها و خونریزیها نمى‏ تواند این حکومت را براى شما بیمه کند. خوب است که از سرنوشت دیگران عبرت بگیرید و با اسلام و علماى دین و مردم مؤمن و مسلمان، این گونه بى ‏رحمانه برخورد نکنید. [نزدیک به این مضامین‏]

صحیفه امام ،ج‏3 ،ص56   

. انتهای پیام /*