با نزدیک شدن روز پیروزی ملت ایران و بارور شدن خون شهیدان، به منظور سامان‌بخشی به اوضاع اولین و بنیادی‌ترین نهاد سیاسی و عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری یعنی «شورای انقلاب اسلامی» به فرمان امام خمینی(س) طی پیامی به ملت ایران شکل گرفت. در این پیام، به غیرقانونی بودن دولت بختیار و احتمال وقوع خیانت و جنایت بزرگتر نظیر کودتای نظامی توسط شاه که در حال رفتن بود و لزوم هوشیاری و ادامه مبارزه توسط مردم نیز اشاره شده است.متن پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهداى راه حق!

اکنون که روز پیروزى ملت شجاع نزدیک مى‏شود، اکنون که خونهاى پاک عزیزان بیگناهى که براى دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان خون‏ آشام شاه بر زمین ریخته شده است بارور مى‏گردد، لازم مى‏دانم مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان برسانم:

1- به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضاى این شورا در اولین فرصت مناسب معرفى خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:

الف- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسى جدید جمهورى اسلامى.

ب- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جدید؛

ج- انتقال قدرت به منتخبین جدید.

2- دولت کنونى، که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیر قانونى مى‏باشد، هر گز مورد قبول مردم نخواهد بود. همکارى با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحوى شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همان طورى که کارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانه ‏ها و ادارات دولتى عمل کرده ‏اند باید از اطاعت وزراى غاصب سرپیچى نموده و در صورت امکان آنان را به وزارتخانه‏ ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتى نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهورى اسلامى که متضمن آزادى ملت و استقلال کشور و تأمین عدالت اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان باز گشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسلامى مورد تأیید و پشتیبانى مردم و با شرکت فعالانه همه ملت است که مى‏توان خرابی هاى عظیم فرهنگى و اقتصادى و کشاورزى را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.

3- احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به یک جنایت بزرگترى بزند و آن یک کودتاى نظامى است که کراراً تذکر داده‏ ام که این آخرین ضربه اوست و لکن ملت دلیر مى‏داند که در ارتش به جز تنى چند سرسپرده و خونخوار، که از قرار مذکور در پستهاى مهم مستقر شده‏اند و به من نیز معرفى کرده ‏اند، جناحهاى شریف ارتش به این سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتى که مخالف با ملیت و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفه الهى و ملى خود به ارتش ایران هشدار مى‏دهم و از صاحب منصبان و درجه داران مى‏خواهم که در صورتى که چنین توطئه‏ اى در کار باشد شدیداً از آن جلوگیرى کنند و راضى نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف ایران را به خاک و خون کشند. این وظیفه الهى شما ارتش محترم است که در صورت‏ فرمانبردارى از خائنان بالفطره، پیش خداى تبارک و تعالى مسئول و در جوامع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهاى آتیه خواهید بود.

بر ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطئه‏ اى به هر وسیله ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خداى تعالى از اشخاصى که به جز سودطلبى چیزى در نظر ندارند نهراسند، که مبارزات پر شور ملت ایران نشان داده است که نمى‏ هراسند؛ و مى‏دانند که اینان هم مثل آن خائنین که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگى را انتخاب کرده‏ اند، استقامت را از دست داده ‏اند. ملت ایران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند که چند نفر ارتشى خائن نمى‏توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر ارتشى خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللى بر آن وارد نخواهد شد.

4- ملت شریف باید تا نتیجه نهایى، دست از مبارزات پر شور خود برندارند، که نمى‏ دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتى که چماق به دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند، مى‏توانند دفاع از خود کنند اگر چه منتهى به قتل آنان شود. از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمین و نابودى مخالفین ملت شریف را خواهانم. (صحیفه امام، ج‏5، ص: 426-428)

. انتهای پیام /*