اعلام میزان دارایی های امام خمینی (س) در روز ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹ بر اساس این اصل قانون اساسی صورت گرفته است که علاوه بر بیان زندگی ساده و بی پیرایه معظم له بیانگر تقیّد ایشان به مفاد قانون نیز می باشد. بر اساس گفته حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور ـ اول کسی که صورت دارائی های خود و متعلقین خود را ارائه داد امام بود که تمام دارائیش را نوشت و ارائه داد. فهرست دارایی های حضرت امام بر اساس نامه ایشان چنین است:

نام: روح الله- نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی - شماره شناسنامه ۲۷۴۴ - محل صدور: خمین- سِمَت: روحانی.

۱- دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):

۱- یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.

۲- قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه این جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی شود. «۱»

۲- دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیر منقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:

۱- وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.

۲- اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می باشد.

دو قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.

چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.

۳- کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و مِلک این جانب نیست، و ورثه این جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده ام.

تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹

- ۷ ربیع الاول ۱۴۰۱

روح الله الموسوی

( ۱)- به موجب حکم مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۶۲، امام خمینی سهم موروثی خویش در خمین را به فقرای این شهر بخشیده و واگذار نمود.

 منبع: روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۳۹۰ ؛ صحیفه امام، ج ‏۱۳، ص: ۵۲۳ - ۵۲۴ 

. انتهای پیام /*