امام پس از آزادى از زندان و بازگشت به قم، در تاریخ 16 فروردین 1343 بى‏اعتنا به تبلیغات و اتهامات دروغین شاه، مبارزه بر ضد صهیونیست‏ها و هم‏پیمانى پشت پردۀ شاه با آنان را سرسختانه دنبال کرد و توده‏ها را بیش از پیش بر ضد اشغالگران فلسطین برانگیخت. این موضع انقلابى و ضد صهیونیستى امام، بار دیگر بر وحشت و نگرانى شاه افزود و دستگاه تبلیغاتى ایران را ناگزیر ساخت، که در برابر مبارزات پیگیر امام، تبلیغات واهى بر ضد حکومت مصر را شدت بخشند.

روحانى‏نماها و روابط شاه و «اسرائیل»

     موضع‏گیرى پیگیر و پیاپى امام علیه صهیونیست‏ها و تحریک افکار مردم ایران بر ضد ارتباط همه‏جانبۀ شاه با اشغالگران فلسطین، مقابله مستقیم با سیاست استراتژى برون‏مرزى شاه به شمار مى‏رفت و مایه نگرانى او مى‏شد. امام پس از آزادى، برنامۀ مبارزه با صهیونیست‏ها را از رئوس اهداف خویش شمرده بود و بانگ بیدارباش خود را علیه صهیونیسم رساتر سر مى‏داد و دم از اتحاد اسلامى و همکارى با ملت عرب مى‏زد، و افکار عموم را بشدت بر ضد روابط سرّى شاه با «اسرائیل» و نفوذ صهیونیسم در ایران تحریک مى‏کرد.

     شاه که... نتوانسته بود امام را از حمله و مبارزه بر ضد رژیم صهیونیستى باز دارد و افکار توده‏ها را علیه اعراب بشوراند، این بار دست به دامان روحانى‏نماها شد تا از هر راهى که مى‏دانند و مى‏توانند، جلوى تاخت و تاز امام بر ضد «اسرائیل» را بگیرند و یا افکار توده‏ها را علیه مبارزات ضد صهیونیستى امام تحریک کنند...

     روحانى‏نماهاى تهران که جز تأمین زر و زیور و مال و جاه، اندیشه‏اى نداشته و ندارند؛ به دستور «ساواک» و به فرمان ملوکانه، دست به‏کار شدند تا با کار گرفتن حربه‏اى امام را از مبارزه با رژیم صهیونیستى بازدارند و یا دست‏کم تبلیغات او را علیه صهیونیست‏ها در میان توده‏هاى مسلمان بى‏اثر سازند!

     آنها پس از گردهمایى و تشکیل نشست‏هایى در برابر نشست‏هاى هفتگى علماى راستین اسلام و مطالعات و کند و کاوهاى گسترده، حربۀ مورد نظر خود را از فرمودۀ پیامبر اسلام به‏دست آوردند. حربه‏اى که رنگ اسلام داشت، از کلام پیامبر عالیقدر اسلام بود؛ حربه‏اى که مى‏توانست براى مدتى مردم را سرگرم سازد و دودستگى راه بیندازد، بحث و جدل برپا کند که آیا باید با «اسرائیل» مبارزه کرد یا نه؟ همین دو دستگى و یا چنددستگى چقدر مى‏توانست براى پیشبرد برنامه‏هاى شاه و صهیونیست‏ها مفید و مؤثر باشد و کارها را عقب بیندازد و خیال رژیم اشغالگر را آسوده سازد.

    روحانى‏نماها با این خواب‏هاى طلایى، حربۀ برندۀ خود را عرضه داشتند و با شعار الکفر ملة واحده به جنگ امام و مبارزات ضد صهیونیستى او برخاستند.

     این جمله بر سر زبان‏ها افتاد و به دنبال آن اعتراض و انتقاد از طرف مأموران «ساواک» و روحانى‏نماهایى که این جمله را بر سر زبان‏ها انداخته بودند آغاز شد که «چرا خمینى مرتب زنگ خطر را علیه اسرائیل به صدا در مى‏آورد؟ و مردم را به مبارزه با آن فرامى‏خواند؟ مگر پیغمبر نفرموده است الکفر ملة الواحدة؟ اگر باید با اهل کفر مبارزه کرد چه تفاوتى بین یهود و نصارا و کمونیست است که باید فقط با یهودى‏ها جنگید»؟!

اعلامیه‏اى افشاگرانه

     روحانى‏نماها و دستگاه جاسوسى شاه در انتظار بودند که با این سفسطه‏بازى‏ها و غلط‏اندازى‏ها امام خمینى را به دفاع استدلالى و بحث مدرسه‏اى و رد و ابرام بى‏ثمر وادارند! عده‏اى را به نوشتن کتاب‏هایى در اثبات این تز و گروهى را در رد آن سرگرم کنند! حوزه‏هاى علمیه، محافل و مجالس مذهبى را به بحث و بررسى در اطراف این مسألۀ پیچیده! و در خور اهمیت! مشغول کنند و خود در کنارى نشسته، به ریش مبارزه و مبارزان بخندند و با خیالى آسوده با صهیونیست‏ها به مغازله سیاسى ادامه دهند.

     لیکن رهبر خردمند ملت ایران آگاهتر و ژرف‏اندیش‏تر از این بود که به دام ساواک و دارو دسته ارتجاعى آن بیفتد و از راه و مسیر انقلابى خویش باز بماند. او راه خود را به خوبى مشخص ساخته  بود و شیوۀ فریبنده و نیرنگ‏هاى دشمن را نیز تشخیص مى‏داد و مى‏دانست که چه نقشه و توطئه‏اى در پشت آن شایعه‏سازى و سفسطه‏بازى گنجانده شده است و راه علاج آن نیز چه مى‏باشد. از صفات برجسته و خصلت ارزندۀ امام خمینى، یکى همین است که نه تنها توطئۀ دشمن را خوب و زود تشخیص مى‏دهد و به دام نمى‏افتد، بلکه رویارویى با آن را نیز خوب مى‏داند. از این رو، پیش از آنکه شعار الکفر ملة واحدة بتواند در میان مردم جا باز کند و ابهام و اشکال ایجاد کند، امام زیربناى آن را زد و آن توطئه را خنثى ساخت.

     در اعلامیه‏اى که از طرف امام به عنوان پشتیبانى از سران «نهضت آزادى» صادر شد به جریان مزبور چنین پاسخ داد:

     «... من از کلمۀ الکفر ملة واحدة که از سازمان به دست و دهان‏ها افتاده، متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام‏اللّه‏  و براى پشتیبانى اسرائیل و عمال اسرائیل است. مقدمه شناسایى اسرائیل است. براى پشتیبانى از عمال اسرائیل و فرقۀ ضالۀ منحرفه است».

     امام با این افشاگرى و پرده‏بردارى از توطئه‏ها و بازگویى این واقعیت که ساواک به منظور پشتیبانى از رژیم صهیونیستى و عمال آن در ایران و زمینه‏چینى براى به رسمیت شناختن آن رژیم اشغالگر، این جمله را بر سر زبان‏ها انداخته است، توانست تمام نقشه‏هاى عریض و طویل ساواک و روحانى‏نماهاى خودفروخته را یکجا نقش بر آب سازد و توطئۀ ارتجاعى آنان را خنثى کند. دیگر روحانى‏نماها و عمال سازمان جاسوسى شاه، جرأت نکردند این جمله را بر زبان بیاورند و در محفل یا مجلسى بازگو کنند؛ زیرا بى‏درنگ از طرف مردم به عنوان مأموران ساواک و هواداران یهود و صهیونیسم به زیر سؤال مى‏رفتند و رسوا مى‏شدند؛ و کوتاه سخن اینکه جملۀ الکفر ملة واحدة در نظر مردم براى تشخیص عمال سازمان جاسوسى و مدافعین رژیم صهیونیستى ملاک و محک قرار گرفته بود.

     نکتۀ در خور اهمیت آنکه امام در این اعلامیه پیش از آنکه به افشاگرى در مورد گویندگان شعار الکفر ملة واحدة بپردازد، بشدت علیه همکارى شاه با رژیم صهیونیستى و نفوذ و سلطۀ روزافزون آن در ایران موضع گرفت و به ملت اعلام خطر کرد و بار دیگر با پیام به جهانیان، تنفر و انزجار ملت ایران را از «اسرائیل» اعلام داشت و بدین‏وسیله به رژیم شاه و دار و دسته او فهماند که خمینى، به اصطلاحِ معروف «از آن بیدهایى نیست که با این بادها بلرزد» و از رسالت تاریخى خود  در مورد افشاکردن روابط شاه ـ «اسرائیل» و ایجاد خشم و عصیان علیه صهیونیسم و اشغالگران فلسطین باز بماند. این اعلامیه در روز 18 فروردین ماه 1343 در پی صدور حکم محکومیت آقایان طالقانى و بازرگان در دادگاه تجدید نظر نظامى‏ صادر شد. متن آن چنین است:

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

و سَیَعلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

من خوف داشتم که اگر در موضوع بیدادگرى نسبت به حجت الاسلام آقاى طالقانى و جناب آقاى مهندس بازرگان و سایر دوستان کلمه‏اى بنویسم، موجب تشدید امر آنها شود و ده سال زندان به پانزده سال تبدیل گردد. اینک که حکم جائرانه دادگاه تجدید نظر صادر شد، ناچارم از اظهار تأسف از اوضاع ایران عموماً، و از اوضاع دادگاه خصوصاً. به قدرى خلاف قوانین و مقررات در دادگاهها جریان دارد که موجب تأسف و تعجب است: محاکمات سرّى، حبسهاى قبل از ثبوت جرم، بى‏اعتنایى به دفاع مظلومین. این جانب و اشخاص با وجدان و با دیانت متأسفیم از مظلومیت این اشخاص که به جرم دفاع از اسلام و قانون اساسى محکوم به حبسهاى طویل المدت شده، و باید با حال پیرى و نقاهت در زندان، براى اطفاى شهوات دیگران، به سر برند. رأى دهندگان باید منتظر سرنوشت سختى باشند

تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیارى از شئون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دوَل اسلامى در حال جنگ است، و دولت ایران با کمال دوستى با او رفتار مى‏کند و همه نحو وسایل تبلیغ و ورود کالاهاى آن را فراهم مى‏سازد

من کراراً اعلام خطر کرده‏ام: خطر براى دیانت مقدسه، خطر براى استقلال مملکت، خطر براى اقتصاد کشور. من از کلمه «الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» که از سازمانها به دست و دهانها افتاده متأسفم. این کلام بر خلاف نص کلام اللَّه، و براى پشتیبانى از اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمه شناسایى اسرائیل است، براى پشتیبانى از عمال اسرائیل و فرقه ضاله منحرفه است. من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامى بر خلاف قانون اساسى اوراق ضاله مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر مى‏شود، و دولتها از آن پشتیبانى مى‏کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده، و طرح قانون خانواده که بر خلاف احکام ضروریه اسلام و خلاف نص کلام اللَّه مجید [است‏] طرح و منتشر مى‏گردد، و کسى نیست از دولتها استیضاح کند. من متأسفم از رفتار سازمانها با مجالس تبلیغ احکام و عزادارى بر سید مظلومان- علیه الصلاة و السلام. هر کسى به طور کلى از ظلم و ظالم بحث کرد، اکنون در زندان به سر مى‏برد یا مدتها به سر برده است. تمام مجالس در تحت فشار، و صاحبان آنها در فشارهایى جانفرسا بوده و هستند. اشخاص متدین را، به جرم آنکه در عاشورا دسته راه انداخته‏اند و شعار ضد اسرائیل با خود داشته‏اند، به حبس و زجر و شکنجه کشیدند و اکنون هم در حبس به سر مى‏برند، با آنکه با کمال آرامش حرکت مى‏کردند.

من به جمیع دوَل اسلام و مسلمین جهان، در هر جا هستند، اعلام مى‏کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دولتهایى که با اسرائیل سازش مى‏کنند متنفر و منزجرند. این ملت ایران نیست که با اسرائیل منفور در حال سازش است؛ ملت ایران از این گناه بزرگ برى است. این دولتها هستند که به هیچ وجه مورد تأیید ملت نیستند. از خداوند تعالى عظمت اسلام و حفظ احکام اسلام را خواستار است.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

 

     این اعلامیۀ امام در داخل و خارج بازتاب مثبت و گسترده‏اى داشت... موضع روشن و شفاف امام در این اعلامیه بر ضد رژیم صهیونیستى و پیام او به ملت اسلام مبنى بر اینکه «... ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند و از دولت‏هایى که با اسرائیل سازش مى‏کنند متنفر و منزجرند...» بازتاب مثبت و مؤثرى در برخى از کشورهاى اسلامى و عربى داشت به طوری که روابط عمومى ارتش عراق این اعلامیه امام را به عربى ترجمه کرد و در میان عموم درجه‏داران، سربازان و پرسنل ارتش عراق به پخش آن دست زد.

 

منبع: برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی، دفتر اول، سید حمید روحانی، صفحه 927 و 928 و 980- 985

    

 

. انتهای پیام /*