به گزارش پرتال امام خمینی(س) : کتاب « امام خمینی (س) و نهضت احیای تمدن اسلامی » نوشته بهروز رشیدی از سوی موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.  مؤلف در این کتاب به توصیف و تبیین علل و عوامل ظهور و گسترش تمدن اسلامی در اندیشه امام خمینی(س) می‌پردازد و تلاش می‌کند تا بر اساس اندیشه حضرت امام(س) راز موفقیت تمدن اسلامی را که در ماهیت دعوی رسول خدا و پیام وحی است بیان کند. 

این کتاب در 7 فصل تنظیم و تدوین شده است: شامل:فصل اول: علل و عوامل ظهور و گسترش تمدن اسلامی، رشته های متععد علوم در تمدن اسلامی و جمع بندی تمدن اسلامی علل و عوامل ضعف و انحطاط تمدن اسلامی و عوامل فرهنگی

فصل دوم: نهضت احیای تمدن اسلامی، احیاگران تمدن اسلامی و نهضت تجدید حیات اسلام در خلیج فارس.

فصل سوم: امام خمینی و تمدن اسلامی، علل و عوامل ظهور تمدن اسلامی از دیدگاه امام، حمایت از نهضتهای آزادی بخش و وظیفه نجات مظلومان جهان، ایجاد تشکیلات و دولت بزرگ اسلامی با مکانیسم جمهوری های آزاد و مستقل و برتری تمدن اسلامی نسبت به تمدن غرب.

فصل چهارم: نظریه های تمدن و پایان تاریخ،نظریه برخورد تمدن های ساموئل هانتینگتون، امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران.

فصل پنجم: افول تمدن حسی غرب و احیای دین، اخلاق و معنویت، نظریه نجات و رنسانس معنوی در تفکر تویین بی.

فصل ششم: امام خمینی و تمدن غرب، جایگاه انسان در مکتب اومانیسم.

در پایان هم با اشاره به نگاه تطبیقی به اندیشه امام خمینی و متفکران غربی به مبحث آینده تمدن پرداخته است.

افزودنی است، چاپ اول این کتاب در 615صفحه در قطع وزیری و با تیراژ 1000 نسخه و به قیمت 22000تومان روانه بازار کتاب و اندیشه شده است.

منبغ:جماران

. انتهای پیام /*