کتاب کشف‌اسرار اثرى است سیاسى، عقیدتى و اجتماعى در روز 20 فروردین سال 1323 هجرى شمسى (15 ربیع الثانی 1364 هجرى قمرى)، یعنى دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خمینی (س) در این اثر به شبهات و تبلیغات ضد دینى و ضد روحانى جزوۀ «اسرار هزار ساله» یک وهابى گرا پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخى و آیات و روایات و ضمن طرح و نقد آراى فلاسفه یونان قدیم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازندۀ روحانیت اسلام تأکید ورزیده است. در همین کتاب، اندیشۀ حکومت اسلامى و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شده است و به تفصیل سیاستهاى ضد ملى و لائیک رضاخان و همفکران او در ممالک اسلامى (در آن زمان) افشا شده اند.

منبع:حدیث بیداری، نگاهى به زندگینامۀ آرمانى ـ علمى و سیاسى امام خمینى، حمید انصاری، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ص 212


. انتهای پیام /*