تألیف کتاب «آداب الصلوه» حضرت امام خمینی(س) در سال 1361 هجرى قمرى (1321 شمسى)، و پس از نگارش کتاب سرالصلوة بوده است.

امام خمینی (س) در ابتداى کتاب نوشته اند:

«پیش از این رساله اى فراهم آوردم... و چون آن را با حال عامه تناسبى نیست در نظر گرفتم که شطرى از آداب قلبیۀ این معراج روحانى را در سلک تحریر درآورم». آداب الصلوة، شرحى است مبسوط بر آداب و اسرار معنوى نماز، و سرشار از نکات اخلاقى و عرفانى (به زبان فارسى).»

این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در سال 1372 ه . ش، در 836 صفحه، شامل مقدمه، متن کتاب، فهرست ها و تصویر کامل نسخه خطى؛ و چاپ دیگر آن در 421 صفحه بدون نسخه خطى به طبع رسیده است.

. انتهای پیام /*