به گزارش پرتال امام خمینی(س) شبکه رادیویی ایران رویکرد برنامه های خود را در ایام نیمه خرداد بر شناساندن ابعاد مختلف قیام 15 خرداد و تبیین شخصیت امام خمینی(س) استوار کرده است.

از جمله این رویکردها می توان به بررسی و تحلیل شاخصه های انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلاب ها با تاکید بر رهبری امام خمینی(س)، بررسی تاثیر قیام 15 خرداد بر آثار شاعران معاصر، بیان قصه هایی از عنایت ویژه امام به کودکان و بررسی ابعاد عرفانی و روحانی شخصیت حضرت امام خمینی(س) اشاره کرد.

تهیه کنندگان این شبکه برنامه هایی نظیر «راه امام کلام امام» که به بررسی اندیشه های امام خمینی(س) در باره مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی می پردازد، «ساده مثل صبح» که به بیان خاطراتی از زندگی امام خمینی(س) از زبان یاران و شاگردان ایشان می پردازد، «امام عارفان» که به بررسی ابعاد عرفانی شخصیت امام می پردازد،«یادنامه یار» که به بازخوانی اشعار سروده شده درباره حضرت امام خمینی(س) می پردازد و «به افق آفتاب» که تاثیر اعتقادات دینی در قیام 15 خرداد را واکاوی می کند برای را برای این روز ها درنظر گرفته اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

. انتهای پیام /*