بیش از چهار روز از سال 1357 شمسى نمى گذشت که پیام تسلیت امام خمینى (س) به مناسبت چهلم شهداى تبریز، خطاب به ملت ایران صادر شد. امام در این پیام، ضمن افشاى جنایات رژیم شاه از جمله کشتار بیرحمانۀ مردم قم توسط مأموران ساواک، که منجر به قیام مردم تبریز شد، تأکید کردند: «اسلام عزیز از شما ـ اى گروههاى مسلمان ـ در هر لباس و شغلى هستید، استمداد مى کند؛ و وظیفۀ همه است که در نجات آن کوشش کنید و ضربه هایى که از سلاطین جور، خصوصاً در این پنجاه سال حکومت ضد اسلامى و ملى دودمان پهلوى، خورده است و مى خورد جبران کنید.»

امام در بخش دیگرى از این پیام هشدار دادند: «قیام تبریز، چون نهضت همۀ ایران، اسلامى است؛ براى دفاع از حق و از احکام اسلام است، و نسبت [دادن]این قیام را به مارکسیستها یا مارکسیستهاى اسلامى ـ که در تبلیغات شاهانه است ـ جز خدعه نیست و دلیل بر آن است که این مکتبهاى انحرافى پایگاهى در ایران ندارند و الاّ شاه از آنها ذکرى نمى کرد...»

در این حال، محمدرضا شاه که خود را در کشتار مردم تبریز فاتح مى دید، در سخنرانى خود در 29/اسفند/1356 به اعطاى آزادى هاى سیاسى اشاره کرد و با موهن ترین کلمات از مبارزین یاد نمود و گفت: «...تصمیم گرفته ایم در ایران هرچه بیشتر آزادیهاى فردى به مردم بدهیم. از این آزادى ممکن است کرمهاى پژمردۀ کهنۀ ارتجاع یا جوجه هاى پر در نیاوردۀ سرخ سوء استفاده کنند و خود را به در و دیوار بزنند؛ ولى این کلمات مذبوحانه حتى یک لحظه در برابر ملت مصمم ایران تأثیر ندارد.»

جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتى کشورهاى نفتخیز عربى و در قبال آن، افزایش تولید نفت ایران تا شش میلیون بشکه در روز و بالا رفتن درآمدهاى ارزى ایران، شاه را به آن حدّ از غرور رسانده بود که وعده مى داد در آینده نزدیکى، ایران در ردیف چند کشور بزرگ صنعتى جهان درمى آید و به مردم کشور نیز وعدۀ «تمدن بزرگ» مى داد. این، در حالى بود که ایران تنها در سال 1356 حدود 5/4 میلیارد دلار از دولتهاى غربى و بانکهاى چند ملیتى وام گرفته بود و به گفتۀ یک مقام رسمى جمهورى اسلامى ایران، میانگین نرخ بهرۀ وامهاى امریکا به ایران 20 درصد بوده است . شاه در سالروز تولد پدرش، در یک مانور تبلیغاتى، 348 تن از زندانیان سیاسى را آزاد کرد. در حالى که قبلاً در مصاحبه با خبرنگاران خارجى گفته بود که: «ما، در ایران زندانى سیاسى نداریم! آنهایى که در زندان هستند، تروریست هایى اند که دست به خرابکارى زده اند»!

در تظاهرات تبریز که براى بزرگداشت چهلم شهدا برپا شد، عدۀ زیادى توسط مأموران ساواک و انتظامى دستگیر و تحویل دادگاه شدند. همزمان، سراسر کشور را تظاهرات ضد رژیم، به طرفدارى از امام خمینى فرا گرفت. در تهران، بابل، قزوین و کاشان چندین سینما و مراکز حزب رستاخیز به آتش کشیده شد. رژیم شاه در تنگناى عجیبى گرفتار شده بود.

پیامهاى امام خمینى(س) به طور مرتب از نجف به تهران مى رسید و تظاهرات، سراسر ایران را فرا گرفته بود. تظاهرات به دستور امام خمینى (س) همچنان ادامه داشت. شاه و شهبانو، فارغ از این تظاهرات، براى گردش و تفریح به کیش رفته بودند. عباسعلى خلعتبرى، وزیر خارجۀ ایران، در مصاحبه با یک خبرنگار خارجى گفت که «تظاهرات مسالمت آمیز در ایران آزاد است». اما هیچ گاه علت تظاهرات اعتراض آمیز مردم و کشتار آنان را ذکر نکرد.

تظاهرات تبریز و کشتار مردم بى دفاع آن شهر، بازتاب وسیعى در میان مردم داشت و دولت مى کوشید طریقى پیدا کند تا به اصطلاح خود، جبران مافات کند. از این رو در صدد برآمد با استفاده از عوامل سرسپردۀ خود، تظاهراتى به نفع رژیم در آن شهر به راه اندازد. عبدالمجید مجیدى، یکى از رهبران عمده حزب رستاخیز، نیز در مصاحبه اى با خبرنگاران اعلام کرد: «هیأت دولت در تظاهرات تبریز شرکت مى کند.»

تظاهرات مورد نیاز دولت، با حضور جمشید آموزگار نخست وزیر، در تبریز برگزار شد و نخست وزیر در اجتماعى که تعداد آن 300 هزار نفر اعلام شد، گفت: «دولت عوامل تظاهرات و آشوب را مشخص مى کند و ما مردم را بیشتر در جریان کارها قرار خواهیم داد.»

مهندس شریف امامى رئیس مجلس سنا، که در این روزها کمتر صحبت مى کرد، وارد صحنه شد و در جلسۀ علنى سنا گفت: «ملت ایران هر مانعى را از پیش پاى خود برمى دارد.»

جمشید آموزگار نخست وزیر تکنوکرات و کهنه کار شاه، پس از میتینگ ساختگى تبریز، در جمع خبرنگاران گفت: «علت تشکیل این میتنگ این بود که مردم آذربایجان از طریق حزب رستاخیز نشان دهند که آنان که در تظاهرات 50 روز قبل شرکت کردند آذربایجانى نبودند، ولى از آن جا که انجام این تقاضا قبل از نوروز ممکن نبود، کار به امروز موکول شد. ما امروز امکان آن را پیدا کردیم که با پاسخ مثبت دادن به تقاضاى مردم آذربایجان، ناظر احساسات شان باشیم!»

جمعه اول/اردیبهشت/1357، شهر اصفهان، شاهد بزرگترین تظاهرات ضد رژیم بود. در این تظاهرات که به زد و خورد مأموران و مردم انجامید، دهها تن مجروح و مصدوم شدند و مردم خشمگین اصفهان، ضمن حمله به سازمان زنان و چند شعبۀ بانک، آنها را به آتش کشیدند. در سایر شهرها نیز وضع تقریباً به همین منوال بود.

در همین ایام، دانشگاه آذرآبادگان تبریز نیز دچار تشنج شد. دانشجویان دیگر دانشگاهها نیز با اعتصاب و تظاهرات سراسرى خود، رژیم را در تنگناى عجیبى قرار دادند. کلاسهاى درس به تعطیلى کشانده شد و عجز رژیم در مقابلۀ با دانشجویان، به گونه اى بى سابقه، مشهود بود.

امام خمینى (س) که از نهضت فراگیر و یکدست ایران، دقیقاً مطلع بودند و گزارش تظاهرات یکپارچۀ مردم ایران مرتب به ایشان مى رسید، با بیانات روشنگرانه خود، پیوسته مردم را به ادامۀ نهضت دعوت مى کردند از جمله در سخنرانى ای که در 23/اردیبهشت/1357 با حضور جمعى از طلاب، روحانیون و جمعى از ایرانیان مقیم عراق در مسجد شیخ انصارى نجف اشرف، ایراد شده کشتار بى رحمانۀ اواخر سال 56 و اوایل سال 57 محکوم شده است. امام به مردم، بشارت مى دهند که      «... اینها مصیبتهاى ماست و بشارتها. در همۀ اینها بشارت است: بشارت پیروزى ملت، بشارت قطع ایادى اجانب ان شاءاللّه ، بشارت قطع این دودمان و رفتن اینها از این مملکت یا از این عالم. اینها همه بشارت است و مردم باید قوى، دلخوش [و ]بى هراس باشند.»

امام در بیانات خود، ضمن نوید پیروزى قریب الوقوع، کشتارهاى رژیم را ناشى از جنونى مى دانند که در آخر عمر دیکتاتورها به آنان دست مى دهد. ایشان با اشاره به ترفند جدید شاه، که در عین ادامۀ کشتار، اظهار ندامت مى کند مى فرمایند: «توبۀ تو مرگ است، توبۀ گرگ مرگ است.»  رهبر انقلاب در بخشى دیگر از سخنان خود، حمایت آمریکا را علت استمرار جنایات شاه معرفى مى کنند و در فصل پایانى بیانات خویش، با تأکید بر پیشتازى حوزۀ علمیۀ قم و روحانیت در نهضت اخیر، و ضرورت وحدت تمام قشرها و پرهیز از حزب گرایى، همگان را به رفتن زیر لواى «حزب اللّه » فرا مى خوانند.

از ویژگیهاى بسیار مهم این سخنرانى توجه و تأکید امام بر لزوم سازماندهى مسائل مبارزه در حوزه ها و ایجاد تشکیلات و ارتباط تشکیلاتى بین روحانیت و حوزه هاى علمیه براى پیشبرد مبارزه است و این سخنان باعث شد در شیوه ادامه مبارزه در داخل کشور روشهاى جدیدى بکار گرفته شود. حضرت امام در این رابطه مى فرمایند:

«باید حالا که ایران قیام کرده است ـ و خداوند توفیق بدهد به آنها ـ باید نظام داشته باشد این؛ بى نظام نباید باشد. روابط باید باشد بین حوزۀ قم، حوزۀ تهران و همۀ شهرستانها. روابط مى خواهد. سازمان باید بدهید به این قیام.»

سخنان اخیر امام، به زودى به ایران رسید و در صدها هزار نسخه تکثیر و بین قشرهاى مختلف جامعه توزیع شد. شاه که به شدت وحشت زده شده بود، از سفر به بلغارستان و مجارستان منصرف شد و وزارت دربار شاهنشاهى با صدور اطلاعیه اى اعلام کرد که «سفر اعلیحضرتین به تعویق افتاد». سرمایه داران بزرگ نیز به فکر خروج سرمایه هاى خود از کشور افتادند.

شاه، که کاملاً قافیه را باخته بود، همسرش فرح را به میدان فرستاد. او در مصاحبه اى نوید «آزادیهاى بیشتر براى دانشگاهها، را داد و با ژست دلسوزانه اى گفت: «اگر در گوشه اى دور افتاده اشکالى باشد، احساس گناه مى کنم.»

دانشگاه ها تعطیل و تظاهرات مردم و دانشجویان ادامه داشت، فرار سرمایه داران بزرگ از کشور آغاز شده بود و شاه نیز دست از تلاشهاى بى نتیجه اش نمى کشید و بجز امام که با قاطعیت رفتن شاه و پیروزى ملت را نوید مى داد و به جز مردمى که به گفته هاى امام به عنوان عارف مجاهد و مرجعى روشن ضمیر اعتقاد داشتند، دیگران از تحلیل گران خارجى و سیاستمداران رژیم گرفته تا احزاب و شخصیتهاى مذهبى و سیاسى مخالف رژیم عموماً امکان حذف شاه و از آن مهمتر برچیدن بساط سلطنت در ایران را با توجه به اقتدار آمریکا در این کشور امرى ناممکن مى دانستند. اما امام خمینى (س) در انجام تکلیف بزرگى که بر عهده گرفته بودند، درنگ نمى کردند؛ ملت بزرگ ایران، با درس گرفتن از تجربۀ گرانقدر 15 خرداد، این بار با تمام وجود به میدان آمده بود تا وعدۀ الهى را تحقق بخشد که: اِنْ تَنْصُرُوااللّه  یَنْصُرْکُم... (کوثر، ج1، صص  365-372)

اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

من نمى دانم از کجا شروع کنم؛ مصیبتها را بگویم یا بشارتها را. الآن در ایران همه جا مصیبت است و همه بشارت. این مطلبى را که من سابقاً پیش بینى کرده ام که این دیکتاتورها و این مستبدین و چماق به دستها در اواخر عمرشان، آن وقت که سقوط خودشان را پیش بینى مى کنند و مى بینند به مرگ، یا به مرگِ مقام سیاسى [نزدیک شده اند]، دیوانه مى شوند، اعصابشان را بکلى از دست مى دهند و با حال دیوانگى و جنون با مردم معامله مى کنند. الآن همان مطلب را ایرانى ها بِالْعیان دارند مشاهده مى کنند؛ و شما آقایان دستى از دور بر آتش دارید.

قم، در اشغال ارتش شاه

الان قم- مرکز روحانیت، مرکز فقه اسلام- در قبضه لشکر جرّار مغول است. لشکر جرّارِ محمد رضا شاه بدتر از چنگیز است. و خانه هاى مردم را- آن طور که به ما اطلاع دادند- همان طور دارند، یکى پس از دیگرى، دارند تفتیش مى کنند و معلوم نیست که دنبال چه مى گردند. الآن جیش در قم با توپ و تانک و مسلسل مقیم است، و تمام مدارس و خانه هاى آقایان هم به حَسَب قاعده در تحت مراقبت پلیس و جیش است. و هجوم کرده اند به منزل مراجع و در داخل منزلشان آدم کشته اند و جنایت کرده اند. الآن  آقایان در مریضخانه هستند  در بیمارستان؛ الآن- به حَسَب آن طورى که اطلاع امروز بوده است- آقایان در بیمارستان هستند.

دودمان پهلوى و سقوط پنجاه ساله

این جنونى است که عارض شده است بر این شخص، و نمى دانم به کجا خواهد منتهى شد. این حال عصبى است که چون خود را ساقط مى بیند- پیش ملت که از اول ساقط بود، از آن روزى که رضا شاه به امر انگلستان حمله کرد بر ایران و کودتا کرد. اولش اشخاص با اطلاع مى فهمیدند و بعد هم که شروع کرد به اراذلى و اوباشى، و پلیسش با مردم آن طورها، با علما آن طورها رفتار کرد، با زنها آن طور رفتار کرد، با مدارس دینى آن طور رفتار کرد، با تبلیغات دینى آن طور رفتار کرد، مردم فهمیدند که گرفتار چه اعجوبه اى و چه حیوانى هستند. این که از اول این خاندان ساقط بود پیش ملت، سقوط از حالا نیست؛ از پنجاه سال پیش از این اینها ساقط بودند پیش ملت. منتها حالا یک جنبشى در ملت ایران پیدا شده است و به حَسَب آن طورى که گفته شده است بیش از سى شهر در ایران تظاهر بر ضد این مرد کرده اند و «مرگ بر شاه» گفته اند.

اهانت به ملت

این سى شهر و این همه ایران- به منطق شاه- از خارج کشور با تذکره «2» قاچاقى وارد ایران شده اند و یک عده معدود آشوبگرند اینها! تمام مراجع اسلام، تمام علماى بلاد- از اول تا آخر- که بر ضد این شخص قیام کرده اند و آن طورى که امروز اطلاع داده اند پنجاه و شش نفر از علماى تهران از رفتن به مسجد- اعتراضاً به این کارها- خوددارى کردند و اعلان کردند که نمى روند به مسجد براى خاطر اعتراض بر اینها، اینها همه با تذکره قاچاقى از بیرون آمده اند و یک عده آشوبگرند! اخلالگرند! علماى تهران، علماى قم، علماى خراسان، علماى آذربایجان، علماى یزد، علماى کرمان، علماى همه  جا، اینها مشتى آشوبگر هستند! آنکه آشوبگر نیست محمد رضا خان است! این آشوبگر نیست! این مصلح است! این دارد ما را به «دروازه تمدن بزرگ» وارد مى کند!

کتاب منسوب به شاه و جنایات پنجاه سال سلطنت پهلوى

این کتابى که براى ایشان نوشته اند «1»- خودش که عقلش نمى رسد که بنویسد، اینها برایش مى نویسند! من نمى دانم حالا مطالعه هم کرده است که بفهمد چه جَفَنْگهایى توى این کتاب هست یا مطالعه هم نکرده؛ اگر کسى این کتاب را ببیند، واقعاً خجالت مى کشد که یک قلمى این طور، این طور بى بند و بار [باشد]. این همه اختناق، این همه گرفتارى مردم، این همه کشتار، این همه زدوبند، این همه فروختن ملت به اجانب، این همه خیانت بر ملتِ مُسْلم ایران، اینها را همه «خدمتگزارى» [و] «آزادى» در ایران [وانموده کرده است ] یک آزادى اى که هیچ کس نمى داند! هر کس این کتاب را بخواند و از کره مشترى آمده باشد و این کتاب را بخواند خیال مى کند که این یک مطلبى است که همان طرز فکر افلاطون است! معلوم مى شود که ایران یک عالَم دیگرى است! یک عالمى ماوراى این عالَم است! اما وقتى که بیاید در ایران وارد بشود و ببیند طرز حکومت ایران چه جور است و طرز حکومت شاه چه جور است، آن وقت مى فهمد که همه اش لاف و گزاف [است ]؛ بیخود گفتن، توى کتاب نوشتن. بخوانید این کتاب را. البته کسى که نوشته آدم مطلعى هم بوده است. این حالا نمى دانم خودش مطالعه کرده یا نکرده، اما آن آدم، آدم مطلعى بوده است که نوشته لکن نشسته و از ماوراى طبیعت، از ماوراى این عالَم [مطالبى ] نوشته [است ]

ایشان هم که مى خواهند ما را به دروازه تمدن بزرگ برسانند! یعنى این کار انجام شده، ما در دروازه تمدن هستیم! الآن ما وارد شهر ماوراى طبیعت هستیم! در تمدن بزرگ ما الآن وارد هستیم! اما چه داریم؟ شما یک چیزى که ما داشته باشیم، خودمان داشته باشیم، جز دروغ گفتن و گزافه که از خودمان است، ماوراى آن ما چه داریم؟ جز این جنایتها چه داریم؟ جز آدمکشى، جز اختناق، جز دروغگویى. حتى مخبرین روزنامه ها با آن وضعى که حالا چهل- پنجاه سال است داشته اند، حالا اعتراض کردند که ما را این قدر وادار به دروغگویى نکنید. مخبرین روزنامه ها، اینها اعتراض کرده اند که این قدر ما را به دروغگویى وادار نکنید. اساتید دانشگاهها- از قرارى که گفته مى شود- اعتراض کردند که ما نمى رویم سر این کلاسها و درسها، با این وضعى که شما پیش آوردید در دانشگاهها. اینها هم لا بد یک دسته اى از اوباش هستند!

مخالفین دیکتاتورى از دید دیکتاتورها

این علماى تهران که الآن بنا دارند- از قرارى که امروز اطلاع رسیده است- که اعتراضاً دست از جماعت بردارند و این حوزه قم که الآن در حال تعطیل و انعطال است- اینها همه- یک مشتى اوباش هستند که از خارج مرز با تذکره هاى دروغى آمده اند در ایران! آذربایجانیها همه شان که همچو قیامى کرده اند که بى سابقه- تقریباً- بوده است، همچو تعطیلى کردند که بى سابقه بوده است، اینها هم یک مشتى اراذل بودند! یزدیها هم همین طور. همه ایران، تمام ایران یک مشتى اراذل- به اصطلاح اینها- هستند که اینها نمى فهمند چه مى گویند! در اصطلاح اینها هر کس که مخالف با دیکتاتورى است، مخالف با کسانى است که به اسلام دارند خیانت مى کنند، کسانى که به این ملت خیانت کرده اند، هر که مخالف اینهاست یک مشت اراذلى است که از خارج آمده!

الآن هم با این همه بساطى که در ایران در آمده است و این همه مخالفتى که از همه شهرها، سى و چند شهر، همه شهرهاى ایران باید گفت، (سى و چند شهر، خوب دهاتش هم بوده است) [و] از دهات هم مى گویند هست این مطالب، الآن هم با همه این مسائل که اینها روبرو هستند، باز وقتى که صحبت مى کنند ابداً از آن حرفهاى اول دست برنمى دارند: تمام ایران با ما موافقند! تمام اصناف! همین دیشب این مطلب بوده که صد و بیست و چند رئیس صنف گفته اند تمام اصناف تهران به شما وفادارند! و به انقلاب شاه و ملت رأى مى دهند! و معترضند به این آشوبگرها! به این آشوبگرها اعتراض دارند و از دولت خواسته اند که اینها را مجازات کند! این صد و بیست و چند صنف، خارج از ایرانند؟ یا تهرانند و بازار تهرانند؟ اگر تهران است و بازار تهران است، بازار تهران که حالا مى گویند چهار روز است بسته است. حالا امروزش را من اطلاع ندارم اما مى گویند چهار روز بسته بوده. اعتراض داشته اند. هیاهو از بازار بلند مى شود؛ مبدأ هیاهو دانشگاه است و بازار. دانشگاهیها از خارج آمده اند؟! بازار تهران هم از خارج آمده اند؟! آن اصناف و صد و بیست و چند صنفى که همه اظهار وفادارى کرده اند، اینها زیر زمین- در زیر زمین اینها- هستند! ما در خارج نمى بینیم اینها را! حلالزاده اینها را نمى تواند ببیند! اینها همه- همه موافقند! همه سى و چند میلیون جمعیت ایران- همه موافقند؟ چند هزار، چند نفر معدود! اول که مى گفتند به عدد انگشتهاى- مثلًا- انسان؛ کم کم یک قدر زیادش کردند، حالا رسیده به چند هزار. دو- سه هزار جمعیتند که با اینها مخالفند! دیگر چندین میلیون جمعیت همه موافق هستند! اما این جمعیت کجاست ما نمى دانیم! این جمعیت در یزد است؟ در قم است؟ در تهران است؟ در مشهد است؟ آذربایجان است؟ کردستان است؟ اهواز است؟ اینها کجا هستند که ماوراى این جمعیتى که الآن در ایران موجود است هستند؟!

انفجار سراسرى، پیامد نیم قرن خودسرى

جمعیتى که در ایران الآن موجود است، همه مى دانند. همه خبرگزاریهایى که باید اطلاع بدهند اطلاع دادند و گفته مى شود که بیست و چند- بعضیها 25 شهر، بعضیها 33- شهر از شهرهاى ایران همه اعتصاب کرده اند، همه تظاهر کرده اند بر ضد شاه. در رادیو هم هست بر ضد شاه. یک کلمه هم گفته شده است که اینها، [یعنى ] شاه یا دستگاه شاه [این قیام را] از فلان طلبه (که من باشم) مى بینند؛ ولى من مى گویم تمامش زیر سر خود اوست. تمام این سى و چند شهر که قیام کرده اند، با تحریک خود ایشان قیام کرده اند. دزد اگر بخواهد بگوید که دست من را حاکم بریده است، باید به او گفت: نه، خودت بریدى؛ حاکم اجراى قانون مى کند؛ تو خودت دست خودت را بریدى، تو دزدى کردى؛ کسى که دزدى بکند دستش به هدر مى رود.

تو فکر کن اگر قوه تفکر براى تو دیگر باقى مانده باشد؛ سقوط خودت را به چشمت دارى مى بینى و قوه تفکر از دستت رفته؛ تو فکر کن که در این پنجاه سال بر این ملت، تو و پدرت چه گذراندید. این ملت از دست پدرت، بعد از آن از دست تو به آنها چه گذشته است. این همه داغها که در دل اولیاى این مقتولین هست از آن زمان تا حالا، از زمانى که در مسجد گوهرشاد آن جنایت را آن مرد جنایتکار کرد- لَعَنَهُ اللَّه تعالى- تا امروز که با دست تو این جنایات دارد اجرا مى شود، با این ملت شما چه کردید. مى خواهید انفجار نشود؟ این دیگر یک کسى باید باشد که رأس انفجار باشد و مردم را به انفجار وادار کند؟ ... ایران خود به خود منفجر است. مگر مى شود جلوى انفجار را با این هرزگیها گرفت که «گروه انتقام» یکوقت درست مى کنند و «کمیته پیکار» درست مى کنند، و این حرفهاى نامربوط.

چاپلوسان، بر کرسى مدرس قهرمان

مجلسشان را وقتى که مى روى گوش مى کنى به حرفهاى این چهار نفر بیچاره اى که آنجا براى خاطر اینکه سال دیگر هم اینها مجلس بروند- خودشان هم گفتند این را که سال دیگر اینها مجلس بروند- ببین چه حرفها مى زنند. حتى وکیل خود آذربایجان مى گوید اینها آذربایجانى نیستند، آذربایجانى که با شاه مخالف نمى شود! پس اینها کجایى اند؟ تبریزیها کجایى اند آقاى وکیل؟! آن وضع مجلس ما و آن انحطاطى که پیدا شده است در مجلس. یکوقت مدرس توى مجلس است، یکوقت هم اینها که مى بینید. یکوقت مدرس است که مى ایستد و مقابل همه صحبت مى کند و مقابل رضا شاه مى ایستد، تا آخرْ نَفَس ایستاد، بعد هم او را کشتند البته؛ یکوقت هم اینها هستند که براى خاطر اینکه یک روز دیگرى هم وکیل بشوند، حالا یک همچو حرفهایى مى زنند که همه، هم خودشان مى دانند دروغ مى گویند هم دیگران مى دانند که اینها دروغ مى گویند و هم خودشان مى دانند که همه مى دانند که اینها دروغ مى گویند مع ذلک مى گویند. براى جلب نفع خودشان، جلب رضایت رضا شاه، محمد رضا شاه، سَخَطِ خداى تبارک و تعالى را بر خودشان مى خرند. این وضع مجلس ما، آن وضع قوانین ما، آن وضع احکام شرعى ما، آن وضع بازار ما، آن وضع نفت ما، آن وضع استقلال ما.

فرمان اخراج شاه و امریکا

خدا مى داند که بعضى از این صاحب منصبها گاهى همین جا- قاچاقى- پیش من مى آیند، چه خون دلى اینها دارند از این مستشارهاى امریکایى که هر چند وقت یک دفعه یک جبهه هاى تازه اى مى آید اینجا و با ما چه مى کند و چه معاملاتى این نانجیبها با اینها مى کنند. و من نمى دانم، واقعاً براى من معماست که این صاحب منصبهاى ما چرا این قدر بى عرضه اند، چرا اینها این قدر بى عرضه هستند؟ چرا نشسته اند توى خانه شان تا این طور تحمیلات بر آنها بشود؟ چرا مستشارهاى امریکایى را این طور اجازه مى دهند که با آنها این طور رفتار کنند؟ چرا این مردک را بیرونش نمى کنند؟ به ما مى گویند که خوب، اگر این برود، کى جاى این بیاید که چه بشود؟ من گفتم اگر این برود، عُبَیْد اللَّه «1» هم بیاید بهتر از این است. براى اینکه هر کس بیاید حالا فکر مى کند به آنجا. این حالا کهنه کار شده و اواخر عمرش است و عصبى شده و دیوانه شده است و به هر جا مى زند و مى کشد و نمى دانم به کجا مى رسد. اما اگر این برود هر که بیاید، هر کس را شما تصور کنید بیاید، در اول امر تا یک مدتهایى مردم راحت هستند. اگر این باشد یک ساعت راحتى نیست. اگر این برود هر کس بیاید مردم باز یک مدتى راحت هستند. خیال نکنید که حالا اگر این رفت، دنیا به هم مى خورد، هیچ چیز به هم نمى خورد. این صاحب منصبها کجا هستند؟ هى ارتشبد کذا و نمى دانم سپهبد کذا و سرلشکر کذا! حرف است آنها، مثل وکلا مى مانند آنها. وکیلم! وکیل کجا ... هر کدام از قول ملت حرف مى زنند. مردِکه خودش هست تنهایى، آن وقت مى گوید ما و همه ملت!

انقلاب امریکا، یا «انقلاب شاه و ملت»!

آخر این ملتى که همه الآن بر ضد این مردِکه قیام کرده اند، این ملتى که مى بینند همه چیزشان را این آدم از دست داده و از بین برده است، این ملتى که مى بینند جوانهاى آنها را به فساد کشیده، دخترهاى آنها را مى خواهد به فساد بکشد، این ملت همه شان موافقند با اصل انقلاب؟! «انقلاب شاه و ملت»؟! باز هم خجالت نمى کشند مى گویند انقلاب شاه و ملت! بگویند انقلاب امریکا، راحت کنند خودشان را. بگویند دستور امریکا، انقلاب امریکا. چه باید کرد؟ همان طور که خودش در یکى از نوشته هایش گفت که خوب صلاح دیدند که ما باشیم، آن متفقین صلاح دیدند که ما باشیم عجالتاً! خدا لعنتشان کند اینها را که همچو صلاحى براى ما دیدند.

در واپسین روزهاى سلطنت

الآن قم حکومت نظامى است، از قرارى که گفته مى شود؛ تبریز حکومت نظامى است؛ مشهد حکومت نظامى است یا بدتر از نظامى است. حکومت نظامى این طور نیست که! حکومت نظامى یک نظامى هست، یک نظامى مى آید حاکم مى شود و بعضى رفت و آمدها و بعضِ اجتماعات را جلو مى گیرد. اما بریزند توى خانه مردم، حکومت نظامى است؟! بریزند تو خانه مردم تفتیش کنند؟ همه محله هاى قم را مى گویند همین طور احاطه کرده اند و مشغول تفتیش هستند؛ دنبال اسلحه مى گردند. اینها از سایه خودشان مى ترسند بیچاره ها! خیال نکنید این اشْتُلُمْها را هیچ چیز؛ هیچ خیال نکنید اینها چیزى است. اینها الآن از سایه خودشان مى ترسند. همچو خوفْ اینها را برداشته که مثل گربه اى که آن آخر، دیگر به همه چیز حمله مى کند و با دست و پنجه و چه حمله مى کند از خوفش، اینها هم به آن مرتبه رسیده اند که حالا با دست و پنجه و لگد و همه چیز از مسلسل و تانک و توپ و اینها حمله مى کنند به مردم، به مردم بى دفاع. خانه هاى قم را مى گردند. گفتند در آذربایجان هم بنا دارند این کار را بکنند. باید همه ایران را اینها تفتیش بکنند، باید همه ایران را اینها بگردند.

ریشه انفجار و انقلاب

تمام اینها با تحریک خود ایشان است، نه تحریک من. من یک طلبه اى هستم که مثل سایر آقایان طلاب، مثل سایر آقایان شهرها، من هم یک ناله اى مى کنم از دست این. آنکه اساس مطلب است، آنکه اساس این انقلابات است، آنکه اساس این انفجارهاست خود این آقاست، خود این آدم است. اساسْ خود این است. آنکه خیانت مى کند، باید اگر آمدند گفتند خیانت و داد و قال بلند شد [که ] خیانت مى کنند، نگویند محرک دارند. تو محرکى؛ به خیانتت تحریک کردى مردم را، تو به این مردم خیانت کردى. مردم هم در مقابلش ایستادند و حرف مى زنند؛ حرف است، الآن بیچاره ها چه بکنند. تو همه حیثیت این مملکت اسلامى را از دست دادى و بردى، و الآن هم مشغول فعالیتى براى بیشتر از دست دادن و بردن.

مردم دیگر به تنگ آمده اند؛ مردم از جان خودشان هم به تنگ آمده اند. جوانش را مى کشد، خودش باز مى آید. قم آدم مى کشند، باز توى محلاتش بچه و بزرگ آنها حمله مى کنند. براى اینکه از جانشان هم سیر شده اند مردم. دیگر با این وضع، با این اساسى که تو بنیان گذاشتى در اینجا، براى کى راحتى هست؟ یک راحتى یکروزه هست؟ یک راحتى یکساعته هست تا اینکه یک زندگى داشته باشد؟ خوب، زندگىِ این طور را مردم ترجیح مى دهند که نباشند در این دنیا. پس تقصیر از خود توست و دیگر هم نمى توانى اصلاحش کنى.

آشتى ناپذیرى ملت

توبه تو پیش ملت پذیرفته نیست. ممکن است یک توبه حقیقى بکنى و مال مردم را دستشان بدهى و همه جنایات را جبران بکنى، خدا ممکن است- خدا بزرگ است- بپذیرد اما ملت نمى پذیرد. ما نمى توانیم توبه تو را بپذیریم؛ توبه تو مرگ است، توبه گرگ مرگ است. دیگر این آخرى افتاده به اینکه دستور دادم که دیگر خیلى مردم را [اذیت ] نکنند. همین دیشب مى گفت که دستور دادم به عمرو که مردم را دیگر [مورد تعدى قرار ندهد]. این هم توبه گرگ است که مرگ است. تو حالا با یک راه دیگرى  مى خواهى راه باز کنى براى جنایات و الّا تو ممکن نیست که دست بردارى از جنایاتت. کسى که اعصابش این طور خرد شده و خراب شده و مى بیند همه ملت با او مخالف هستند، اربابها هم؛ مى ترسد که اگر ملت مخالفتشان طول بکشد، آنها هم دستشان را از سرش بردارند؛ و خدا مى داند که اگر یک روز دستش را این امریکاى خبیث از سر این [شاه ] بردارد، هیچ برایش نمى گذارند بماند؛ همان اطرافیانش او را خواهند خورد.

سلاح ایمان، نیرومندترین سلاحها

ولى حالا ملت چه بکند؟ مستشارهاى خارجه ریخته اند به ایران و همه چیز دست آنها هست، قدرت دست آنها هست، ملت ضعیف است. این اشخاصى که [از] حقوق بشر [دائم ] دم مى زنند، همینها ملت ما را به این طور گرفتارى کشاندند. چه بکند یک ملت ضعیفى که اسلحه ندارد، [قدرت ] ندارد؟ ولى هیچ اسلحه اى با ایمان نمى تواند مقابله بکند، هیچ اسلحه اى با قیام ملت نمى تواند مقابله بکند. امروز همه اسلحه ها نمى توانند مقابله کنند با قیام مردم؛ هر چه بکشند باز نمى توانند. این مصیبتها که مى بینید، که همه شهرها الآن گرفتار هستند؛ هر روز یا گرفتار پلیس هستند یا گرفتار جُنْدیها و لشکریها هستند با تانک و توپ و مسلسل، یا گرفتار یک دسته اى هستند که مى آیند تظاهر مى کنند و زنده باد و جاوید باد مى گویند. توى خانه بعض مراجع مردکه رفته و تفنگش را کشیده یا [تهدید] کرده که من همه شما را مى کشم اگر نگویید جاوید کذا؛ آنها هم نگفتند و به او [پرخاش ] کردند، از قرارى که شنیدم. اینها گرفتار این هستند که باید جاوید کذا بگویید. مگر با گفتن جاوید، جاوید مى شود؟ گذشت دیگر مطلب، برود سراغ کارش. اگر بتواند جانش را از دست این ملت نجات بدهد، یواشکى فرار کند. بیخود برنامه حرکتش را به خارج از کشور لغو کرد «1» به خیال اینکه خودش در دست بگیرد قدرت را، آدمکشى را خودش در دست بگیرد. مبادا جا را خالى کند یکى بیاید جایش. چه بروى چه نروى تو دیگر رفتنى هستى بیچاره. و خودت این کار را کردى، ما این کار را نکردیم، ملت این کار را نکرده. تو این کار [را کردى ]، اساس را تو درست کردى. اگر یک حکومت صحیح بود، یک قدرت صحیح بود، و یک مُجرى قدرت صحیح بود و دلسوز ملت بود، اسلامى بود، ممکن بود این مسائل پیش بیاید؟ ممکن بود تظاهرى بر خلافش بشود؟ امکان نداشت یک همچو چیزى. پس اینکه مى بینید که همه یکدل و یکجهت تظاهر بر ضد تو مى کنند، بدان که زیر سر خودت است این مسائل، تو این کارها را کردى.

اینها مصیبتهاى ماست و بشارتها. در همه اینها بشارت است: بشارت پیروزى ملت، بشارت قطع ایادى اجانب ان شاء اللَّه، بشارت قطع این دودمان و رفتن اینها از این مملکت یا از این عالم. اینها همه بشارت است و مردم باید قوى، دلخوش [و] بى هراس باشند.

اسلام مکتب مبارزه و مقاومت

هر انقلاب اسلامى توى آن یک مطلبى هست، توى آن یک کُشتنى هست، یک ناراحتى هست، همچو نیست که خوب [بدون قربانى باشد]؛ اسلام را ما باید ببینیم اولش چه جور به دست آمد. این اسلام، این پیغمبر اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- آن وقتى که اجتماعات را درست کرد و توانست قیام بکند بر ضد شرک و کفر و بى عدالتیها، با چه مصیبتهایى گرفتار بود، چه جنگهایى کرد و چه «1» کشته هایى داد و خودش چه زحماتى کشید و چه جراحاتى برداشت. اسلام از اول، وقتى زاییده شده است، آن روزى که اعلام شد به اینکه حالا دیگر باید قیام کرد در مقابل [طاغوت ]، از آن روز برنامه اش این بود که بزند و بکشد و کشته بشود براى اصلاح حال جامعه. براى اینکه این دزدها و این خیانتکارها را قطع ایادیشان را بکند، قطع حیاتشان را بکند؛ اینها مضر به جامعه هستند. این باغدارها و این کارواندارهاى قریش مضرِّ به جامعه هستند، اینها باید از بین بروند. اصلًا اول اسلام وضعش این بوده. وقتى دست من و شما رسیده، اسلام به این صورت در آمده که جز مطالعه کتاب کارى دیگر نمى کنیم و کارى دیگر نمى گوییم بکنند.

خدا مى داند که من براى حوزه ها متأسفم. من براى حوزه نجف متأسفم. آقا، حیثیتش  را دارد از دست مى دهد حوزه نجف؛ حیثیتش را پیش مسلمین دارد از دست مى دهد. من متأسفم براى این. اشخاص [مهم ] نیستند، من براى حوزه متأسف هستم. یک حوزه هزار ساله و هزار و چند صد ساله دارد حیثیتش را از دست مى دهد. شما ملاحظه کنید، در تمام این صحبتهایى که در ایران هست، از اول تا آخر بروید مطالعه کنید، تمام اعلامیه هایشان را مطالعه کنید، اعلامیه چه جناح متدین، چه جناح روشنفکر، چه جناح اهل علم، بروید مطالعه کنید، اسمى از نجف دیگر نیست؛ نجف مَنْسى است. به داد این نجف برسید شما آقایان.

حوزه قم زنده است

حوزه قم حوزه زنده است. کشته مى دهد، مى کشد، کشته مى دهد- عرض مى کنم که- اگر بتواند مى کشد. الآن هم در تحت فشار هست و مع ذلک زنده [است ]، مع ذلک ایستاده است. طلبه قم ایستاده است، قمى ایستاده است، ملت قم ایستاده است. کتک مى خورد و ایستاده است. طلبه قم کشته مى دهد و ایستاده است و لهذا زنده است. اصلًا در اذهان مردم، هر چى هست قم است؛ و من براى نجف متأسفم. من قمى هستم اما براى نجف متأسفم. ما علاقه داریم به همه اینها. ما علاقه داریم به یک همچو حوزه هزار و چند صد ساله. نگذارید این حوزه از بین برود. نگذارید این حوزه مَنْسى بشود.

. تأکید بر سازماندهى نهضت

باید حالا که ایران قیام کرده است- و خداوند توفیق بدهد به آنها- باید نظام داشته باشد این؛ بى نظام نباید باشد. روابط باید باشد بین حوزه قم، حوزه تهران و همه شهرستانها. روابط مى خواهد. سازمان باید بدهید به این قیام؛ متفرقات نباشد. سازمان داشته باشد که اگر یک روزى قم ایستاد، تمام ملت بایستد. متفرق نباشید؛ جناحها همه با هم بشوند. این اشتباه است که بعضِ جناحها- از قرارى که امروز به من کاغذ بعضى از آقایان رسید- اینها دیگر از روحانیت صحبت نمى کنند. نمى فهمند اینها. اینها نمى دانند که بى روحانیت یک شاهى اینها ارزش ندارند. اگر دست ناپاکى در کار نباشد و اینها را وادار نکند به اینکه در نوشته هایى که مى نویسند روحانیت را ساقط کنند و اگر مقصود این نباشد که جناحها با هم مختلف بشود و متشتت بشوند و از راه بى فهمى باشد، بى ادراکى باشد، هواى نفس باشد، اصلاح کنند خودشان را. تمام جناحها با هم بشوند. سازمانِ واحد باشد. یک حزبِ الهى در مقابل «حزب رستاخیز»- حزبِ خدا، حزبِ اللَّه. همه با هم باشید، همه با هم صحبت کنید، همه با هم قیام کنید، همه با هم قعود کنید. هر دسته اى عَلى حده و آن براى خودش و آن براى خودش، غلط است امروز. روحانیین با آنها، آنها با روحانیین، دانشگاهى با شما، شما با دانشگاهى، بازارى با همه، کارگر با همه همه شما یک مصیبت دارید، همه گرفتار یک مصیبت هستید. مصیبتْ مصیبت مشترک است. همه مصیبت زده هستیم. یک امرى نیست که اختصاص به روحانیت داشته باشد، اختصاص به احزاب داشته باشد، یا اختصاص به دانشگاهى داشته باشد. این مطلبى نیست که اختصاص داشته باشد. اگر نفت را مى برند، نفت همه را دارند مى برند؛ اگر یک مشت آهن پاره بیخود وارد مى کنند در مملکت، براى همه است این مصیبت؛ اگر مستشارهاى امریکا را در اینجا مى آورند، این مصیبت براى همه است؛ براى یکى و دو تا نیست. اگر پایگاه براى امریکا درست مى کنند، این براى همه است؛ اگر خیانت به ما مى کنند، خیانت به ملت مى کنند؛ خیانت به همه است.

همه دست به دست بدهید. على  حده هر کس براى خودش یک سازى بزند، این غلط است؛ این شکست است. باید سازمان داده بشود به این قیام، به این نهضتى که الآن بالفعل موجود است. باید عقلاى قوم، سران قوم، سازمان بدهند به این؛ یعنى روابط پیدا بشود بین همه جناحها. همه شهرستانها باید با هم روابط داشته باشند. باید مجالس در روز واحد [باشد]. یکى از اقسام روابط که من سابق مى خواستم در قم ایجاد بکنم و نگذاشتند ایجاد بشود- خداوند اصلاحشان کند ان شاء اللَّه. من بنا بر این گذاشتم که در تمام ایران، یک روز تعطیل، یک روزْ اجتماع باشد؛ اجتماع اهل علم. یعنى فرض کنید روز شنبه یا شب شنبه تهران یک اجتماع اهل علمى باشد، خراسان اجتماع اهل علمى باشد، فلان ده هم اجتماع اهل علمى باشد، فلان جا هم [چنین ] باشد. این یک سازمانى  بود، نگذاشتند؛ نفهمیدند.

حالا آقایان بیدار بشوید، ملتفت باشید. دشمن شما حالا هم قوى است؛ حالا با چاقو آمده به میدان، حالا با تانک آمده به میدان، حالا با- عرض مى کنم که- مسلسل آمده به میدان. لکن نترسید از این مسلسلها، مسلسلها چیزى نیستند؛ شما حقید، حق با شماست، خداوند تعالى با شماست. سازمان بدهید به این نهضتى که الآن در ایران پیدا شده است. روابط باید با هم باشد؛ آقایان علما با همه جناحها، همه جناحها با آقایان علما، همه ملت با هم سازمان داشته باشد. سران قوم در یک وقت معین اجتماع داشته باشند با هم، که اگر یک روزى یک کلمه اى فرض کنید از یک جایى صادر شد، تمام با هم یک کلمه باشند، یک حرکت باشند اهالى ایران.

نوید پیروزى

مژده مى دهم به همه جناحهایى که در ایران براى اسلام، براى احقاق حق قیام کردند که إنَّ الصُّبْحَ لَقَریبٌ «1»؛ نزدیک است ان شاء اللَّه. و شما پیروزید ان شاء اللَّه؛ اما به شرط اینکه عوامل مختلف در کار نباشد؛ به شرط اینکه هواهاى نفسانى [که ] این براى خودش بکشَد و آن براى خودش بکشَد، این نباشد در کار. همه با هم برادریم. من یک طلبه هستم، تو هم یک آقا هستى، آن هم یک کاسب هست، آن هم یک دانشگاهى هست، آن هم یک دکتر هست، آن هم یک مهندس هست، آن هم یک روشنفکر هست؛ همه مان با هم مصیبت واحده داریم؛ همه با هم باید بنشینیم و شیون کنیم.

خداوند- ان شاء اللَّه- به همه جناحها توفیق بدهد؛ به همه سلامت بدهد. خداوند ان شاء اللَّه قطع ایادى اجانب را از مملکت اسلامى بکند و از همه ممالک اسلامى بکند.

و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. (صحیفه امام، ج 3، ص: 383- 396) 

. انتهای پیام /*