به گزارش پرتال امام خمینی(س)، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی که در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در جماران برگزار شد، گفت: حوزه مسوولیت مدیران روابط عمومی و اطلاع رسانی مرتبط  و در پیوند با فرهنگ است و البته تعریف فرهنگ و ابعاد پیچیده و گسترده آن دشوار است و همواره با رویکردهایی گوناگون و از منظرهای مختلف ارائه و مورد بحث وافع می شود.

یادگار امام افزود: هنجارمندی همواره یکی از عناصر مهم در تعریف فرهنگ است و در یک رویکرد فرهنگی ناگزیر از توجه به هنجارهای درونی یک جامعه هستیم.

وی گفت: هنگامی که هنجارهای یک جامعه مورد هجوم واقع می شود؛ تهاجم فرهنگی رخ می دهد و فربه شدن این پدیده موجب پیدایی تناقض فرهنگی و یک نظام پارادوکسیکال فرهنگی می شود که جامعه را با خود و در دورن خود دچار مشکل می کند. از سوی دیگر اما، وقتی اقوام و فرهنگ های دیگر وام دار فرهنگ دیگری می شوند و هنجاری از هنجارهای آن را در قالب یک رفتار، گفتار، نماد، باور یا ارزش خانوادگی به عنوان هنجار برتر برمی گزینند، پدیده صادرات فرهنگی شکل می گیرد.

سید حسن خمینی پوشش را نمونه ای از  عناصر فرهنگی دانست که برخی از فرهنگ ها در جهان امروز صادر کننده فرهنگِ آن و برخی دیگر وارد کننده آن محسوب می شوند که البته به خودی خود نمی توان این رخداد را خوب یا بد دانست و ارزیابی آن بسته به آن است که این عنصر فرهنگی را چگونه و با چه نظام ارزشی رصد کنیم. چنانکه گاهی، برخی از اجزای فرهنگی جامعه که ممکن است از سال ها دور باقی مانده باشد را مثبت ارزیابی نمی کنیم برای نمونه یک ویژگی فرهنگی در شهری خاص را ناپسند ارزیابی می کنیم. از این رو الزاماً نمی توان گفت که هرآنچه متعلق به ما است به طور کلی خوب است و یا هر آنچه از ما نیست بد است.

سید حسن خمینی در ادامه به تأثیر ابزارهای جدید ارتباطی بر عناصر و مصادیق فرهنگی اشاره کرد و افزود: سلام کردن نشانه ادب و در فرهنگ دینی پاسخ گفتن به آن واجب است؛ اما با پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی این مسئله مطرح می شود که در فضای مجازی این موضوع چگونه و در چه قالبی صدق می کند؟

وی در یک جمع بندی کلی گفت: دریک نظام فرهنگی با هر تعریفی که از فرهنگ داشته باشیم؛ یکی ازمهم ترین عناصر و شاخص ها مجموعه هنجارهای فرهنگی است که در قالب های مختلف گفتار و رفتار و ... وجود دارد.

یادگار امام ادامه داد: در بنیان گذاری یک حرکت فرهنگی قبل از هرچیز باید ببینیم که از کدام عنصر فرهنگی باید آغاز کنیم؛ به تعبیر دیگر کدامیک از عناصر فرهنگی امروز دارای اهمیت بیشتری است.

وی گفت: ما باید در حوزه کار فرهنگی بدانیم که «چه چیزی» را «کجا و در چه شرایطی» مطرح کنیم؛ زیرا اگر چنین دقتی نداشته باشیم شاید نتیجه ای عکس بگیریم. بنابراین باید بدانیم که کدامیک از عناصر فرهنگی ملی و اسلامی ما باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و بداینم که کدامیک از این عناصر مورد هجوم، ضعف و یا تنبلی قرار گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی افزود: ما عناصر فرهنگی بسیاری داریم و امسال نیز الحمدلله رهبری معظم سال را به عنوان سال فرهنگ نامیده اند؛ اما باید به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام یک از اجزای فرهنگ ایرانی که بخشی از آن ریشه در سنت های دینی و بخشی نیز ریشه در سنت های ملی ما دارد؛ بیشتر مورد تضعیف قرار گرفته است؟

وی با تاکید بر این که یکی از مهم ترین مباحث فرهنگی، ادب و مصادیق رفتار مودبانه است، افزود: اگر تربیت نباشد و توجه درونی به ارزشی که اخلاق و ادب در یک جامعه دارد نباشد؛ افراد در زمانی که در یک موقعیت و شرایط خاص مانند خشم قرار می گیرند؛ کاری انجام می دهند که نباید انجام بدهند.

وی با تاکید بر این که یکی از مهم ترین مباحث فرهنگی، ادب و مصادیق رفتار مودبانه است، افزود: در ارتباطات فرهنگی باید به این نکته بنیادین توجه کرد که ما جامعه ای هستیم که از نظر تاریخی بسیار مودب بوده ایم و یکی از مهم ترین علائم در فرهنگ ایرانی ادب است.

یادگار امام گفت: در همه جوامع، فاسق به معنای کسی که از طریق اعتدال اجتماعی خارج می شود وجود داشته است؛ طریق اعتدال می تواند دین و یا غیر دین باشد؛ اما آنچه که باعث ایجاد وضعیتی خطرناک در جامعه می شود؛ این است که فسق تبدیل به هنجار و ارزش شود.

وی افزود: پیدایش فضاهایی که باعث می شود به دلیل هجوم بیگانه یا ضعف داخلی؛ ادب را فراموش کنیم به معنای آن است که یکی از مهم ترین عنصرهای فرهنگی ما مورد هجوم واقع شده است.

یادگار امام گفت: دغدغه هنجارمندی دینی بسیار مهم است؛ اما به تعبیر رهبرانقلاب، نمی توان با دستمالی کثیف شیشه ای کثیف را پاک کرد؛ باید بدانیم که نمی توانیم بایک رفتار غیرمودبانه و غیر اخلاقی به جنگ نابهنجاری حتی دینی برویم .

سید حسن خمینی به طرح این پرسش پرداخت که در طول این سال ها کجا توانسته ایم ارزشی را حاکم کنیم؛ جز اینکه از مسیر ادب و اخلاق آن رفتیم؟

وی خواستار توجه به این نکته بنیادین شد که « یکی از قلل رفیع زندگی امام بزرگوارمان  ادب است؛ چنانکه در طول تاریخ زندگی امام خمینی ما حتی یک واژه غیرمودبانه نه شنیده ایم و نه شنیده ایم که دیگران شنیده باشند. برای نمونه خطاب به رییس جمهور وقت آمریکا می گویند: «آقای» ریگان.

یادگار امام با اشاره به حکایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: در رفتار پیامبر(ص) هرچه می بینیم ادب است و یکی از درسهایی که هر ساله باید از زندگی امام خمینی به عنوان رهروی واقعی پیامبر مکرم اسلام (ص) بگیریم همین است.

یادگار امام متذکر شد: باید انقلابی باشیم؛ بر مواضعمان قرار داشته باشیم و نسبت به هنجارها و ارزشهایمان حساسیت داشته باشیم؛ اما این به معنای آن نیست که برای دست یابی به این هدف دهنمان را بازکنیم و هر آنچه می خواهیم بگوییم و هر کاری که می خواهیم انجام دهیم.

وی با بیان این که حساسیت به ادب را باید به عنوان یکی از درس های امام برای امروز و فردای جامعه مان ترویج کنیم،گفت: جامعه ایرانی جامعه مودبی است و هر قدر در مقابل شما بی ادبی کنند اگر مودب باشید در چشم مخاطب پیروزید اما اگرخدای نکرده عصبانی شدید و عکس العملی شبیه بی ادبان را از خود نشان دادید در آن لحظه در چشم ،گوش و دل مردم بازنده اید .

سید حسن خمینی در پایان دعا کرد خداوند انشاء اله نعمت ادبی را که به ملت ایران در طول قرون و اعصار مختلف ارزانی داشته است؛ مضاعف کند .

سخنگوی دولت: دولت برای همکاری با مؤسسه تنظیم و نشر اعلام نیاز می کند

به گزارش خبرنگار جماران، در ادامه جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی که در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با حضور با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، یادگار امام در جماران تشکیل شد؛ دکتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با بیان این که جایگاه یادگاران امام خمینی(س) در قلب عاشقان امام محفوظ است و هیچ چیز نمی تواند میان مردم و یادگاران ایشان فاصله ایجاد کند؛ افزود: هدف اصلی از تشکیل این جلسه در جماران، استفاده از حضور و دیدگاه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: همه ما چه کسانی که به لحاظ سنی در شرایطی بودیم که محضر امام را درک کردیم و چه کسانی که نتوانستند دوران حضور و مدیریت بی‌بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی را لمس کنند در یک عنصر مشترک هستیم و آن شیفتگی نسبت به حضرت امام، خانواده و یادگاران معظم ایشان است.

وی خطاب به سید حسن خمینی گفت: من از تعبیر مولانا استفاده می‌کنم «چون که گل رفت و گلستان شد خراب/ بوی گل را از چه جوییم از گلاب» شما برای ما گلاب و معطر هستید. جایگاه شما در قلب عاشقان امام محفوظ است و هیچ چیز نمی‌تواند میان مردم و یادگاران امام خمینی(س) فاصله ایجاد کند.

نوبخت اظهار داشت: ما تاریخ صدر اسلام را به یاد داریم و کسانی را که قدردان یادگاران رسول الله(ص) نبودند لعنت می‌کنیم. به تعبیر امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری مردم ما برتر از انسان‌هایی که در دوران صدر اسلام زندگی می‌کرده‌اند، هستند و وفاداری خود نسبت به مراجع اصلی شان را فراموش نمی‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره نقش روابط عمومی‌ها اظهار داشت: تبیین عملکرد دولت و تقویت رابطه دولت-ملت و تقویت رابطه دولت و ملت با انقلاب اسلامی که اساس انقلاب اسلامی است؛ نخستین مسوولیت روابط عمومی‌هاست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دومین نقش روابط عمومی‌ها نیز افزودن غنای فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است و بدانید که بدون تردید رفتار و کردار ما زمانی می‌تواند در میان مردم از مقبولیت کافی برخوردار باشد که ملهم از اندیشه‌های حضرت امام باشد.

وی درباره عملکرد دوسویه روابط عمومی‌ها افزود: روابط عمومی‌ها باید از یک سو بتوانند برخورداری از منابع و ذخایر انقلاب اسلامی را همواره برای دستگاه‌های اجرایی ممکن کنند و از سوی دیگر در اطلاع رسانی این منابع کوشا باشند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: بدون تردید مراکز سازمان‌ها و موسساتی که در این شورا حضور دارند؛ می‌توانند بهترین مراجع ارتباطی دستگاه‌های اجرایی باشند.

نوبخت در ادامه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام را مرجع دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و با اعلام این که دولت برای همکاری با این مؤسسه اعلام نیاز می‌کند؛ گفت: تقاضا داریم که عزیزان روابط عمومی را پذیرا باشید تا بتوانند ارتباط پیوسته‌ای با این مؤسسه برقرار کنند.

وی افزود: هر آنچه که از سوی مؤسسه مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی است، می‌تواند در اختیار روابط عمومی‌ها قرار گیرد و بنده از سوی دولت و به نمایندگی از دولت عرض می‌کنم که روابط عمومی‌ها می‌توانند حلقه واسط میان مؤسسه و جامعه باشند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند هر آنچه که مورد نیاز است را به مردم اطلاع رسانی کنند.

نوبخت در پایان درباره نقش ویژه روابط عمومی‌ها در برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی‌(س) گفت: برای برگزاری مراسم بزرگداشت امام(س) نیز مأموریت ما بیشتر است و پیوند صمیمانه‌تری میان خود و مجموعه برگزار کننده مراسم قائل هستیم و علاقه مندیم نقش شایسته و بایسته در این مراسم داشته باشیم.

قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: در سال های اخیر به ضمانت های مالی و اداری ادامه فعالیت موسسه در برنامه های توسعه بی توجهی شد

در ادامه جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی که در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با حضور با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، یادگار امام در جماران تشکیل شد؛ دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با بیان این که نگران تحریف‌ها و ارائه نادرست آثار حضرت امام و همچنین وارونه‌گویی زندگی امام و استفاده‌های ابزاری از اندیشه ایشان، هستیم، گفت: حرکت در مسیر اندیشه امام، ترویج اندیشه ایشان و بزرگداشت یاد و خاطره امام راحل، وظیفه‌ای دینی است که ما نسبت به آن بزرگ‌مرد داریم و چنین وظیفه‌ای فارغ از مسئولیت های اداری و سازمانی است که هرکسی که دل در گرو ایران عزیز دارد، بر عهده دارد.

وی افزود: این یک واقعیت است که ایران اسلامی، هویت جدید خود را مدیون یاد و نام امام است و این حقیقت همواره در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید واقع شده و برای رهروان انقلاب اسلامی مطرح است.

انصاری تصریح کرد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(س) که خود، از مباحث ارزشمند امام راحل به شمار می‌رود، با حکم حضرت امام در سال 1367 آغاز به کار کرد. این شجره طیبه که با حکم امام راحل و با تلاش یادگار امام، حاج احمد آقا خمینی تاسیس شد، خدمات فراوانی را تاکنون عرضه کرده است و ما امروز شاهد گنجینه ای ارزشمند از تالیفات، پیام‌ها، عکس‌ها، سخنرانی‌ها و اسناد مربوط به انقلاب اسلامی به عنوان محصول این موسسه هستیم.

قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گفت: تقریبا تمام آثار علمی و اجتماعی و سیاسی امام بدون دخل و تصرف و به صورت کامل تدوین و به زبان‌های مختلف ترجمه است. چنان‌که برخی از آثار امام به 25 تا 30 زبان ترجمه شده است.

وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه ضمانت‌های کافی اجرایی و حتی، مالی و اداری برای این موضوع تدوین شده بود که متاسفانه اتفاقاتی که در چند سال گذشته به وجود آمد، ادامه این روند را کمی به تاخیر انداخت. ما بنا داریم با همکاری دولت محترم که خود، برآمده از متن اندیشه امام است، ضمانت‌های اجرایی کافی را در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، داشته باشیم.

دکتر حمید انصاری تصریح کرد: ما هر سال و در ابتدای سال شاهد گردهمایی‌های ملی در سطح کشور هستیم که اوج آن در حرم مطهر امام و در خردادماه روی می دهد. بخش‌های مختلف موسسه به خصوص با فضای امیدبخش و با نشاطی که اخیرا در کشور پدید آمده، آماده است تا با دستگاه‌های مختلف به خصوص دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، این میراث ارزشمند را به اشتراک بگذارد.

قائم مقام موسسه تنظیم نشر آثار حضرت امام در ادامه گفت: آنچه مهم است این موضوع است که در عرصه تجلیل از یاد و اندیشه امام باید از رفتارهای سطحی و کم عمق پرهیز کنیم و به نیازهای جدی نسل جوان بیاندیشیم. اندیشه امام، اندیشه ناب اسلامی است که اگر به درستی شناخته و بازگویی شود؛ مخاطبان درست خود را در سطح جهان می‌یابد.

وی افزود: متاسفانه چندی است که ما شاهدیم، یکسری جریان‌هایی که اصالت چندانی ندارند، شرایطی را پدید می‌آورند که اصالت و اعتبار این دستگاه را خدشه‌دار کنند و آنچه که دولت و نهادهای مرتبط  باید در این خصوص انجام دهند، اطلاع رسانی درست در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(س) به هیچ وجه خود را مروج انحصاری راه، اندیشه و آثار امام نمی‌داند و از هر موسسه و نهادی که بخواهد در این مسیر گام بردارد، استقبال می‌کنیم اما نگران تحریف‌ها و ارائه نادرست آثار حضرت امام و همچنین وارونه‌گویی زندگی امام و استفاده‌های ابزاری از اندیشه ایشان، هستیم.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت: ارتباط با موسسه تنظیم نشر آثار امام به عنوان مرجع رسمی و قانونی ترویج آثار رهبر کبیر انقلاب اسلامی نباید به ایام برگزاری بزرگداشت امام محدود شود

در ادامه جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی که در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با حضور با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، یادگار امام در جماران تشکیل شد؛ علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه ارتباط روابط عمومی ها با موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی نباید به ایام برگزاری مراسم بزرگداشت امام محدود شود؛ تأکید کرد:  ما باید ارتباطی دائمی در تمام طول سال برای شناخت و ترویج اندیشه های امام داشته باشیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته مجموعه اطلاع‌رسانی دولت با بیت حضرت امام و ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی ارتباطات چندانی نداشتند. هرچند علل مختلفی را می‌توان برای این گسست ارتباطات ذکر کرد اما با توجه به فراهم شدن شرایط و زمینه برای این ارتباط مجدد بهتر است فرصت پیش آمده مورد توجه قرار بگیرد.

معزی ادامه داد: این موضوع مهم باید در دستور کار روابط عمومی‌ها قرار بگیرد که برای ترویج اندیشه‌های امام خمینی(س)، چگونه و چه تبلیغاتی را می‌توانیم در بدنه اجرایی دولت به کار بگیریم تا بتوانیم ضعف‌ها و کمبود‌های پیش آمده در سال‌های گذشته را از بین ببریم.

وی افزود: بزرگ‌ترین نقد به سیاست‌های تبلیغی و آنچه در بدنه دولت و سایر مجموعه‌های نظام وارد است را می‌توان شعار‌زدگی دانست. در واقع شعار‌زدگی در ظاهر باعث زیاد شدن گفته‌ها و سخنان امام در فضای تبلیغاتی می‌شود ولی نتیجه، کم شدن تاثیر‌گذاری این سخنان خواهد بود. به گونه‌ای که در حال حاضر به اسم آرمان و ارزش‌های انقلاب چیزهایی عنوان می‌شود که باعث دور شدن از اندیشه و ارزش‌های واقعی امام می‌شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: این امر بسیار مهم است که به چه طریق می‌توان رهنمودهای امام در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف را به کار بست. برای تحقق این امر هم باید به اندیشه‌های امام بازگشت و بعد از مطالعه این افکار و اندیشه‌ها برای عمل به آن‌ها همت کرد.

معزی در ادامه متذکر شد: ارتباط با موسسه تنظیم نشر آثار امام به عنوان مرجع رسمی و قانونی ترویج آثار رهبر کبیر انقلاب اسلامی نباید به ایام برگزاری بزرگداشت امام محدود شود و ما باید ارتباطی دائمی در تمام طول سال برای شناخت و ترویج اندیشه‌های امام داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط دائمی روابط عمومی‌ها با مرجع ترویج افکار و اندیشه‌های امام در همه طول سال گفت: بخشی از ایجاد این ارتباط به عهده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است که به روابط عمومی‌ها برای تولید محتوا بر مبنای اندیشه‌های امام کمک کند و در ابتدای امر خود روابط عمومی‌ها را با این افکار آشنا سازد تا بتوانند بر این اساس عمل کنند.

معزی افزود: مجموعه روابط عمومی دولت نیز در کنار موسسه تنظیم و نشر آثار امام هست تا در کنار این مجموعه بتواند کاری کند که اهداف بلند در اندیشه‌های حضرت امام بیش از پیش تشریح شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

. انتهای پیام /*