به گزارش پرتال امام خمینی(س)، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سمینار زنان و جوانان از دیدگاه امام خمینی(س) با همکاری مجلس اعلای امور اسلامی آدیس آبابا و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان و جوانان، هفدهم خرداد با حضور اساتید، نویسندگان، نخبگان دانشگاهی و علوم دینی کشور اتیوپی برگزار می شود.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در آدیس آبابا از دو ماه قبل اقدام به فراخوان مقاله کرد و از مجموع مقالات دریافتی چهار مقاله برتر با عناوین «نقش زنان و جوانان در پیشرفت علمی ایران امروز»، «دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص جوانان»، «دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص زنان» و «دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص خانواده» برای سمینار ارائه خواهد شد. 

منبع: ایرنا

. انتهای پیام /*