حضرت امام خمینی (س) در 17 خرداد 1346، طی پیامی به مناسبت جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل فتوای انقلابی مبنی بر  حرمت هر گونه رابطه تجاری و سیاسی دولتهای اسلامی با اسرائیل و نیز حرمت مصرف کالاهای اسرائیلی در جوامع اسلامی را صادر کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم‏

کراراً دولت های اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده ‏ام در مقابل اجانب و ایادی آنها که می‏ خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولتهای اسلامی ممالک عزیز ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده کنند.

کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک آن تحذیر نمودم. این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه‏های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می ‏کند، باید با همت ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند. از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین را خواستار است.

«و السلام علی من اتبع الهدی».

روح الله الموسوی الخمینی‏

 (صحیفه امام؛ ج ‏2، ص: 139)

 

. انتهای پیام /*