حضرت امام خمینی(س) با وجود مسئولیت ها و وظایف سنگین رهبری حکومت اسلامی، توجه ویژه ای نیز به انجام آداب شرعی و مستحبی داشتند. از جمله در ماه مبارک رمضان که بخش زیادی از اوقاتشان را به خواندن نماز و قرائت قرآن می گذرانیدند.  روایت برخی از نزدیکان حضرت امام را درباره اهتمام خاص ایشان به قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان، می خوانید:

هر سه روز یک ختم قرآن

امام در ماه رمضان هر روز ده جزء قرآن می‏ خواندند. یعنی هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم می ‏کردند. بعضی برادران خوشحال بودند که دو دوره قرآن را در این ماه خوانده ‏اند. ولی بعد متوجه می‏ شدند امام ده یا یازده دور قرآن را در طول این ماه شریف خوانده‏ اند.[1]

دایماً قرآن می ‏خواندند

امام در ماه مبارک رمضان بسیار با قرآن مأنوس بودند. من یاد ندارم که در این ماه شریف خصوصاً در ماه رمضان آخر عمرشان که اوایل سال 68 بود به محضر ایشان مشرف شوم  و ایشان را جز در حالت قرآن خواندن ببینم. هر وقت که کاری پیش می ‏آمد و به محضرشان می‏ رسیدم می‏دیدم مشغول تلاوت قرآن مجید هستند. [2] 

روزی سه تا پنج بار قرآن می ‏خواندند*

امام با همه اشتغالاتی که داشتند به انجام مستحبّات، به ویژه خواندن قرآن، دعا و نماز اول وقت اهمیت می‏ دادند. ایشان هر روز سه تا پنج مرتبه قرآن می‏ خواندند. در ماه مبارک رمضان سه بار قرآن را ختم می‏ کردند. [3]

چند ختم قرآن بخوانید

امام هر سال چند روز قبل از ماه مبارک رمضان دستور می ‏دادند که چند ختم قرآن برای افرادی که مدّنظر مبارکشان بود قرائت شود.[4]

همواره با قرآن مأنوس بودند

امام در ماه مبارک رمضان وقتی نجف بودند هر سه روز یک دوره قرآن را ختم می ‏کردند و زمانی که در جماران بودند به خاطر کهولت سن هر ده روز یک بار قرآن را ختم می ‏کردند. در ایام سال ماهی یک بار قرآن راختم می‏ کردند. ایشان همواره با قرآن مأنوس بودند. یک جزء قرآن را هشت قسمت کرده و هر قسمت را در زمان خاصی قرائت می‏ ردند. گاهی مدتها روی یک جمله (آیه) قرآن مکث می‏ کردند.[5][1] - حجةالاسلام و المسلمین ناصری -  سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -  ج 4 -  ص 129.[2] - حجةالاسلام و المسلمین رحیمیان.* - علت تفاوت نقل نزدیکان امام از دفعات قرائت و تعداد جزءهایی که ایشان در طول روز می‏ خواندند به درستی معلوم نیست اما آنچه که از خود امام نقل شده آن است که ایشان روزی دو جزء قرآن قرائت می‏ کرده ‏اند.[3] -  آیت‏ الله توسلّی - پا به پای آفتاب - ج 2 - ص 103 (چاپ جدید).[4] - در سایه آفتاب -  ص 115.[5] - حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی -  دلیل آفتاب -  ص 154.

. انتهای پیام /*