حضرت امام خمینی(س) در مرداد 1356  و در زمان حضورشان در نجف اشرف،  در پاسخ به پیام دکتر ابراهیم یزدی در خصوص تلگرافهای دانشجویان اروپا و امریکا در فقدان دکتر علی شریعتی‏ نامه ای به ایشان می نویسند. امام راحل در بخشی از این پیام بر مسئولیت قشر تحصیلکرده جامعه در خصوص تببین و ترویج چهره ای صحیح  از اسلام تاکید می ورزند.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر یزدی- ایّده اللَّه تعالی‏

پس از اهدای سلام، تلگراف های زیادی از اروپا و امریکا از طرف اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و انجمن های اسلامی دانشجویان در امریکا از بخشهای مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج از کشور- ایّدهم اللَّه تعالی- در فقد دکتر علی شریعتی واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتی میسر نیست و تفکیک صحیح نمی ‏باشد از جنابعالی تقاضا دارم تشکر این جانب را به همه برادران محترم- ایّدهم اللَّه تعالی- ابلاغ نمایید.

این جانب در این نفس های آخر عمر امیدم به طبقه جوان عموماً و دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می ‏باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر مزایای مکتب نجات ‏بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبه بشر و هادی سُبُل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملت ها و مربی نفوس و مکمل نقیصه ‏های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگی انسانی است، برای عموم بیان کنند. مطمئن باشند با عرضه اسلام به آن طور که هست و اصلاح ابهام ها و کجروی ها و انحراف ها که به دست بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطرت اللَّه منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوس های حیوانی نگردیده، یکسره به آن روی آورند و از برکات و انوار آن بهره‏ مند شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال‏ سرسپرده آنها می ‏دهم.

طبقه جوان روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسانها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود. و باید با کمال هوشیاری از عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمن های اسلامی هستند و مطمئناً از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. وَ اعتَصمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا

و السلام علیکم و علیهم و رحمة اللَّه و برکاته.

روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

(صحیفه امام، ج‏3، ص: 207)

. انتهای پیام /*