در تاریخ دهم شهریور ماه 1360 و در پی حادثه ترور شهید رجایی و شهید باهنر، حضرت امام خمینی در حسینیه جماران در جمع اقشار مختلف مردم سخنرانی کردند. ایشان در این سخنرانی از لزوم حفظ وحدت و انسجام ملت های مستضعف در مقابل قدرتها سخن گفتند و ملت ها را به هوشیاری و رشد آگاهی شان در مقابل توطئه ها فراخواندند. ایشان وابسته نبودن انقلاب اسلامی به قدرت و گروه خاصی  را امتیاز بزرگ این انقلاب برشمردند که آن را از دیگر انقلاب ها متمایز می کند و آن را به انقلاب انبیاء در طول تاریخ مشابه می سازد.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی در بیاناتشان پس از محکوم کردن این اقدام منافقین، مسئولین را به رعایت موازین قانونی و اسلامی در برخورد با عاملان این حادثه فراخواندند.
امام خمینی در بخشی از صحبت هایشان در این دیدار به مسئله رشد تعهد و بیداری ملت در مقابل ترورها پرداختند و در این باره فرمودند:
«البته این قضایایی که واقع شده است در طول این انقلاب و خصوصاً، این ماههای آخر، این قضایا برای ما ناگوار و برای ملت ما سوگ آور است؛ برای اینکه اشخاصی که ما از دست می دهیم هر یک از آنها یک ذخایری است و یک ذخیره ای است برای کشور ما و برای اسلام ما. هر یک اینها، مردانی هستند که بتنهایی نظیر یک جمعیت هستند، متعهد و متوجه به خدا. اینها که در آن هفتم تیر شهید شدند و اینها که در این زمان اخیر شهید شدند اینها هر کدام برای ملت ما بسیار ارزنده بودند و خدمتگزارانی بودند که هر کدام آنها یک جمعیت بودند و متعهد بودند و به اسلام معتقد بودند. لکن در عین حال هر یک از آنها که از بین رفت، چه فردی و چه اجتماعی، ملت ما قویتر شد و انسجام ملت بیشتر شد و بیداری آنها زیادتر شد و اطلاع آنها بر مقاصد شوم آن قدرتهای بزرگ و مقاصد شوم این انگلهایی که برای آنها کار می کنند بیشتر واضح شد.
آنهایی که دعوی خدمت به خلق می کردند و فدایی بودند و مجاهد برای خلق، ملت  ما دید که اینها یک جنایتکارانی هستند که بر ضد خلق هستند، به نفع قدرتهای بزرگ تا کنون کار کرده اند و لهذا، می بینیم که بعض سران اینها وقتی که محکوم به مرگ می شوند در رژیم سابق، قدرتهای بزرگ جلوگیری از مرگ آنها می کنند و وقتی که در اینجا شکست می خورند و به خارج فرار می کنند، دولتها و ابرقدرتها و دستگاههای تبلیغاتی همه جانبه عالم از آنها حمایت می کنند و بر ضد ایران آنها را ترویج می کنند و از آنها نگهداری می کنند. و این به ملت ما درست روشن کرد که اینهایی که ادعای این می کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاریهای ایران و برای استقلال ایران می خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آنها در بین راه باز شد و همه صحبتهایی که تا کنون کرده بودند، خود آنها به دست خودشان بر باد دادند. و تمام ادعاهایی که در سالهای طولانی و اخیراً بیشتر می کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملت دیگر نه آبرویی دارند و نه حیثیت. و هر چه که تبلیغات خارجی برای ترویج آنها زیادتر می شود، آبروی آنها بیشتر ریخته می شود و هر چه خرابکاری می کنند در داخل کشور و عزیزان این ملت را ترور می کنند یا آتش می زنند یا خراب می کنند سقف ها را بر روی آنها، مشت آنها پیش ملت ما بازتر می شود و ملت ما آگاهتر می شود.
ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می گیرد در این ملت اثر بکند. و من امیدوارم که در ملتهای دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و نگذارند اسلام به آن معنایی که هست، به آن معنای «لا شرقیه و لا غربیه» در جاهای دیگر هم پیاده بشود. و لهذا، ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می کند و چنانچه، هر کس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری  جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به پیش می رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می شود، آنها از این امور بری هستند. و ان شاء اللَّه تعالی، تمام این کثافتکاریها و خرابکاریهایی که در ایران می شود، به دست خود مردم و ملت با ترتیب قانونی اینها از بین خواهند رفت.»
ایشان در بیاناتشان مسئولین امر را به رعایت موازین اسلامی- قانونی با اسرا و زندانیان  توجه دادند و خاطرنشان کردند:
«و من یک کلمه می خواهم عرض کنم و آن اینکه به تمام محاکمی که هستند و تمام دست اندرکارانی که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت این طور شرارتهایی که در ایران می شود مثل یک همچو قصه ناگواری که برای ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت، مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند. مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که- خدای نخواسته- گناهکار نبوده اند و گرفتار شده اند.
اسلام و مسلمین باید، مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست با تأنی، با طمأنینه، بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند. با زندانیان رفتار خوب می کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می کردند و می کنند و بیشتر کنند.
و محاکم با قدرت هر چه تمامتر به کار خودشان ادامه بدهند. و مردم و ملت با قدرت تمام، و هر چه بیشتر توجه کنند و به این کسانی که توطئه گر هستند توجه کنند و به محاکم صالحه و به مقامات انتظامی اطلاع بدهند. آنها هم با موازین قانونی و اسلامی عمل بکنند و مفسدین را به جزای خودشان برسانند و کسانی که بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و علی  ایّ حال، رفتارها، رفتارهای اسلامی باشد. جمهوری، جمهوری اسلامی است، رفتارها حتی با کسانی که قاتل شناخته شدند، رفتار اسلامی باشد و لو اینکه با شدت عمل و شدت دید آنها را به جزای خودشان برسانند، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و تعدی زیادتر نشود.»
(صحیفه امام، ج 15، ص: 145- 150) 

. انتهای پیام /*