جمعی شامل محمد تقی بانکی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و معاونان این سازمان، روز 17 مهر 1361/ 21 ذی الحجه 1402 با حضرت امام در جماران‏ دیدار کردند.

امام در بیانات کوتاهشان در این دیدار به ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی‏ اشاره داشته و فرمودند:

یکی از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. ما باید سعی کنیم که از حیث اقتصاد، قوی و بدون وابستگی باشیم. و باید مسئله کشاورزی، که در رژیم سابق برای به هم زدن آن نقشه داشتند تا ما را وابسته کنند، بیشتر مورد نظر ما باشد. البته به طرف صنعت هم باید رفت، ولی اگر از کشاورزی منحرف شویم، اسباب آن می‏ شود که آنچه خودمان نیز داریم از بین برود و مقصود رژیم سابق از آن همه تبلیغات برای «تمدن بزرگ» همین بود که کشاورزی را از بین ببرد، و مملکتی که هم آب داشت و هم زمین، آبها را به هدر می‏ دادند و زمینها هم بدون استفاده مانده بود. باید مردم سعی کنند که آبها به هدر نرود و از زمین ها استفاده کنند، و در بخش کشاورزی و صنایع کوچک، فعال باشند. و توجه دولت به صنایع بزرگ باعث نشود که صنایع کوچک هم از بین برود و دولت هم بایستی تمام قدرت خود را برای کشاورزی به کار گیرد. و اینکه روحانیون در شورای اقتصاد و برنامه‏ ها نظارت می‏ کنند، از باب این است که آنها به امور شرعی توجه دارند و نظارت آنها باعث می‏ شود که طرحی که شما می‏ دهید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‏ رود، رد نشود و در نتیجه، کارها آسان شود و شما در برنامه ‏هایتان معطل نمانید. من به همه شما و کسانی که به انقلاب و اسلام کمک می‏ کنند، دعا می ‏کنم.

امیدوارم موفق باشید.

(صحیفه امام، ج‏17، ص: 33)

. انتهای پیام /*