کتاب «آرای اختصاصی امام خمینی در وجودشناسی عرفانی» به قلم سیدمرتضی مبلغ به رشته تحریرد درآمده و توسط پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب دارای 5 فصل است: «تعلق جعل به ماهیت»، «انطباق عماء با فیض اقدس»، «اطلاق وجود و قوی‌ترین دلیل آن»، «ملاک اعتبارات وجود» و «ترجیح تجلی و ظهور بر صدور» عناوین فصول این کتاب را دربرمی‌گیرد.

در فصل اول  با عنوان «تعلق جهل به ماهیت» است، دلایل اهمیت این نظریه در اندیشه امام خمینی(س) و دلایل متعارض بودن آن با نظریه عمومی اصحاب عرفان بررسی شده‌ است. نویسنده در این فصل به این نتیجه رسیده که تعلق جعل به ماهیت از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که از یک سو در منظر عرفان اصالت با وجود است و غیر وجود، اعتباری و فاقد صلاحیت است، و از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق اصحاب عرفان بر تعلق جعل به وجود تصریح کرده و ماهیات یا اعیان ثابته را غیرمعجول دانسته‌اند.

فصل دوم این کتاب نیز به بررسی نظریه «برابر بودن عماء با فیض اقدس» و نظریه جدید امام درباره یکی بودن عماء با احدیت و یکی بودن آن با واحدیت وجود مورد بررسی قرار گرفته‌است.

نظریه‌های «دلایل اثبات اطلاق وجود»، «ملاک اعتبارات وجود» و «ترجیح ظهور و تجلی پرصدور» نیز در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. از ویژگی‌های مهم این کتاب می‌توان به پرداختن آن به منحصر به فرد بودن آرای عرفانی امام اشاره کرد.

در مجموعه آثار عرفانی امام خمینی(س) به عنوان یکی از اصحاب و اساتید عرفان، به ویژه در آثار وجودشناسی ایشان، آرا و نظریاتی بدیع و مبتکرانه به چشم می‌آید که به نظر می‌رسد علاوه بر آن‌که در آثار هیچ‌یک از اصحاب و اساطین عرفان موجود نبوده و اختصاصی ایشان است، بلکه به رفع برخی کاستی‌ها و اشکال‌ها در عرفان نظری منجر شده و به استحکام و تقارن بیشتر برخی از نظریات کمک می‌رساند.

هدف از نگارش کتاب «آرای اختصاصی امام خمینی در وجودشناسی عرفانی» کشف و استخراج آرای اختصاصی امام(س) در حوزه وجود‌شناسی عرفانی است. این کتاب به بررسی آرای مذکور پرداخته و در مرحله اول، اختصاصی بودن آن‌ها را مورد ارزیابی و اثبات قرار می‌دهد. سپس در مرحله دوم به بررسی و آزمون صحت و استحکام آن‌ها می‌پردازد و آثار مترتب بر آن‌ها را در ساحت علم عرفان مشخص می‌کند. 

در مقدمه این کتاب آمده‌ است: « این پژوهش در صدد آن است که ضمن کشف و استخراج آرای اختصاصی امام در حوزه وجود شناسی عرفانی، به بررسی آن آرا پرداخته، در مرحله اول اختصاصی بودن آنها را مورد ارزیابی و اثبات قرار دهد و در مرحله دوم به ارزیابی و آزمون صحت و استحکام آنها پرداخته و آثار مترتب بر آنها را در ساحت عرفان مشخص کند.»

گفتنی است، کتاب «آرای اختصاصی امام خمینی در وجودشناسی عرفانی» در 260 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 10 هزار تومان توسط چاپ و نشر عروج منتشر شده است.

منبع: ایکنا

. انتهای پیام /*