به گزارش پرتال امام خمینی(س) حجت السلام و المسلمین داوود نمازی، مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت، در گفت و گو با جماران درباره مغفول ماندن اندیشه های امام خمینی(س) در زمینه های فقهی بیان کرد: در مباحث حوزوی و فقهی معمولا انظار فقهای گذشته را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، اما این در مورد آثار و اندیشه های امام در این دو حوزه کمتر اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: امام خمینی(س) چون وارد مباحث سیاسی شدند جنبه سیاسی فعالیت های ایشان بر دیگر جنبه های ایشان سایه انداخته است. علاوه بر این اندیشه های فقهی و علمی امام در حوزه ها خیلی مطرح نمی شود.  هرچند در چند سال اخیر با توجهی که نوه امام، حجت السلام و المسلمسن سیدحسن خمینی به این موضوع داشته اند و موسسه ای را پیرامون اندیشه فقهی امام ایجاد کرده اند،  می توان گفت کارهای قابل تقدیری صورت گرفته است.

مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت، با بیان اینکه امام خمینی در بعضی از مباحث و مسائل فقهی ابتکار و نوآوری دارند ادامه داد: این ظلم بزرگی است که در حوزه های علمی امام در غربت باشند.

حجت السلام نمازی اظهار کرد: همه مردم می دادند که امام خمینی که بود و چه کرد، حتی کجا تبعید شد، اما این همه زندگی امام خمینی نیست و خلاصه کردن اندیشه ها و افکار امام خمینی در حوزه سیاسی ظلم در حق ایشان است. در هر حوزه ای باید افکار امام مربوط به همان مرکز توسعه پیدا کند، به این معنا که افکار حوزوی و فقهی امام باید در حوزه رشد کند.

وی در ادامه راهکار این امر را همکاری همه حکومت و روحانیت دانست و گفت: همه استان ها رابط روحانی دارند که رابطی بین استاندارها با روحانیت استان ها هستند که می توانند ارتباط گرفتن با افکار امام نیز کمک کنند. با ارتباط گرفتن همه  اقشار به ویژه طلبه ها با افکار امام در حوزه های مختلف می توانیم، امام خمینی را برای همیشه زنده نگاه داریم.

مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت درباره نقش موسسه تنظیم و نشر آثار امام درباره انتشار افکار امام در همه حوزه ها گفت: موسسه تنظیم و نشر امام به عنوان متولی حفظ و انتشار آثار و افکار ایشان باید مطالبه گر این موضوع از همه نهاد ها و مراکز دولتی و علمی باشد و همه این تشکیلات باید پاسخگوی آن باشند.

. انتهای پیام /*