حضرت امام خمینی(س) بارها در بیاناتشان بر استقلال و عدم وابستگی کشور تاکید کرده و با ستایش توانمندی ها و استعداد جوانان این سرزمین، دولت و ملت را به خود کفایی و توجه به ظرفیت های داخلی رهنمون کرده اند. از جمله این تاکیدات و تشویقات حضرت امام، بیانات کوتاهشان در دیدار سه تن از مخترعین*  روز 17 آذر 1359/ 29 محرّم 1401 در جماران است: خداوند تأیید کند شما را، و مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان می ‏توانند کار بکنند. در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی نیستند و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا بیاورند، از امریکا بیاورند. این شد که اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد. ایران افرادش، مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند بلکه از بسیاری از نژادها بالاترند. لکن نگذاشتند که این استعدادها به کار بیفتد. باید استعدادها را به کار بیندازند، و دولت و ملت تأیید کنند از این کسانی که اختراع و ابداع می‏ کنند تا- ان شاء اللَّه- ایران خودش همه چیز را بسازد و مستقل بشود. به هر صورت می‏ گویم- ان شاء اللَّه- که به دولت تذکر بدهند که همراهی کنند. و ملت هم البته موظف است که با شما همراهی کند تا- ان شاء اللَّه- کارها را راه بیندازند. و ایران- ان شاء اللَّه- مستقل بشود، و استقلال وقتی است که با شما دیگر احتیاج به اینکه دستتان را دراز بکنید به خارج، چیزی بگیرید نداشته باشید. مادامی که ما محتاجیم از دیگران چیز بگیریم مستقل نیستیم. مادامی که ما زراعتمان به اندازه‏ ای نشود که دستمان پیش دیگران دراز نباشد وابسته هستیم. تا ما نتوانیم صنعت خودمان را برسانیم به آنجایی که دیگر محتاج به دیگران نباشیم وابسته ‏ایم. باید همه کوشش کنیم. آنهایی که مخترع هستند، آنهایی که متفکر هستند، زارعین، کارخانه دارها، همه کوشش کنند که خودشان کار خودشان را انجام بدهند. من دعا می‏کنم- ان شاء اللَّه- موفق و مؤید باشید. و می‏ گویم سفارش هم کنند که همراهی کنند با شما و کمک کنند تا- ان شاء اللَّه- کارها را بخوبی انجام بدهید. خداوند همه‏تان را حفظ کند موفق و مؤید باشید. ان شاء اللَّه. (صحیفه امام، ج‏13، ص: 396)
* در این دیدار سه مخترع به نام های عباس علی رازی، عبد الرحیم رازی و عبد الرضا رازی حضور داشتند.

. انتهای پیام /*