در اعلامیه یازده ماده ای خطاب به نیروهای مسلح و ملت ایران که در روز یکم بهمن ماه سال 1359 و چند ماه پس از آغاز جنگ صادر شد، امامخمینی وظایف و تکالیف ارتش و سپاه را درباره مسائل جنگ و غیرآن مشخص کردند و در پایان اعلامیه از دولتمردان و سایر اقشار ملت خواستند که از کارهایی که ممکن است رزمندگان را دلسرد کند، احتراز نمایند و سپس فرمودند: «خمینی... تمام امیدش به شما مردم سلحشور ایران است؛ به شما مردمى که به هیچ وجه تحت تأثیر اختلافات جزئى و کلى واقع نشده و ان شاء اللَّه نمى شوید؛ شما مردمى که با تمام وجود بر سر غرب و شرق جهانخوار شوریدید، شما عزیزانم، به امید خدا پیروزید.»

متن کامل اعلامیه 11 ماده ای امام راحل چنین است:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

در این مقطع زمانى سرنوشت ساز، در وضع حساس جنگ تحمیلى ابرقدرتان به دست وابستگان خود علیه نیروهاى مسلح اسلام، لازم است تذکراتى داده و اخطار نمایم. بدیهى است تخلف از آنها خطرهاى هولناکى براى اسلام و کشور اسلامى ما به بار خواهد آورد، و موجب تعقیب قانونى و شرعى است:

1- نیروهاى مسلح نظامى و غیر نظامى از هر قشر که هستند لازم است انضباط را دقیقاً حفظ کرده و از کارهایى که مخالف انضباط است اجتناب نمایند و به مسئولیت بزرگى که بر عهده آنان گذاشته شده است توجه نموده. و تخلف از انضباطِ مطلوبْ موجب مسئولیت و تعقیب است.

2- از ثمرات انضباط، اطاعت از فرماندهان است. باید تمام افراد نیروهاى مسلح از فرماندهان خود اطاعت کنند، که بحمد اللَّه مى کنند. سرپیچى از اطاعت فرمانده، چه در قواى نظامى و انتظامى و چه در سپاه پاسداران و چه بسیج و نیروهاى مردمى، مسئولیت دارد و موجب تعقیب است.

3- وحدت فرماندهى از مسائل مهم سرنوشت ساز است که بدون آن پیروزى میسر نیست؛ و عدم مراعات آن فاجعه آفرین است. و کسانى که بدان سر ننهند مسئول مى باشند.

4- فرار از جنگ در اسلام از گناهان بزرگ است، و موجب مسئولیت و تعقیب در این دنیا و عذاب بزرگ در آخرت است. باید فرماندهان فرد و یا افراد نادرى را که خداى  ناکرده اقدام به فرار مى نمایند- که نمى نمایند- دستگیر نموده و تحویل دادگاه دهند.

5- هماهنگى جمیع قواى نظامى و غیر نظامى از مهمات آینده ساز است. اگر فرد و یا افرادى در این امر حیاتى اخلال نمایند، باید معرفى شوند تا به دادگاه تسلیم گردند.

6- همان طور که اطاعت از فرماندهان لازم است و تخلف از آن جرم، فرماندهان نیز لازم است با سربازان و افراد به اصطلاح زیردست خود به شیوه اى اسلامى- انسانى رفتار نمایند، و آنان را با عواطف خود دلگرم نمایند و با اعمال پسندیده خود از آنان سربازانى فداکارتر بسازند.

7- باید فرماندهان و همه افراد قواى مسلح، با کمال دقت مواظب باشند تا ضد انقلاب در سنگرهاى آنان و در جبهه ها نفوذ نکنند و با تبلیغات باطل خود جنگنده هاى نیرومند ما را تضعیف ننمایند. و اگر کسانى به چنین اعمال خیانت بارى دست زدند، همه موظف هستند آنان را دستگیر نموده تسلیم فرماندهان کنند تا به دادگاه تسلیم نمایند.

8- کسانى که از ارتش بازى خورده عراق به ایران پناهنده شوند مورد عفو و محبت و اغماض هستند و با آنان چون برادران خودمان رفتار مى شود؛ و کسى حق ندارد به غیر از رفتار انسانى- اسلامى با آنان رفتار کند. و به تمامى سربازان و درجه داران و افسران و صاحب منصبان عراقى و غیر عراقى اعلام مى شود که در صورت تسلیم به لشکر اسلام، مورد عفو واقع مى شوند؛ و پس از جنگ، در صورتى که مایل باشند، در ایران مى مانند؛ و در صورتى که تقاضا کنند، آنان را به کشور خودشان با احترام برمى گردانند. این جانب به عموم ارتش عراق نصیحت مى کنم که گول حزب کافر بعث را نخورند و با برادران اسلامى خود جنگ نکنند؛ و متوجه باشند تا صدام کافر آنان را در خدمت امریکا به برادرکشى اغوا نکند. برادران عراقى ام تا وقت نگذشته و عذاب الهى نازل نشده است به دامان اسلام پناهنده شوید که اسلام دین عفو و رحمت و اغماض است.

9- این جانب به حسب وظیفه اسلامى و اخلاقى، به گروههاى داخل کشور، اعم از تهران و کردستان و سایر نواحى ایران، در هر نقطه که هستند، پدرانه توصیه مى کنم که به آغوش گرم اسلام و ملت مسلمان برگردید، و سلاحهاى خود را کنار گذاشته با برادران و خواهران خود آشتى کنید. در این صورت، این جانب به همه آنان تأمین مى دهم که مادامى که با صلح و صفا به کشور خودتان خدمت کنید و به جمهورى اسلامى وفادار باشید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد شد. چه چیز بهتر از اینکه در محیط صلح و صفا همه قشرهاى ملت در بازسازى کشور عزیزمان، که در اثر حکومت سالهاى طولانى رژیم منحط پهلوى به خرابى کشیده شده است، با کار و کوشش اقدام نمایند، و چه تأسف آور است که برادران ارتشى و سپاهى و دیگر قشرهاى متعهد در راه خداوند و کشور عزیز اسلامى مان فداکارى کنند تا دشمن اسلام و وطن را از خاک خود برانند و گروههایى بازى خورده تحت تأثیر بعضى منحرفین واقع شده و کارشکنى کنند و به دشمن کمک مستقیم یا غیر مستقیم نمایند و بر روى برادران مسلمان خود اسلحه بکشند؛ من بار دیگر یادآورى مى کنم که روزى مى رسد که از کردار خود پشیمان مى شوید. و در آن روز، که خیلى هم طولانى نیست، پشیمانى فایده اى نخواهد داشت. چه بهتر امروز که درهاى رحمت خداوند بزرگ بر روى شما باز است به صفوف فشرده ملت بپیوندید، و در پناه اسلام آسوده خاطر به زندگى شرافتمندانه خود ادامه دهید.

10- بار دیگر به ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمرى و بسیج و همه نیروهاى مسلح نظامى و غیر نظامى تأکید مى کنم که با هماهنگى هر چه بیشتر بر دشمن بتازید؛ و از اختلاف که از وسوسه هاى شیطان و به سود شیاطین است بپرهیزید؛ و از فرماندهان اطاعت کنید؛ و به خداى متعال اعتماد و اتکال نمایید، و کشور خود را از شرّ شیاطین با وحدت کلمه نجات دهید؛ و به اطمینان خاطر و صبر و شکیبایى، همچون سربازان صدر اسلام، به جنگ و دفاع از کشور عزیزمان ادامه دهید که خداوند متعال پشت و پناه شماست و شما به خواست پروردگار بزرگ پیروزید.

11- بار دیگر به دوستانى که پشت جبهه هستند، چه دولتمردان و چه سایر قشرهاى مختلف ملت، اکیداً توصیه مى کنم که از کارهایى که ممکن است جنگنده هاى عزیز از جان گذشته را که خدا یارشان باد، در جبهه ها دلسرد کند، احتراز نمایید. و بدانید که اگر آسیبى به آنان و کشور عزیز اسلامى مان به واسطه اقوال و افعال ما برسد، مسئول هستیم و در پیشگاه عدل الهى و ملتهاى اسلامى معذور نخواهیم بود.

در خاتمه به تمامى شما و خواهران و برادرانى که در محیط جنگ به زندگانى دلاورانه خود ادامه مى دهید و از کشته شدن به دست دشمنان خدا در راه خدا ترسى ندارید و با چنگ و دندان از میهن عزیزتان براى رضاى خدا دفاع مى کنید و موجب دلگرمى رزمندگان اسلام مى شوید و همه چیز خود را در طَبَق اخلاص قرار داده اید و با فداییهاى مکرر صحنه هاى شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بى امانتان ثبت نموده و مى نمایید و با درس فداکارى و رشادت به مستضعفین جهان مى آموزید که وعده خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است، به شما که با مبارزات خویش روى ابرقدرتها و قدرتها را سیاه کردید، درود مى فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم.

خمینى که آخرین روزهاى عمرش را مى گذراند، تمام امیدش به شما مردم سلحشور ایران است؛ به شما مردمى که به هیچ وجه تحت تأثیر اختلافات جزئى و کلى واقع نشده و ان شاء اللَّه نمى شوید؛ شما مردمى که با تمام وجود بر سر غرب و شرق جهانخوار شوریدید، شما عزیزانم، به امید خدا پیروزید. شما مردم دلیر و آگاه سرمشقى هستید براى ملل زیر سلطه. و باید بدانید در میدانى که قدم گذاشته اید مواجه هستید با مشکلات بسیارى که تنها مقاومتتان نجاتتان خواهد داد. به هیچ وجه ترس و بیم در خود راه ندهید، که مبارزات کوبنده تان نشان داده است که نمى دهید. متحد شوید که در سایه اتحاد پیروزى تان بر ابرقدرتان حتمى است. از خداوند متعال غلبه اسلام بر کفر و پیروزى رزمندگان اسلامى را خواستارم. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.

روح اللَّه الموسوی الخمینى.

 (صحیفه امام، ج 13، ص: 541- 544)

. انتهای پیام /*