حضرت امام طی پیامی در روز بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به ملت ایران ضمن اعلام رسمی پیروزی انقلاب اسلامی، همگان را به نظم و آرامش و حفظ وحدت و قیام برای ساختن ایران دعوت کردند. در همین پیام علاوه بر سفارش به احترام به نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه همافران موضوعی را مطرح کردند که سنگ بنای اولین نهاد انقلابی یعنی کمیته انقلاب اسلامی شد تا جوانان انقلابی با حضور در آن به حفظ دستاوردهای انقلاب بپردازند.

(روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی؛ ص ۳۷۶ - ۳۷۷)


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم


من از ملت شریف و مبارز ایران تشکر می کنم. من از این وحدت کلمه ای که بین اقشار ملت به وجود آمده است سپاسگزاری می کنم. من به این پیروزی که از برای ملت ایران پیدا شده است تبریک می گویم. باید ملت ایران بداند که این انقلاب ایران با سایر انقلاباتی که در دنیا واقع شده است فرق دارد. این انقلاب از باب اینکه انقلاب اسلامی و انسانی بود ضایعات کمی به بار آورد. در انقلاباتی که در دنیا واقع شده است ضایعات بسیار زیاد بوده است؛ و ما بحمد الله با کمی ضایعات به پیروزی بزرگ نائل شدیم. یک شاهنشاهی ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران با مشت و با همتی بزرگ و با ایمانی راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانیهایی که از او می شد نکردید.
خداوند شما را پایدار نگه دارد. خداوند اسلام را عظمت بدهد. پیروزی شما پیروزی بزرگ اسلام است، و از این به بعد توجه به بسیاری از امور لازم است که عمده آن توجه به حفظ وحدت کلمه است. ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج به وحدت کلمه هستیم؛ باز باید همه اقشار با هم برادروار و در کنار هم آماده باشند برای مبارزه و جلوگیری از تشتتات و اختلافات. اگر خدای ناخواسته اختلافات پیدا شوند معلوم نیست که ما به پیروزی نهایی برسیم. من به همه ملت توصیه می کنم که به همین نحو که تا کنون به وحدت کلمه خودشان ادامه داده اند از این به بعد هم ادامه دهند. همین طور که حس انسانیت و ملیت و اسلامیت در آنها بیدار شده، آن را بیدارتر نگه دارند و نگذارند این  شعله الهی خاموش شود. تمسک به اسلام و حَبْل متین اسلام و قرآن کریم و امام اعظم، امام عصر- سلام الله علیه- بکنند، و با همت والای خود تمام مشکلات را رفع کنند.
ملت عزیز من! اشکالات و مشکلات زیاد است و ما وارث یک مملکت آشفته هستیم. مملکت ما را خراب کرده اند و رفته اند؛ و ما وارث یک مملکت مخروبه هستیم. باید به خواست خدا تمام ملت برای ساختن ایران قیام کند. ایران یک مملکت زلزله زده، یک مملکت اجنبی زده، و یک مملکت دشمن زده است. اینک ما باید ایران را بسازیم؛ از نو بسازیم ولی مشکلات دارد مشکلات فقط با دولت رفع نمی شود، مشکلات با یک قشر یا دو قشر از ملت رفع نمی شود. همه ملت باید دست به هم بدهند و هر کس در هر شغل، مقام و مکانی که هست، دست به دست ملت بدهد و با هم این بنای جدید را به پایان برسانیم، و یک ملت جدید و یک دولت جدید و یک بنای جدید که همه اسلامی باشد و همه انسانی باشد ما از سر بنا کنیم.
ما باید متوجه باشیم که در چنین روزی که انقلاب است دستهای خائن و غیر منزه در کار است، و ممکن است خیانتکارها بخواهند بین شما تشتت بیندازند. باید جداً از خرابکاری اجتناب و مراقبت کنید که اگر کسانی خواستند خرابکاری و آدمکشی کنند یا به مراکز دولتی و ارتشی و کاخها و دیگر جاها حمله نمایند باید مانع بشوید؛ چون ایجاد تشتت خواهد کرد. اینها به اسلام و مملکت اسلامی خیانت است و باید از این قبیل خیانتها جلوگیری شود. باید تمام اسلحه هایی که در دست مردم است جمع شوند. هر کس اسلحه ای پیدا کرد باید به مسجد محله خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحویل بدهد؛ و بعد این اسلحه ها از مساجد به کمیته آورده می شود، و کمیته این اسلحه ها را در اختیار سربازان اسلامی که برای دفاع از اسلام و مسلمین تدارک دیده شده اند می گذارد. فقط باید این سربازان مسلح باشند و دیگران نیازی به اسلحه ندارند. تسلیحات باید زیر نظر کمیته باشد. توجه داشته باشید که اسلحه فروشی حرام است؛ مال غیر است، مال ملت است؛ نه کسی باید بخرد و نه کسی باید بفروشد. کسانی که خریده اند باید اسلحه ها را به مساجد یا کمیته برگردانند. این اسلحه ها ذخایر ملت هستند؛ نباید از بین بروند. و اگر اشخاصی را دیدید که می خواهند این اسلحه ها را ببرند جداً ممانعت کنید و نگذارید که اسلحه ها دست افراد منحرف بیفتد. نگذارید اسلحه ها دست دشمن ملت و دشمن اسلام بیفتد. همه ما موظفیم و تکلیف شرعی در این زمینه داریم. امروز حساسترین روزهایی است که بر اسلام و مسلمین می گذرد. باید همه مواظب باشید و نگذارید که دشمن در صفوف شما وارد شود، و نگذارید این اسلحه ها دست دشمن بیفتد. و اگر خواستند به جاهایی که اسلحه در آنجاست حمله کنند موظفید که عموماً مخالفت کرده و دست آنها را کوتاه سازید. همچنین باید اگر اسلحه ای در دست مردم عادی دیدید آنها را هدایت کنید که اسلحه ها را تحویل دهند؛ و اگر مطلع شدید که در دست اشخاصی اسلحه هست و نمی خواهند بدهند، مکلف هستید که اسم و آدرس آنها را به کمیته بدهید تا تکلیف آنها هم روشن شود. به این مطلب باید در سرتاسر ایران توجه شود. یک مطلب دیگر اینکه باید از این آشفتگیها و تظاهرات خودداری کنید؛ شلوغ کاری نشود. مردم خیال نکنند اینک که پیروز شده اند باید شلوغ کاری کنند. باید با نظم و ترتیب و انسانیت و اسلامیت رفتار کنید و به دنیا بفهمانید که شما ملت مُسْلم به حقایق اسلام آگاهید و به دستورات اسلام پایبند هستید. باید از این گونه چپاولگریها جداً احتراز کنید. علمای اسلام مکلف شرعی هستند که مردم را از این گونه اغتشاشات بازدارند و نگذارند مردم به اشخاص و مراکز هجوم آورند. باید علمای اسلام که راهنمای مردم هستند مردم را در این لحظات حساس راهنمایی کنند و نگذارید که اختلافاتی و اغتشاشاتی در مملکت واقع بشود.
حالا روزی است که باید مملکت حفاظت شود. در هر شهر و محله ای باید با نظر علما و معتمدین کمیته هایی تشکیل بشود و حفاظت از شهرها را به عهده بگیرد. باید به مراکز شهربانی و ژاندارمری و ارتشی حمله نشود، اینها دیگر برگشته اند و از خود ما هستند؛ ارتش و ژاندارمری، شهربانی از خود ما هستند؛ تمام قوای انتظامی از ما و ما از آنها هستیم؛ همه هوادار اسلام هستیم. باید از اغتشاشات جلوگیری شود.
در خصوص همافران هم سفارش می کنیم که اینها جوانهایی هستند که در موقع حساس به ما کمک کردند و زحمت کشیدند و با ملت همبستگی اعلام کردند. همه نیروها را باید حفظ کنید.
ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم. اقلیتهای مذهبی هم خاطر جمع باشند که ما اطمینان می دهیم به آنها که در این مملکت زندگی عادلانه و مرفهی خواهند داشت و مورد پشتیبانی ما هستند. اسلام از اهل ذمه پشتیبانی می کند. اگر کسانی چیز دیگری می گویند برای تفرقه انداختن است. فقط خرابکارها باید بدانند که این خرابکاریها خیانت به ملت و مملکت است؛ دست از خرابکاری بردارند و زیر دولت اسلام و کلمه لا اله الا الله باشند. آنها چه می خواهند جز اینکه همه مردم در درجه سه و زارع و کارگر همه مرفه باشند؟ ما همه اینها را تأمین خواهیم کرد.
من از همه اقشار ملت تمنا دارم که اینک وقت غارتگری و اختلاف نیست. اینک باید همه شما با جدیت این نهضت شریف را به آخر برسانید. خداوند با شماست. خداوند همه شما را حفظ کند. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج ۶، ص: ۱۳۰-۱۳۳)


به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی کردن آثار سوء استفاده ها و توطئه های ممکنه پیام های متعدد خطاب به ملت ایران از سوی امام خمینی(س) با تکیه بر تعهد ملی و تکلیف شرعی صادر می شد که بهترین وسیله برای سر و سامان دادن به آشفتگی ها و اوضاع نابسامان آن روزها بود. از جمله پیام ۶ ماده ای که این پیام نیز در روز ۲۳ بهمن با تأکید بر پرهیز و جلوگیری از هرگونه چپاول و آتش سوزی، حفاظت از مراکز عمومی و مراکز دولتی، هوشیاری در خنثی سازی تلاش های فرصت طلبان و توطئه گران، همکاری با مأمورین دولتی، انتقال فعالیت ها از خیابان ها به مساجد، حمایت از قوای نظامی و انتظامی، نمونه ای از این پیام ها است. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۳۷۶)
بسم الله الرحمن الرحیم‏
ملت معظم ایران! اهالی سلحشور تهران!
در این موقع که پیروزی نهایی ملت عزیز نزدیک است، لازم است به تذکرات زیر به طور تکلیف شرعی- الهی و تعهد ملی توجه نمایند. متخلف از آن، مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت اسلامی است.
۱- اکنون که دستگاه دیکتاتوری و ستمکاری برچیده شد، باید از هر نوع خرابکاری و چپاول و آتش ‏سوزی و ظلم احتراز شود؛ و بر عموم است که از این گونه اعمال غیر اسلامی و غیر انسانی بشدت جلوگیری نمایند. آنان که دست به این اعمال وحشیانه می‏ زنند خائن به مملکت و مخالف نهضت اسلامی هستند.
۲- باید ملت تا برقراری نظم از طرف دولت موقت، نظارت در حفظ مراکز عمومی از قبیل وزارتخانه ‏ها و بانکها و دیگر مراکز دولتی و ملی بنمایند، و اموال ملت را نگذارند هدر برود.
ملت عزیز! نگذارند بدخواهان منعکس کنند که با به هم خوردن رژیم فاسد، هرج و مرج و خرابکاری جای آن را گرفته است.
۳- به فرصت طلبانی که می خواهند با ماسک انقلابی از رژیم منقرض پشتیبانی کنند و نهضت را بدنام نمایند، مهلت فعالیت ندهید و ملت مسلمان باید ابتکار را به دست بگیرد.
۴- مأمورینی که از طرف جناب آقای نخست وزیر اسلامی مأموریت دارند، سربازان‏ انقلابند و باید با آنان همکاری کنید؛ و اگر مخالفین مردم مسلمان خواستند کارشکنی کنند از آنها جلوگیری کنید.
۵- لازم است مردم هر چه زودتر از خیابانها به مساجد و مراکز اجتماع بروند و به فرموده علمای اعلام و خطبای محترم گوش دهند. و بر علمای اعلام و خطبای بلاد است که به مساجد و مراکز عمومی تشریف برده و مردم را دعوت به صلاح و سداد کنند؛ و از اعمال خلاف شرع و خلاف مسیر نهضت بشدت جلوگیری نمایند و با بیانی رسا، مردم را از هرج و مرج و خرابکاری بازدارند و حکم شارع مقدس را ابلاغ نمایند.
۶- اکنون که قوای انتظامی، از قبیل ارتش و ژاندارمری و شهربانی، به ملت پیوسته‏اند بر عموم ملت لازم است که به هیچ وجه تعرض به آنان نکنند و آنان را چون برادر نگهداری کنند. و بر علمای اعلام است که مردم را ارشاد کنند که از قوای انتظامی، که تحت لوای حکومت اسلامی آمده ‏اند، حمایت نمایند. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‏
(صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۲۸ - ۱۲۹)


. انتهای پیام /*