اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَی النُّورِ و الَّذِینَ کَفَرُوا أَولِیَاؤُهُم الطَّاغوتُ یُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إلَی‏ الظُّلُمَاتِ.(بقره/257)

کسانی که با خدا باشند، توجه به خدا و ایمان به خدا داشته باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمتها، از تمام تاریکیها خارج می ‏کند و به حقیقت نور می‏ رساند. ایمان به خدا نور است؛ ایمان به خدا باعث می‏ شود که تمام تاریکیها از پیش پای مؤمنین برداشته بشود؛ ایمان به خدا باعث می‏ شود که مؤمنین در نور خدا غرق شوند. ظلمتهای استبداد، ظلمتهای اختناق، ظلمتهای وابستگی به غیر، ظلمتهای ظلم، مؤمنین از این ظلمتها نجات پیدا می‏ کنند. کسانی که به خدا توجه دارند و مقصد آنها مقصد الهی است از تمام انواع ظلمات- ظلمات مادی، ظلمات معنوی- نجات پیدا می‏ کنند و در دریای نور غرق می‏ شوند.( صحیفه امام؛ ج 7، ص 135)

نور و ظلمت دو راه است: راه انبیا، و راه طاغوت. راه انبیا راه خداست؛ و خدا ولی است و خدا فاعل است و آنکه خداوند ولی اوست دیگر مرتکب گناه نمی‏ شود؛ غیبت نمی‏ کند؛ تهمت نمی ‏زند؛ به برادر ایمانی کینه و حسد نمی‏ ورزد؛ و در قلب خویش احساس نورانیت کرده، به دنیا و ما فیها ارج نمی‏ نهد. چنانکه حضرت امیر (ع) فرمود: اگر تمام دنیا و ما فیها را به من بدهند که پوست جوی از دهان مورچه‏ ای جابرانه و بر خلاف عدالت بگیرم، هرگز نمی‏ پذیرم. ؛ و به دست خدا انسان تربیت می‏ شود؛ و راه طاغوت راه شیطان است، که شیطان مربی انسان است. انبیا آمده اند تا مردمی که اسیر ماده هستند و اسیر نفس و شیطان هستند را تحت تأثیر مکتب خودشان قرار دهند و آنها را از حزب شیطان به حزب اللَّه وارد کنند.(ر.ک.جهاد اکبر؛ ص 48)

اگر همچو تربیتی در انسانها واقع بشود، انسانها الهی می‏ شوند. انسان الهی جنگ و زور ندارد؛ جنگ و جدال ندارد. همه جنگ و جدالهایی که واقع می‏ شود برای این است که توجه به طبیعت است. جنگهایی که در اسلام وارد شده است، برای اینکه اینها را از ظلمات به نور وارد کنند. جنگهای اسلامی جنگهای رژیمهای دیگر نیست. اینها از ظلمات به ظلمات دیگر وارد می‏ کنند! از ظلمت به ظلمات وارد می‏ کنند. انبیا می‏خواهند از ظلمات اینها را به نور وارد کنند. ( صحیفه امام؛ ج 8، ص 269)

پیروزی اصیل آن است که ما بتوانیم متبدل بشویم به یک موجود انسانی، الهی، اسلامی، که همه کارهایمان، همه عقایدمان، همه اخلاقمان، همه اسلامی باشد. الآن چشم همه متفکرین دنیا تقریباً دوخته شده است به ایران؛ و توجه به این الآن هست که آیا این ایرانی‏ها، که به این پیروزی رسیدند و مدعی هستند به اینکه اسلام بالاترین مکتب است، اسلام از همه مکتبهای عالم منزه تر است، آیا این مردمی که این ادعا را دارند، اینها چه جور هستند الآن‏.( همان، ص 281)

اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان‏ سازی آمده است؛ برای این آمده است که انسانها را، آدمها را، از ظلمات بیرون کند و به نور برساند. خداوند، «ولی مؤمنین» است؛ و آنها را از ظلمات خارج می‏ کند و به دریای نور وارد می‏ کند. آنهایی که کافر هستند، طاغوت پیشوای آنهاست؛ آنها را از نور بیرون می‏ برد و به ظلمت فرو می‏ برد. شما توجه به اسلام و تعلیمات اسلامی داشته باشید. اقشاری که در بین شما می‏ خواهند اختلاف بیندازند، دست رد به سینه آنها بزنید. اینها عمال طاغوتند؛ اینها می‏ خواهند شما را از نور خارج کنند و به ظلمات وارد کنند، اینها مخالف خدا هستند؛ طاغوت هستند: عمال طاغوت هستند. این ریشه ‏های گندیده را بکنید. ( صحیفه امام؛ ج 7، ص 293)

. انتهای پیام /*