به گزارش پرتال امام خمینی(س)، کتاب«امنیت ملی از منظرامام خمینی(س)»، در 276 صفحه و شمارگان 3000 نسخه به بازار عرضه شده است.

کتاب «امنیت ملی از منظرامام خمینی(س)»، به قلم دکتر علی کریمی مله و آقای اکیر بابابی، تلاشی است در جهت تبیین مفهوم «امنیت ملی» در کلام و رویکردهای سیاسی و زمام داری حضرت امام خمینی(س).

در ابتدای کتاب ناشر ضمن اشاره به جایگاه نظریه پردازانه امام خمینی(س) در قالب رهبری انقلاب اسلامی و بنیان گذار یک نظام سیاسی جدید، می‌گوید مبانی نظری و عملی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شالوده هایی است که برای تبیین آن، کمتر به آراء و اندیشه‌های امام خمینی(س) استناد شده و یا از آن بهره گرفته شده است. این غفلت، در صورت تداوم می‌تواند به یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های جمهوری اسلامی در بعد امنیت ملی تبدیل شود. از این رو، پژوهشکده مطالعات راهبردی، در چارچوب رسالت خویش، تعریف و تدوین پروژه پژوهشی را با عنوان کلی «امام خمینی(س) و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار قرار داده است که کتاب حاضر، بخش دیگری از این پروژه می‌باشد.

نویسندگان در مقدمه کتاب با اشاره به شخصیت تاثیرگذار و نوپرداز امام خمینی‌(س) در زمینه‌های فکری و علمی و سیاسی-اجتماعی می‌گویند:


« بی‌گمان امام خمینی(س) را می‌توان یکی از تاثیرگذار ترین شخصیت‌های نوپرداز فکری، عملی و سیاسی-‌اجتماعی ربع پایانی قرن بیستم دانست که شعاع نفوذ و تاثیر اندیشه و کردارش فقط به جغرافیای سرزمین ایران و جغرافیای مذهبی تشیع محدود نشده، بلکه گستره جهان اسلام و مستضعفان را در نوردیده است‌.«
همچنین در این مقدمه اشاره می‌شود که این تحقیق حاصل چند سال ذهن مشغولی نویسندگان درباره آراء امنیتی امام خمینی(س) بوده که بر این مفروضات مبتنی بوده است: مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی متفاوت امام(س) که از یک سو، از خاستگاه دینی و مذهبی نشات می‌گیرد و از سوی دیگر، در تجربه‌ها و مبارزه‌های سیاسی-انقلابی و حدود یک دهه رهبری نظام سیاسی در بطن مخاصمه جویی‌های قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و معارضه‌جویان داخلی، بویژه در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ریشه دارد، موجب شده است که تعریف و باز تعریف امنیت ملی و عناصر مقوم آن با مولفه‌های تهدید و آسیب امنیت ملی در رویکرد ایشان با آرای امنیت پژوهان تفاوت داشته باشد.

فرضیه پژوهش چنین است که مرور مجموعه آراء امنیتی امام خمینی(س) نشان می‌دهد که رویکرد ایشان با رویکرد مدرن و نه کلاسیک امنیت ملی بیشتر قرابت دارد که در آن، کفه ابعاد فرهنگی و اجتماعی امنیت نسبت به بعد نظامی و حتی سیاسی سنگین تر است. بااین حال، در رویکرد امام‌(س)، بعد منابع و زیست محیطی اهمیت زیادی ندارد. همچنین، مردم، جامعه و حکومت به منزله مراجع اصلی امنیت ملی در جای جای آرا و نگاه امام حضوری برجسته و کانونی دارند‌ و نقش محوری چنین مراجعی رویکرد امام‌ را از ابعادی به «مکتب کپنهاگ» بسیار نزدیک و با آن هم نوا می‌کند، هر چند وجه تمایز آن، خاستگاه پر رنگ مبانی دینی و الهی در تعریف امنیت از دیدگاه امام(س) است‌.

این کتاب از یک مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری تشکیل شده است. فصل اول درباره چهارچوب مفهومی امنیت ملی، ویژگی‌ها، ابعاد و مراجع مختلف، تهدیدهای امنیت ملی و عواملی که دهه‌های اخیر، د‌گرگونی مفهومی آن را باعث شده‌اند، بحث و آنها را بررسی می‌کند تا بنیان و شالوده نظری پژوهش را پایه‌ریزی کند.

فصل دوم که نقشی آلی و نه غایی دارد، به طور مختصر، بر مکتب‌ها و رویکردهای عمده کلاسیک و نرم‌افزاری درباره امنیت ملی توجه دارد. این فصل بدین منظور طراحی شده است تا نویسندگان بتوانند آرا و رویکرد امنیت ملی امام خمینی(س) را در قالب مکتب‌ها و رویکردهای عمده امنیت ملی قرار دهند و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را دریابند و در بخش نتیجه گیری، دست مایه تحلیل و استنتاج خود قرار دهند.

فصل سوم که موضوع محوری کتاب است، نخست با تاملی معرفت شناسانه درباره امکان فهم و موضوع امنیت ملی در نگاه امام خمینی(س) آغاز می‌شود. سپس، در چند گفتار به بیان اصول و مولفه‌های بنیادین امنیت ملی می‌پردازد و به مولفه‌های گوناگون تامین و تهدید امنیت ملی را مطابق رویکرد نرم افزاری و مدرن توجه می‌کند.

فصل چهارم به عناصر و مولفه‌های تهدید و آسیب پذیری امنیت ملی از نگاه امام(س) می‌پردازد و با الهام از رویکرد مدرن و نرم افزاری، این آسیب‌ها را در چهار بخش سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و نظامی دسته بندی و بررسی می‌کند و با نتیجه گیری پایان می‌پذیرد.

شایان ذکر است که کتاب «امنیت ملی از منظر امام خمینی(س)‌» با قیمت 63000 ریال و مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و نتیجه گیری، توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، منتشر شد.     

. انتهای پیام /*