نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین با اشاره به اینکه برخی مردم فلسطین با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نام فرزندان خود را خمینی نهادند، گفت: این فرزندان، اکنون جوانانی مبارز هستند که با نام خمینی، خار چشم رژیم اشغالگر قدس شده اند.

ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین در ایران  در آستانه روز قدس در مصاحبه مصاحبه ای با گزارشگر پرتال حضرت امام خمینی(س) به بیان جایگاه ارزشمند حضرت امام خمینی(س) در افکار عمومی مردم فلسطین پرداخت و گفت: امام(س) در نگاه مردم فلسطین یک عالم مبارز محبوب است. البته رژیمهایی که مخالف انقلاب اسلامی ایران هستند شروع کرده اند به حمله رسانه ای علیه ایران و سعی کردند ریشه محبت مردم فلسطین به امام خمینی (س) را بخشکانند.

وی اظهار کرد: جنبشهای اسلامی در فلسطین و در راس آنان جنبش جهاد اسلامی، به همراه روشنفکران فلسطین نگاه امیدوارانه ای به راه امام(س) و نهضت او دارند؛ چون می دانند این نهضت، روحیه انقلابی را در ملتهای منطقه دمیده است که ثمرات آن را اکنون شاهد هستیم.

نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین در ایران گفت: با بروز انقلاب اسلامی، برخی مردم از فرط شادی نام فرزندان خود را خمینی(س) گذاشتند تا شادی خود را ماندگار کرده باشند و این، باعث می شود که شخصیت نجاتبخش حضرت امام خمینی(س) همیشه در ذهن نسل آینده فلسطین بماند. این فرزندان، اکنون جوانانی مبارز هستند که با نام خمینی، خار چشم رژیم اشغالگر قدس شده اند.

وی افزود: همچنین، به بیان خاطرات خود از راهپیمایی روز قدس در ایران پرداخت و گفت: مردم ایران اسلامی تاکنون به روز قدس وفادرا بوده اند و دراین روز، با خانواده های خود در راهپیمایی شرکت می کنند و این، نشان از پایبندی ملت ایران به این روز است.

ابوشریف تاکید کرد: از بدو اشغالگری فلسطین، جنبشهای اسلامگرا عقیده داشتند که فلسطین یک مسئله اساسی است و آزادی آن از طریق یک قدرت نظامی ممکن است؛ اما در عین حال، خود اسرائیل با افزایش قدرت خود در منطقه و نیز حمایتی که از سوی آمریکا دارد، دارای قدرت زیادی شده است که با حرکت نظامی مقابله با آن ممکن نیست.

نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین در ایران گفت: امام خمینی(س) به این دلیل موضوع روز قدس را مطرح کردند که عاملی برای وحدت در میان کشورهای اسلامی شود و این وحدت، قدرتی انقلابی را در میان مردم ایجاد کند که دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای مسلمان را از میان ببرد و با اتحاد ملتهای مسلمان بر سر وحدت اسلامی، اسرائیل را از میان بردارند و این هدف امام خمینی(س) از تعیین روز قدس بعنوان یکی از محورهای سیاسی نهضت ایشان بود.

وی خاطرنشان کرد: فلسطین بعنوان یک مسئله اساسی و هدف حمله غربیها و استکبار جهانی به منطقه است و چون سرزمینهای اشغالی در این جایگاه است، باید در راس تحرکات کشورهای اسلامی قرار گیرد و امام خمینی(س) به خوبی این مسئله را درک کرده بودند و از تمامی ابعاد جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی به این مسئله اشراف داشتند و به همین دلیل در مقابله با استکبار و نیز احیای اسلام، مقابله با اسرائیل را محور تحرکات سیاسی کشورهای اسلامی می دانستند.

ابوشریف گفت: حضرت امام خمینی(س) اسرائیل را غده سرطانی خواندند که ماندن آن در بدنه جهان اسلام بسیار خطرناک است و باید از منطقه محو شود تا سلامت و آرامش خیال به پیکره جهان اسلام بازگردد.

وی افزود: قضیه فلسطین بعنوان یک اقدام مقطعی در رویه تحرکات سیاسی حضرت امام خمینی(س) نبوده است. ایشان قبل از انقلاب اسلامی و نیز بعد از آن، تمام همت خود را در مقابله با این رژیم به کار بسته است تا حدی که سفارت اسرائیل را در ایران بست و نیز روزی را بعنوان روز قدس اعلام کرد و این عمل امام، نمادی شد که توجه ملتهای اسلامی را به فلسطین معطوف کرد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین در ایران گفت: هر مسلمان، باید حداقل درکی در مورد وظیفه خود نسبت به قدس شریف داشته باشد. این روز قدس در جمعه آخر ماه مبارک رمضان قرار گرفته است. در این روز، تمام ملتهای مسلمان در حالتی روحانی و عبادی هستند در خود مسجد القصی در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان تجمعی عظیم در نماز جمعه ایجاد می شود.

ابوشریف در ادامه این گفت وگو، به تشریح بازتاب جهانی صدور اعلامیه روز قدس از سوی حضرت امام(س) پرداخت و گفت: مسئله بستن سفارت اسرائیل در ایران با نفرت شدید آمریکا و اسرائیل مواجه بود؛ چون خسارت بالایی برای آنان داشت. در زمان طاغوت ایران، یک فرصت اساسی برای اسرائیل و آمریکا بوجود آمده بود و بعد از انقلاب، آمریکا همپیمان خود را از دست داد و جمهوری اسلامی ایران نظامی جدید و در مقابله با استعمار و استثمار شناخته شد.

وی ادامه داد: در زمان شاه، ارتش ایران چهارمین ارتش قوی دنیا بود و با بروز انقلاب اسلامی، ایران از دست این قدرتهای غربی خارج شد. ملتهای اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیار خوشحال شدند و در سرزمین اشغالی طبق رسم قدیمی، مردم، تیرهای هوایی شلیک کردند و شادیهایشان به حدی رسید که تصورش نمی شد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی ملت فلسطین در ایران در پایان اظهار کرد: امام خمینی(س) حرکت عظیمی را در نامگذای این روز آغاز کرد و کشورهای اسلامی نباید به این بهانه که این روز منسوب به ایران است، مانع انجام راهپیمایی ملتهای خود شوند. من در اینجا به این کشورها می گویم که مسئله روز قدس نه تنها مسئله سیاسی، بلکه مسئله اسلام است و تمام مسلمانان باید کمک کنند تا رژیم اشغالگر قدس، این غده سرطانی از جسم جامعه اسلامی خارج شود.

. انتهای پیام /*