گفتگو با مرحوم سید احمد خمینی با عنوان «سیزدهم آبان تجلی خشم مردم علیه امریکا» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*