احزاب باید وحدت گرا باشند

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (شرایط خدمت به اسلام در مقطع کنونی)

احزاب باید وحدت گرا باشند

احزاب و گروههای نوظهور‏ بعد از این انقلاب، از قراری که می گویند، حدود دویست گروه پیدا‏‎ ‎‏شده. دویست گروه معنایش این است که یک جمعیتی که باید منسجم بشوند دویست‏‎ ‎‏گروه شدند که از هم جدا بکنند همه را. در تهران اگر بنا باشد دویست تا حزب و گروه و‏‎ ‎‏امثال اینها باشد و ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‏ اظهار وجود، هر روز تو روزنامۀ فلان گروه هم اظهار وجود‏‎ ‎‏کرد، این معنایش این است که ۳۵ میلیون جمعیت می خواهد از هم منفصل بشود. جدا‏‎ ‎‏جدا بشود یعنی آن انسجامی که باعث پیروزی شما شد، آن کارشناسهایی که ملتها را‏‎ ‎‏شناختند و راه ملتها را مطالعه کردند، راه شکست آنها را مطالعه کردند و طرح دادند برای‏‎ ‎‏آن، بهتر از این چه بکنند، بدون اینکه محتاج باشد که یک قدرتی و قوایی بیاید،‏‎ ‎‏خودشان را به جان هم می اندازند. احزاب را دستشان قلم بدهند. این او را چیز بکند؛‏‎ ‎‏تهمت به او بزند. او تهمت به او بزند او، او را تضعیف کند. من گمان می کنم که از اول که‏‎ ‎‏احزاب پیدا شده است در امثال ایران، این یک طرحی بوده است از خارج. آنها احزاب‏‎ ‎‏دارند، آن مملکتهای دیگر، لکن احزابی که آنها دارند فرمش یک جور دیگر است.‏‎ ‎‏اینطور نیست که یک کاری بکنند که برای کشورشان مضر باشد. لکن وقتی صادر شد به‏‎ ‎‏این مملکتها برای اینکه توجه به عمق مسائل ندارند، احزابی درست می شوند که به حال‏‎ ‎‏کشورشان مضر است... صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰
از کید امریکا غافل نباشید

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و ... (توصیه ها و تذکرات)

از کید امریکا غافل نباشید

توصیه ملت به هوشیاری‌ یک دسته ای تو پاریس نشسته اند و‌‎ ‎‌منتشر می کنند که ما از پاریس داریم راه می افتیم و می آییم برای ایران! خوب تشریف‌‎ ‎‌بیاورید راه باز است! اگر شما می توانستید کاری بکنید، چرا رفتید؟ کسی که فرار کرده،‌‎ ‎‌حالا می گوید: ما دیگر با هم منسجم شدیم. کی ها منسجم شده اند؟ آخر ما که می شناسیم‌‎ ‎‌شما را. ملت ما که می دانند شماها کی هستید. حالا ما دیگر باهم منسجم شدیم و بنا‌‎ ‎ ‎‌داریم، راه افتادیم! می گویند: راه افتادیم ما، راه افتادیم و داریم می آییم.‌ ملت باید توجه داشته باشد. البته اینها حرفهای لاطایلی است که گفته می شود، لکن‌‎ ‎‌مع ذلک، ملت باید بیدار باشد. از کید امریکا غافل نباید شد. اینها خودشان قابل آدم‌‎ ‎‌نیستند. اگر اینها قابل آدم بودند، وضعشان این طور نمی شد. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۱۱۴-۱۱۵

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰
خجسته باد این پیروزی

پیام رادیو ـ تلویزیونی به مسئولان آموزش و پرورش (تغییر نظام آموزشی)

خجسته باد این پیروزی

امروز ملت ایران بدون گرایش به چپ و راست قیام نموده است و موفقیتهایی را به‌‎ ‎‌دست آورده است که تمام خائنین داخلی و خارجی را به لرزه انداخته است؛ و آنان در‌‎ ‎‌کمینند تا هر آن ـ چون گذشته ـ شما را نابود گردانند. به همین جهت باید سعی کنید تا با‌‎ ‎‌اتحاد خویش، جامعۀ اسلامی به وجود آورید؛ جامعۀ اسلامی که در آن همه آزادانه‌‎ ‎‌عقاید خود را ابراز دارند.‌ صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۹۳

چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۱۵
علم، تقوا و شعور انقلابی اسلامی

پیام رادیو ـ تلویزیونی به مسئولان آموزش و پرورش (تغییر نظام آموزشی)

علم، تقوا و شعور انقلابی اسلامی

فرزندان عزیزم! دیگر این شمایید که باید هرچه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و‌‎ ‎‌استقلال کشور را آبیاری کنید. فردای شما فردای دشواری است که اگر مجهز به علم و‌‎ ‎‌تقوا و شعور انقلابی ـ اسلامی شدید، پیروزی تان حتمی است، صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۹۳

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۱۱
تفاوت انقلاب های بشری با انقلاب الهی به روایت امام خمینی

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم«دهه فجر»؛ (بررسی انقلاب های دنیا)

تفاوت انقلاب های بشری با انقلاب الهی به روایت امام خمینی

انگیزۀ انقلابهای دنیا‌ انقلابات در دنیا زیاد واقع شده است و یک حکومت رفته است، حکومت دیگر‌‎ ‎‌آمده است، یک رژیم رفته، رژیم دیگر آمده است، ولی انقلاباتی که آمده است باید‌‎ ‎‌دید انگیزۀ انقلاب چه بوده است و برای چه چیز انقلاب واقع شده و ثمرۀ این انقلاب‌‎ ‎‌چی هست و چه بوده. انقلاب فرانسه، شوروی، سایر انقلاباتی که در عالم واقع شده‌‎ ‎‌است، یک انقلاباتی بوده است و یک رژیمها تغییر کردند به رژیمی دیگر، حکومت‌‎ ‎‌تغییر کرده به حکومت دیگر، اما انگیزه انگیزۀ مادی بوده است. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۰۳

دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۵۲
گلبانگ آزادی

گلبانگ آزادی

نماهنگی از حضور پرشور مردم در سال ۱۳۵۷ و رقم خوردن برگ جدیدی از تاریخ ایران

یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۳۶
خیانت خاندان پهلوی

سخنرانی در بهشت زهرا (غیر قانونی بودن مجلس و رژیم)

خیانت خاندان پهلوی

فریاد از دست شاه و امریکا‌ اینها به همۀ معنا خیانت کرده اند به مملکت ما.‌ و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غیر دادند! به امریکا و غیر از امریکا دادند. آنی که به‌‎ ‎‌امریکا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض، یک اسلحه هایی برای پایگاه درست کردن برای‌‎ ‎‌آقای امریکا! ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای آنها درست کردیم! امریکا با این حیله،‌‎ ‎‌که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما ‌‌[‌‌ربود‌‌]‌‌ و برای خودش‌‎ ‎‌در عوض، پایگاه درست کرد. یعنی اسلحه هایی آورده اینجا که ارتش ما نمی تواند این‌‎ ‎‌اسلحه را استعمال بکند؛ باید مستشارهای آنها باشند، باید کارشناسهای آنها باشند. این‌‎ ‎‌هم از ناحیۀ نفت، که این نفت ما را اگر چند سال دیگر ـ خدای نخواسته ـ این ‌‌[‌‌شخص‌‌]‌ عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود،‌‎ ‎‌زراعتمان را هم که تمام کرده، این ملت بکلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای‌‎ ‎‌اغیار. ما که فریاد می کنیم از دست این، برای این است. خونهای جوانهای ما برای این‌‎ ‎‌جهات ریخته شده؛ برای اینکه آزادی می خواهیم ما. صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۵-۱۶

پنجشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد

سخنرانی در جمع معلمان (رد رژیم سلطنتی ـ لزوم تربیت اسلامی)

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد

اهمیت نقش والای زنان در جامعه‌ نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه‌‎ ‎‌خودشان یک قشر فعّال در همۀ ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت‌‎ ‎‌می کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر‌‎ ‎‌است. و این امری است که انبیا می خواستند. می خواستند که بانوان قشری باشند که آنها‌‎ ‎‌تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. شما مادران خوبی برای اطفال باشید؛ و ناصحان خوبی برای‌‎ ‎‌جامعه؛ و زحمتکشان خوبی برای مستمندان، و هستید بحمدالله . ‌‌[‌‌خدمت‌‌]‌‌ شما جامعه ای‌‎ ‎‌که در سرتاسر کشور الآن مشغولید برای همۀ اموری که کشور ما احتیاج به آن دارد؛‌‎ ‎‌سرپرستی اطفالی که بی پناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و‌‎ ‎‌مستمندان و دلجویی کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خدای تبارک و‌‎ ‎‌تعالی بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همۀ بانوان را و همۀ مردان را هدایت کند که‌ ‌به همین راه مستقیمی که شماها می روید آنها هم بروند. صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۹۶-۱۹۷

چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۵۴
ارتش مستقل

سخنرانی در بهشت زهرا (غیر قانونی بودن مجلس و رژیم)

ارتش مستقل

‌‌ ‌ اندرز و اتمام حجت به ارتش‌ ما خون دادیم، ما جوان دادیم، ما حیثیت و آبرو‌‎ ‎‌دادیم، مشایخ ما حبس رفتند، زجر کشیدند، می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای‌‎ ‎‌ارتشبد، شما نمی خواهید، آقای سرلشکر، شما نمی خواهید مستقل باشید؟ شما‌‎ ‎‌می خواهید نوکر باشید؟! من به شما نصیحت می کنم که بیایید در آغوش ملت؛ همان که‌‎ ‎‌ملت می گوید بگویید. بگویید ما باید مستقل باشیم. صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۸

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴
بهمن خونین جاویدان

بهمن خونین جاویدان

لحظاتی از دیدار مردم پرشور با امام «بهمن خونین جاویدان» یک سرود انقلابی و ماندگار و جزو معروفترین و نخستین سرودهایی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و سقوط نظام شاهنشاهی، در دومین سالروز گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد.

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۵۹
تشکر امام از ملت

سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)

تشکر امام از ملت

‎‌بسم الله الرحمن الرحیم‌ ‌‌تشکر از همۀ طبقات‌ من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من‌‎ ‎‌بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم. من از طبقۀ روحانیون که در این قضایای گذشته‌‎ ‎‌جانفشانی کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقۀ دانشجویان که در این مسائل مصایب‌‎ ‎‌دیدند، از طبقۀ بازرگانان و کسبه که در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه و‌‎ ‎‌مدارس علمی که در این مسائل خون دادند، از اساتید دانشگاه، از دادگستری، قضات‌‎ ‎‌دادگستری، وکلای دادگستری، از همۀ طبقات، از کارمندان، از کارگران، از دهقانان، از‌‎ ‎‌همۀ طبقات ملت تشکر می کنم.‌ ‎ ‎‌گام نخست پیروزی‌ آن زحمتهای فوق العادۀ شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید؛ البته در قدم اول،‌‎ ‎‌پیروزی شما... الآن ‌‌[‌‌در مرحله اول است‌‌]‌‌ و آن اینکه خائن اصلی را که محمدرضا نام‌‎ ‎‌دارد، از صحنه کنار زدید صحیفه امام، ج ۶، ص ۸

یکشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳
پاسدار حق

پاسدار حق

استقبال ملت از امام در فرودگاه مهرآباد در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ خمینی ای امام یکی از سرودهای انقلابی ایران ساخته حمید شاهنگیان است. این سرود برای نخستین بار در روز ۱۲ بهمن ۵۷ و در لحظه ورود امام خمینی (س) در حضور استقبال کنندگان در فرودگاه مهرآباد توسط یک گروه کر به صورت زنده خوانده شد. حمید سبزواری ترانه سرای این سرود است. سرود خمینی ای امام در فهرست آثار ناملموس ملی ایران به ثبت رسیده است.

یکشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۷
جاء الحق

جاء الحق

لحظه تاریخی ورود امام خمینی (س) به میهن در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ امام خمینی(س) پس از تبعید ۱۵ساله در میان استقبال پرشور ملت به ایران وارد شد.

یکشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۸:۴۷
بازگشت امام خمینی به ایران

تقویم روح الله

بازگشت امام خمینی به ایران

تقویم روح الله کاری است از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) که به مرور روزانه وقایع و رویداد ها در زمان حیات امام راحل می پردازد. سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب) ‌زمان: ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ / ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹‌ / مکان: تهران، فرودگاه مهرآباد‌ / موضوع: سخنرانی تاریخی امام خمینی در بیان چگونگی جریان انقلاب‌ / مناسبت: بازگشت امام خمینی به ایران پس از پانزده سال تبعید‌ / حضار: میلیونها تن از مردم. ‌‌صحیفه امام، ج ۶، ص ۸-۹

شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸
آخرین روزهای حضور رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در نوفل لوشاتو

آخرین روزهای حضور رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در نوفل لوشاتو

دهکده نوفل لوشاتو هر چند، دهکده ای کوچک و بسیار آرام است؛ اما در تاریخ ایران نوفل لوشاتو یادآور انقلابی بزرگ به شمار می رود. این دهکده که در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهر پاریس قرار دارد، آخرین منزل گاه امام خمینی پیش از بازگشت پیروزمندانه به ایران در سال دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ است .

شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲
شهادت بانوی بزرگ اسلام

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایدۀ رزمندگان اسلام با دشمنان)

شهادت بانوی بزرگ اسلام

جلی قدرت حق تعالی در خانه حضرت زهرا (س)‌ من هم وفات و شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همۀ مسلمین و بر شما برادران عزیز‌‎ ‎‌ارتشی، سپاهی و بسیج و بر حضرت بقیة الله ـ ارواحنافداه ـ تسلیت عرض می کنم. این‌‎ ‎‌خانۀ کوچک فاطمه ـ سلام الله علیها ـ و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به‌‎ ‎‌حسب عدد، چهار ـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند،‌‎ ‎‌خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همۀ بشر را به اعجاب درآورده است. صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۸۷

یکشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۶:۲۸
طلیعه پیروزی ملت

پیام تبریک به ملت ایران (فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت)

طلیعه پیروزی ملت

پیام تبریک به ملت ایران (فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت) ‌‌فرار محمدرضا پهلوی را که طلیعۀ پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست یافتن به‌‎ ‎‌آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم. شما ملت شجاع و‌‎ ‎‌ثابت قدم به ملتهای مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت می توان بر مشکلات هر‌‎ ‎‌چه باشد غلبه کرد، و به مقصد ـ هر چه دشوار باشد ـ رسید. صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۸۶

جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
تزکیه

سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشأ مفاسد عالم)

تزکیه

مقدم بودن تزکیه و تهذیب بر همه امور‌ اگر بخواهد کسی تهذیب بشود، با علم تهذیب نمی شود؛ علم‌‎ ‎‌انسان را تهذیب نمی کند. گاهی علم، انسان را به جهنم می فرستد؛ گاهی علم توحید انسان‌‎ ‎‌را به جهنم می فرستد؛ گاهی علمِ عرفان انسان را به جهنم می رساند؛ گاهی علم فقه انسان‌‎ ‎‌را به جهنم می فرستد؛ گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم می فرستد. با علم درست‌‎ ‎‌نمی شود. تزکیه می خواهد ـ ‌‌یُزَکّیهِمْ‌‎ ـ تزکیه مقدم است بر همه چیز. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۳۳

پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵
شما پیروزید برای آنکه شهادت را در آغوش میگیرید

سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها (لزوم خود سازی و اصلاح نفس)

شما پیروزید برای آنکه شهادت را در آغوش میگیرید

پیروزی بر نفس، بزرگترین پیروزیها‌ شما پیروزید برای اینکه ایمان دارید. شما پیروزید برای اینکه شهادت را در‌‎ ‎‌آغوش می گیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن می ترسند، آنها شکست خورده اند‌‎ ‎‌اگر هم لشگر عظیم داشته باشند صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۷۶ سردار قاسم سلیمانی با یادآوری روایتی از دفاع مقدس، تاکید می کند: «ترس از جان خودمان نداریم؛ لذا کسی که ما را بترسانه از کُشتن، مثل کسی است که به ما مدال میده».

شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
نامه ای به تاریخ قسمت اول

نامه تاریخی امام خمینی به میخائیل گورباچف

نامه ای به تاریخ قسمت اول

نامه ای به تاریخ بعد از یک سال پس از پذیرفته شدن قطعنامه توسط امام خمینی (س) خبرگزاری های جهان خبر اعزارم هیئت بلندپایه امام خمینی (س) به مسکو را پخش کردند. که حامل یک نامه و پیام از امام خمینی (س) به رهبر شوروی میخائیل گورباچف بود. همه جهانیان مشتاق بودند بدانند محتوای نامه چیست؟

پنجشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۰
میلاد حضرت مسیح

سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)

میلاد حضرت مسیح

انبیا و تشکیل حکومت اسلامی‌ آن وقتی که متولد‌‎ ‎‌شده، تازه متولد شده است، می گوید که من کتاب آوردم. قرآن این را نقل می کند که تازه‌‎ ‎‌متولد شده بود، وقتی که مادرش به واسطۀ آن تهمتهایی که می زدند ـ یهود بَرِش می زدند‌‎ ‎‌ـ ناراحت بود؛ همچو که متولد شد، گفت که نه، غصه نخور اگر کسی آمد پیشت باهات‌‎ ‎‌صحبت بکند، تو بگو که من صایمم ـ و صایم بوده لابد ـ و بروید از آن بچه بپرسید. اینها‌‎ ‎‌آمدند، حضرت تازه متولد شده بود. آمدند بنا کردند به حضرت مریم حرفهای نامربوط‌‎ ‎‌زدن. حضرت مریم هم اشاره کرد به او که بروید آنجا. گفتند: ما چه جور با این ‌‌[‌‌بچه‌‌]‌‎ ‎‌تکلم کنیم؟ بعد ایشان شروع کرد که خدا به من کتاب داده است. ببینید چی می گوید! این‌‎ ‎‌مسئله کتاب دادن معلوم می شود یک مسائلی قبل از این است که ایشان متولد بشود.‌‎ ‎‌«کتاب بِهِم داده، به من توصیه کرده چه بکنم، چه بکنم»؛ همان مسائل را می گوید. یک‌‎ ‎‌همچو حضرت عیسایی نمی نشیند تو خانه و مسئله بگوید تا چه بشود. اگر مسئله‌‎ ‎‌می خواست بگوید و مسئله گو بود، دیگر چرا دارش می کشیدند؟! دیگر چرا اذیتش‌‎ ‎‌می کردند؟!‌ صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۱۱

جمعه, ۰۵ دی ۱۳۹۹ - ۸:۱۱
فیلم منتشر نشده دیدار حضرت امام با بانوان پرستار

سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)

فیلم منتشر نشده دیدار حضرت امام با بانوان پرستار

پزشکی و پرستاری شغل مقدس‌ از جمله شغلهای بسیار مقدس شغل پزشکی است. شغلی است که اگر پزشکها به‌‎ ‎‌تکالیف خودشان، تکالیف انسانی خودشان عمل بکنند، این شغل بسیار شریف و یک‌‎ ‎‌عبادتی است. و همین طور پرستاری؛ این شغل پرستاری از شغلهای بسیار شریفی است‌‎ ‎‌که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی‌‎ ‎‌است که در تراز عبادتهای درجه اول است. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۲۸۵

یکشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۹:۵۰
گلایه امام از سکوت واتیکان در مقابل جنایات آمریکا در حق ملت ایران

سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ ـ محاصره اقتصادی)

گلایه امام از سکوت واتیکان در مقابل جنایات آمریکا در حق ملت ایران

لزوم بازخواست پاپ از سران امریکا‌‌ ‌ من نمی توانم ‌باور کنم که واتیکان بی خبر بوده است از این مسائل. و نمی دانم این نقطۀ ابهام را چه‌‎ ‎‌بکنم؟ اگر ملت ما از من پرسید که روحانیت مسیح، موافق است با این جنایاتی که اینها‌‎ ‎‌کردند، من چه جواب به اینها بدهم؟ روحانیت مسیح که می داند که قرآن کریم به‌‎ ‎‌طرفداری از مسیح و طرفداری از صدّیقۀ طاهره مریم برخاست. و آن چیزی که به خلاف‌‎ ‎‌واقع نسبت به آن طاهرۀ مُطهَّره می دادند، تکذیب کرد و با صراحت تکذیب کرد. و این‌‎ ‎‌طور طرفداری از عیسی مسیح کرد. و باز طرفداری از علمای نَصاری، رُهْبانان و‌‎ ‎‌قِسّیسین‌‎ نصاری در قرآن طرفداری شده است. در عین حالی که اسلام طرفداری از‌‎ ‎‌مسیح و علمای مسیح کرده است در قرآن، ما میل داشتیم که گوش ما را یک وقت هم،‌‎ ‎‌نغمۀ امثال آقای پاپ نوازش بدهد، و استفسار کند که این ملت چرا به این طور‌‎ ‎‌می گذراند. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۳

پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
روز دانشجو

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ولادت حضرت رسول ـ اصلاح مرکزعلمی)

روز دانشجو

اصلاح کشور در گروِ اصلاح مراکز علمی‌ شما جوانها در سرتاسر کشور از کودکستان که محل اطفال است تا دانشگاه که محل‌ ‌علم و محل دانش و تهذیب باید باشد، باید بیدار باشید و خودتان این مراکز را از فساد‌‎ ‎‌حفظ کنید. کسانی که می آیند در این مراکز و مشغول تبلیغات هستند، شما باید، جوانهای‌‎ ‎‌ما باید، معلمین این جوانها باید که ببینند اینها سابقه شان چه بوده و چه وضعیّت فعلی‌‎ ‎‌دارند و چه وضعیتی در سابق داشتند و دعوت آنها چیست. امروز مملکت شما، کشور‌‎ ‎‌شما مرکز توطئه هاست. برای اینکه کشور شما آنچنان صدمه ای وارد کرده است بر اَبَر‌‎ ‎‌قدرتها و آنچنان سیلی ای به صورت قدرتهای بزرگ و ریشه های فساد آنها زده است که‌‎ ‎‌آنها از جا نمی نشینند مگر آنکه این کشور را به خیال خودشان به حال اول و به فساد‌‎ ‎‌بکشند. و آنها می دانند که اگر کودکان ما را از نورسی منحرف بار بیاورند، این انحراف تا‌‎ ‎‌آخر خواهد رفت. و اگر نوباوگان ما را به انحراف بکشند، این کشور به انحراف کشیده‌‎ ‎‌خواهد شد. و اگر دبیرستانهای ما را و دانشگاههای ما را به انحراف بکشند این کشور به‌‎ ‎‌انحراف خواهد کشید.‌ صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۲-۳

یکشنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۴
بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه (رسالت روحانیون)

بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود

بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود‌ انقلاب‌‎ ‎‌باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست.‌‎ ‎‌بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از‌‎ ‎‌مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. صحیفه امام، ج ۷، ص ۱۸۳ اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری زاده مهابادی. اینها اسامی دانشمندان هسته ای است که در ۱۴ سال گذشته به طرق مختلف توسط دشمنان ترور شده اند.

شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸
قدرت جمهوری اسلامی باقی است

سخنرانی در جمع مقامات کشوری و لشکری (موانع تشکیل حکومت اسلامی توسط ائمه)

قدرت جمهوری اسلامی باقی است

دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب‌‌ ‌ ‌‌ بحمدالله جمهوری به قدرت خودش باقی است، ارتش ما قدرتش باقی است،‌‎ ‎‌سپاه پاسداران ما، بسیج ما، ژاندارمری ما، همه، ملت ما، یک ملت بیداری است. یک‌‎ ‎‌ملتی است که جوان را می دهد، و مادرهایی هستند که جوانهایشان را می دهند و باز هم‌‎ ‎‌می آیند مثل شیر غران می گویند که ما حاضریم باز. یک همچو ملتی را یک نفر برود یا‌‎ ‎‌باشد نمی شود. آن روز که مرکز حزب جمهوری را منفجر کردند و آن عزیزان را از بین‌‎ ‎‌بردند، گفتند: یکی دونفر دیگر از بین برود، دیگر تمام شده است. آنها خیال می کنند به‌‎ ‎‌یکی دوتا یا چهار تا پنج تا امثال ماها جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، همۀ‌‎ ‎‌افرادش الآن توجه به مسائل دارند. الآن در دهات هم انسان وقتی می بیند که یک صحبتی‌‎ ‎‌می کنند، آن دهاتی که پشت خیش ایستاده و دارد کار می کند، صحبت می کند، باز یک‌‎ ‎‌صحبت سیاسی و یک مسئله می گوید. با یک همچو ملتی نمی شود که شما خیال کنید‌‎ ‎‌بنشینید و هی فکر کنید که اگر کیَک مرد، چه می شود؟ نه! نخواهد شد. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۴

سه شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷
نصیحت امام به مخالفان جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)

نصیحت امام به مخالفان جمهوری اسلامی

انتحار بهترین راه برای صدام‌ و من به همۀ کسانی که با این جمهوری اسلامی مخالفت می کنند، نصیحت می کنم که‌‎ ‎‌بس است دیگر. قدرتهای خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی شود با یک قدرت‌‎ ‎‌اسلامی درافتاد، خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی شود، حالا که فهمیدید نمی شود‌‎ ‎‌چرا لجاجت می کنید؟ دست بردارید بروید مشغول یک کار دیگری بشوید. صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۱۱۱

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۴
مخالفت با کاپیتولاسیون

سخنرانی در جمع مردم (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی)

مخالفت با کاپیتولاسیون

تشریح قانون «کاپیتولاسیون»‌ قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیاً‌‎ ‎‌الحاق کردند به پیمان وین‌‌] ‌‌تا‌‌]‌‌ مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی امریکا با‌‎ ‎‌خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کس‌ ‌که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند! اگر یک خادم‌‎ ‎‌امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا‌‎ ‎‌منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! صحیفه امام، ج ۱، ص ۴۱۵-۴۱۶

پنجشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۳
توصیه امام خمینی(س) به روحانیون

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه (رسالت روحانیون)

توصیه امام خمینی(س) به روحانیون

ضرورت استحکام پیوندها میان حوزه و دانشگاه‌‎ شما، برادران و عزیزان من! همان طوری که الآن سلاح در دستتان است باید در دست‌‎ ‎‌دیگر صلاح باشد. باید شما صُلَحا باشید. باید شما رفتاری بکنید که اسلام را آن طور که‌‎ ‎‌هست عرضه کنید. شما بدانید که اگر خدای نخواسته از روحانیین و از کسانی که مُلبَّس به‌‎ ‎‌لباس روحانی هستند مطلبی که بر خلاف دستورات اسلام است صادر بشود، روحانیت‌‎ ‎‌را با این اعمال منزوی خواهید کرد؛ و قلمها بر ضد شما به کار می افتد و شما را از ملت‌‎ ‎‌جدا می کنند و ملت را از شما جدا می کنند؛ و به سر این کشور آن می آورند که در زمان‌‎ ‎‌رضاخان و پسرش آمد. صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۱۸۸

سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷
ابهت امام خمینی از دیدگاه شهید حاج قاسم سلیمانی

ابهت امام خمینی از دیدگاه شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید سرلشکر قاسم سلیمانی: «وقتی وزیر شوروی سابق جواب گرباچف را آورد روی میز داشت به امام میخواند داشت از شدت تاثیر امام و ابهت امام این دست این آنقدر می لرزید که صدای لرزش دستش منعکس در اتاق، یک پیرمردی از کجا آورده است این ابهت را.»

چهارشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸
صفحه 13 از 38 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >