میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) / قسمت دوم

میراث پدری / وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی

میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) / قسمت دوم

ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را‌‎ ‎‌بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان‌‎ ‎‌که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با‌‎ ‎‌فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای‌‎ ‎‌آن نیز مرهون خدمات آنان است،‌‎ ‎‌فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید. ‌صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۱۲ گوینده: مژده لواسانی

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۰
توجه امام خمینی(س) به پرهیز از اسراف در تناول میوه

قسمت پنجم از مجموعه زندگی به سبک روح الله

توجه امام خمینی(س) به پرهیز از اسراف در تناول میوه

زندگی به سبک روح الله خاطره حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی ، نوه امام خمینی (س) از توجه ایشان به پرهیز از اسراف در تناول میوه روزی ظرف میوه ای را که در آن سیب هم بود برای امام آوردم. مدتی گذشت ولی آقا به میوه ها دست نزدند به ناچار گفتم: آقا سیب برای تان پوست بکنم؟ فرمودند: نه. بعد از مدتی که مجددا سوال کردم فرمودند: آخر من نمیتوانم همه اش را بخورم متوجه شدم ایشان از فکر این که مبادا ما بقی آن اسراف شود از خیر آن میگذرند. وقتی که به آقا گفتم: من بقیه آن را میخورم. فرمودند: اگر اینطور باشد عیبی ندارد. آنگاه سیب را پوست کندم که قسمتی از آن را آقا و مابقی را خودم خوردم. برگرفته از کتاب آیت اعتدال نوشته اصغر میرشکار قطعات به کار برده شده در ویدئو از موسیقی سمفونی روح الله انتخاب شده است. تهیه شده در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰
میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) / قسمت اول

میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) / قسمت اول

ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) میراث پدری / فرازهایی از وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(س) من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که‌‎ ‎‌از این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته‌‎ ‎‌است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و‌‎ ‎‌متعهد و پایدارْ پایبند بوده، و لحظه‌‌[‌‌ای‌‌]‌‌ از شکر این نعمت غفلت نکرده و‌‎ ‎‌دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از‌‎ ‎‌خارجی، تزلزلی در نیت پاک و ارادۀ آهنین آنان رخنه نکند‌. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۹۹ گوینده: مژده لواسانی

یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰
زیارت حرمین مطهر کاظمین و سامرا، دوران تبعید امام خمینی(س) در نجف اشرف

قسمت چهارم از مجموعه زندگی به سبک روح الله

زیارت حرمین مطهر کاظمین و سامرا، دوران تبعید امام خمینی(س) در نجف اشرف

زندگی به سبک روح الله یک ظهر جمعه در نجف بود. خانواده امام در اتاقی دور هم نشسته بودند که بحث زیارت پیش آمد آقا شما نمی خواهید یک سفر به کاظمین و سامرا بروید؟ امام جواب داد: چرا دلم می خواهد و بعد ساکت شدند خانم ایشان پرسید: اگر دلتان می خواهد چرا نمی روید؟ پول نداریم. خانم به مزاح گفت: همه ما فردا صبح بریم داخل صحن حرم و کمی پول جمع کنیم تا آقا به زیارت بروند. امام گفتند: خانم یک سطل پول در سردابه هست ولی مال من نیست. یعنی شما با این پول حق این که یک زیارت کاظمین و سامرا بروید را ندارید؟ امام که کمی عصبانی شده بودند جواب دادند: حق چه کسی را بردارم و برای زیارت خرج کنم من نمی روم؛ و نرفتند تا زمانی که میخواستند به پاریس بروند. برگرفته از کتاب آیت اعتدال نوشته اصغر میرشکار قطعات به کار برده شده در ویدئو از موسیقی سمفونی روح الله انتخاب شده است. تهیه شده در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰
تقسیم وقت

پدر مهربان

تقسیم وقت

پدر مهربان، خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی(س) با کودکان و نوجوانان آزادی عمل ‌‌بچه ها در حضور امام بسیار آزاد بودند و تا وقتی امام حضور داشتند‌‎ ‎‌وسعت عملشان بیشتر از زمانی بود که ایشان نبودند چون فکر می کردند‌‎ ‎‌یک حامی دارند و اگر عمل نادرستی انجام بدهند، ما به احترام امام‌‎ ‎‌اعتراض نمی کنیم. در نتیجه وقتی امام می آمدند به جای اینکه بچه ها یک‌‎ ‎‌مقدار آرامتر باشند، فکر می کردند که حالا هر کاری دلشان بخواهد می توانند‌‎ ‎‌بکنند. (فرشته اعرابی (نوه حضرت امام).) طوری نشده؟ ‌‌روزهای جمعه ناهار به خانۀ خانم می رفتیم و تا ساعت دو ناهار می خوردیم و بعد‌‎ ‎‌با دوچرخه، بازی می کردیم. دوچرخه های ما همیشه خانۀ امام بود. امام به ما‌‎ ‎‌می گفتند: به طرف اتاق من نیایید، اما هیچ وقت با اخم و ناراحتی نمی گفتند، با‌‎ ‎‌خنده می گفتند که من خوابم و خسته ام، بیدار و کسل می شوم. شما طرف اتاق‌‎ ‎‌من نیایید سر و صدا بکنید. یک بار هم رفتیم و آقا از خواب بیدار شدند. ایشان‌‎ ‎‌چیزی نگفتند؛ ولی دیگران ما را دعوا کردند.‌ (مرتضی اشراقی (نوه حضرت امام)) برگرفته از کتاب پدر مهربان، ص ۴

شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶:۳۱
حضور امام خمینی(س) در مراسم تشییع یکی از علمای نجف اشرف

قسمت سوم از مجموعه زندگی به سبک روح

حضور امام خمینی(س) در مراسم تشییع یکی از علمای نجف اشرف

زندگی به سبک روح الله خاطره حجت الاسلام و المسلمین قرهی از حضور امام خمینی(س) در مراسم تشییع یکی از علمای نجف اشرف روزی در نجف یکی از بزرگان مرحوم شده بودند؛ امام می خواستند به تشییع جنازه ایشان بروند. بنا شد که یک ماشین تهیه کنم که دربست در اختیارمان باشد، چون نمی خواستنم امام در گرما معطل شوند. ماشین تقریبا یک ساعت در اختیارمان بود و نهایت یک دینار کرایه به راننده دادم یک دینار آن وقت ۲۰ تومان بود. دو سه روز بعد صورت حساب را که تقدیم امام کردم ایشان به من پرخاش نمودند که چرا احتیاط نمیکنی؟ شما برای یک ماشین یک دینار پرداخت کرده اید. عرض کردم که من فکر میکردم که حضرت عالی معطل می شوید. امام فرمودند: نه، من هم مثل دیگران. برگرفته از کتاب آیت اعتدال نوشته اصغر میرشکار قطعات به کار برده شده در ویدئو از موسیقی سمفونی روح الله انتخاب شده است. تهیه شده در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰
همدلی با روح الله / فورا پیگیری کنید

قسمت اول

همدلی با روح الله / فورا پیگیری کنید

همدلی با روح الله جلوه هایی از زیست مومنانه حضرت امام خمینی (س) خاطره از حجت الاسلام محمد علی انصاری ‌‌یک روز در قم امام زیر تکیه ای از یک روزنامه نوشته بودند شما فورا راجب این شخص تحقیق کنید و به کارش رسیدگی شود. در آن روزنامه نوشته شده بود که مجروحی از بی توجهی مسئولان شکایت کرده و خواستار کمک شده بود. امام دستور اکید دادند و ملت همه بسیج شدیم و به قول یکی از دوستان میبایست سیم تلفن یا موج در هوا بشویم ناچار بودیم تا به سرعت این شخص را پیدا کنیم. برگرفته از کتاب ویژگی هایی از زندگی امام خمینی (س)، ص ۳۸ گوینده: رضا محمود آبادی

جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۵
خاطره آیت الله ناصری از بازگشت امام خمینی سلام الله

قسمت دوم از مجموعه زندگی به سبک روح الله

خاطره آیت الله ناصری از بازگشت امام خمینی سلام الله

زندگی به سبک روح الله خاطره آیت الله ناصری از بازگشت امام خمینی سلام الله وقتی امام می خواستند به ایران بیایند مقدمات سفر خبرنگاران و گزارشگران و هیئت همراه که به ایران فراهم شد؛ موضوع توسط حاج احمد آقا به امام گزارش شد. امام خطاب به فرزندشان فرمودند: من تنها کرایه شما و خودم را پرداخت می کنم. این سخن باعث شگفتی خبرنگاران شد؛ چون معمولا این طیف هرگاه همراه شخصیت ها از کشوری به کشور دیگر جهت تهیه خبر اعزام می شوند از امکانات رایگان مانند بلیط هواپیما، هتل و سایر امکانات برخوردار هستند. بعد از این بود که تعداد آنها از ۲۰۰ نفر به ۷۰ نفر تقلیل یافت برگرفته از کتاب آیت اعتدال نوشته اصغر میرشکار قطعات به کار برده شده در ویدئو از موسیقی سمفونی روح الله انتخاب شده است. تهیه شده در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۹:۲۱
وجوهات و امور مالی امام خمینی سلام الله علیه

قسمت اول از مجموعه زندگی به سبک روح الله

وجوهات و امور مالی امام خمینی سلام الله علیه

زندگی به سبک روح الله خاطره آیت الله شیخ حسن صانعی از همان زمان قدیم امور مالی امام از جمله وجوهات و حتی امور مالی زندگی شخصی ایشان در اختیار من بود. امام هر ماه از پولی که مخصوص به خودشان بود، زندگی شان را اداره میکردند و با این که از من در مورد مسائل دیگر حساب نمی کشیدند من موظف بودم که صورت خرج زندگی ایشان را بنویسم. مثلا یک کیلو عدس، نیم کیلو پنیر و امثالهم. من هر ماه این صورت خرجی را خدمت آقا میدادم و امام نوعا امام در آن دقتی می کردند. با این که در مسائل مالی دیگر این جور دقت را نداشتند با این که زندگی طلبگی ایشان به زعامت عام تبدیل شده بود، ولی تحولی در آن دیده نمیشد و کاملا مقتدسانه بود. برگرفته از کتاب آیت اعتدال نوشته اصغر میرشکار قطعات به کار برده شده در ویدئو از موسیقی سمفونی روح الله انتخاب شده است. تهیه شده در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴
ساده زیستی امام

خاطرات امام

ساده زیستی امام

خاطرات امام ساده زیستی حضرت امام قرار بود چند نفر از خانم های لبنانی مهمان باشند. خود خانم هم در پخت و پز و... کمک می کرد. با همه احترامی که امام برای خانم قائل بودند اگر خانم می خواست یک روز دو نوع خورش درست کند آقا می گفت نه. خانم نشسته بودند و داشتند به تهیه غذا کمک می کردند من پرسیدم: خانم مهمان دارید؟ خانم گفتند: بله چند نفر خانم از لبنان هستند. ما وقتی که لبنان بودیم از ما خیلی پذیرایی و احترام می کردند و آنها امروز ناهار اینجا هستند. من اگر بشود دوست دارم دو نوع غذا برای اینها درست کنم؛ ولی آقا اخلاقش این نیست و حالا نمی دانم چکار بکنم. در این بین آقا قدم زنان آمدند، داشتند اخبار را از رادیوی کوچک خودشان گوش می کردند. پرسیدند: خانم، مهمان دارید؟ خانم گفتند: بله، مهمان داریم. من اگر بشود می خواهم دو نوع خورشت درست کنم. آقا گفتند: خوب، چی داری؟ گفتند: قیمه یا بادمجان. نمی دانم یک خورشتی را اسم بردند. آن وقت آقا پرسیدند که خوب سالاد هم دارید؟ گفتند: بله، سالاد هم هست. فرمودند که: همان بس است و دیگر راه افتادند و رفتند و خانم دیگر با همان یک نوع غذا مهمانی را برگزار کردند. کتاب حسن آینه، به کوشش اصغر میرشکار، حمید بصیرت منش، ص ۷۵

پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۶:۷
مصاحبه با آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع پیکر مطهر امام

مصاحبه با آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع پیکر مطهر امام

مصاحبه با آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع پیکر مطهر امام -راجب آخرین دیدارتون با امام عزیزمون با مردم بگید؟ -بسم الله الرحمن الرحیم آخرین دیدار بسیار تلخ ما ساعات دشواری بود که در روز آخر روز شنبه از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۱۰:۲۰ دقیقه ایشون دچار مشکلاتی در کار درمانشان شدند. دیدار های آخر ما در این ساعات بود. -شما در ارتباط ارتحال امام عزیزمان واکنش کشور های جهانی را به خصوص کشور هایی که تضاد با اسلام ما داشتند، با انقلاب ما داشتند چه میبینید؟ -به هر حال همه ی انسان های منصف هر چند دشمن با انقلاب نسبت به این بزرگوار این شخصیت عظیم با احترام و تقدیس مواجه شدند، حتی دشمنان این مرد بزرگ هم نتوانستند از اعتراف به ابعاد عظمت او خودداری کنند.

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰
اشک یاران

اشک یاران

اشک یاران در فراق امام بزرگوار در اشک زلال و بی ریا یارانت شعر و شور و عشق و ترانه ی همیشه دورانی / ای کوه های شکسته در غم امام ای بهار خزان زده از عشق امام ای خورشید فرو شده از عظمت هجرت روح الله .

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۷:۵۲
حفظ نظام جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»

حفظ نظام جمهوری اسلامی

رعایت حیثیت نظام اسلامی در انتقادات‌ گاهی اشخاص با اینکه ممکن است که آدمهای‌‎ ‎‌خوبی باشند، لکن یک چیزهایی در نفوس انسان هست که انسان از آن غفلت می کند؛‌‎ ‎‌مثلاً یک پدر و مادری که بچه شان را خیلی دوست دارند، این هرچه می بیند خوبی‌‎ ‎‌می بیند از او، اصلاً غفلت می کند از این که در این بدی باشد؛ ‌‌حُبُّ الشَّی ء یُعْمی وَ یُصِمْ‌‎‎‌. از‌‎ ‎آن ور هم همین طور است، وقتی انسان در قلبش دشمنی یا مخالفت با یک کسی داشت‌‎ ‎‌یا با جمعی داشت، هر چه خوبی ببیند، بدی می بیند، اصلاً خوبیها محو می شود. من به‌‎ ‎‌همۀ اشخاصی که قلم در دستشان است، زبان گویا دارند، می خواهم سفارش کنم که‌‎ ‎‌متوجه باشند که قلم آنها، زبان آنها در حضور خداست، فردا مؤاخذه دارد، صحبت سر‌‎ ‎‌دولت و ریاست جمهوری و اینها نیست، صحبت سر نظام است، نظام اسلام است؛ آقای‌‎ ‎‌خامنه ای ـ سلَّمه الله ـ باشند رئیس جمهور یا یک کس دیگر، آقای موسوی نخست وزیر‌‎ ‎‌باشند یا یک کس دیگری، این مطرح نیست، مطرح نظام جمهوری اسلامی است، ما‌‎ ‎‌مکلفیم به حفظ او. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۲۶

شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
عید سعید فطر

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعید فطر (مصادیق و مراتب شکرگزاری)

عید سعید فطر

تلاش برای اصلاح درون و باطن‌ امیدوارم که این عید سعید برای همۀ مسلمین عید به معنای واقعی باشد و برای ملت‌‎ ‎‌ایران برکات عید از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شود. عید واقعی آن وقتی است که‌‎ ‎‌انسان رضای خدا را به دست بیاورد، درون خود را اصلاح کند. اموری که مربوط به این‌‎ ‎‌عالم است گذراست، زودگذر هم هست و پیروزیها و شکستها و خوشیها و ناخوشیهای‌‎ ‎‌این دنیا بیش از چند روزی و مقدار اندکی پایدار نیست. آنچه که برای ما و شما می ماند،‌‎ ‎‌آن چیزی است که در درون خودمان تحصیل کرده باشیم، باور بکنیم که خدای تبارک و‌‎ ‎‌تعالی حاضر است، باور بکنیم که همه چیز به دست اوست و ما چیزی نیستیم، باور کنیم‌‎ ‎‌که ما قاصر هستیم برای شکرگزاری نعمتهای خدا.‌ صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۵۳

یکشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۳:۳۴
روز قدس

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)

روز قدس

دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور‌ تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید،‌‎ ‎‌نمی توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیرۀ جان شما را می کشند و می برند و ملت‌‎ ‎‌شما را آن طور ضعیف و زبون و بیچاره می کنند و همه نشسته اید هی منتظرید که امریکا‌‎ ‎‌برایتان کار بکند. همان طوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند. ما‌‎ ‎‌نشسته ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته ایم که اگر‌‎ ‎‌شوروی بخواهد کاری بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این‌‎ ‎‌نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می گذاریم» در این امور؛‌‎ ‎‌نمی گذاریم که دخالت در امور ما بکند. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۰۴

پنجشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱
مراعات حال بیمار ، عبادتی ارزشمند

سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)

مراعات حال بیمار ، عبادتی ارزشمند

پزشکی و پرستاری شغل مقدس‌ پرستاری از بیمار امر بسیار مشکلی است، لکن خیلی ارزشمند‌‎ ‎‌است. انسان با یک بیماری به طور محبت، به طور برادری، به طور خواهری مراعات‌‎ ‎‌احوال او را بکند، و این برای انجام یک وظیفۀ انسانی ـ الهی باشد، از عبادات بسیار‌‎ ‎‌ارزشمند است. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۲۸۶

یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
ارزش کارگر در اسلام

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران (اهمیت کار و کارگر)

ارزش کارگر در اسلام

برتری یک روز کارگر بر یک عمر سرمایه دار‌ شما قدر این کارگری را بدانید که این کارگری، هم مزاج شما را سالم نگه می دارد ‌‌[‌‌و‌‎ ‎‌هم روح شما را.‌‌]‌‌ و اگر چنانچه انسان بی کار بیفتد، آن فعالیتهایی که در بدنش و در‌‎ ‎‌سلولهای بدنش باید بشود، آنها هم از کار می افتد. و کسانی که فعالیت دارند. به اندازه ای‌‎ ‎‌که فعالیت دارند، ‌‌[‌‌سلولهای‌‌]‌‌ آنها هم به کار می افتد و جبران می کنند نقیصه ها را. و شما‌‎ ‎‌می بینید که در یک گروه زیاد از کارگرها یکی دو نفر را شاید پیدا بکنید که اینها مریض‌‎ ‎‌باشند و افسرده باشند. و اینها همه الحمدلله ، سر حال اند و خیال می کنند که آن ها‌‎ ‎‌آسوده اند. این، خیالی است که آنها می کنند، در صورتی که آنها، آن طبقۀ ـ به اصطلاح‌‎ ‎‌خودشان ـ بالا و به حسب واقع، پایین، آنها این قدر افسردگیها و گرفتاریها را دارند که به‌‎ ‎‌حساب نمی آید.‌ این یک مسئله ای است که باید شما خودتان بعد فکرش را بکنید و مطالعه کنید در بین‌‎ ‎‌خودتان. جوانهای خودتان را مقایسه کنید با آنهایی که بی کار می گذرانند و به هرزه دری‌‎ ‎‌و به هرزه گری عمر خودشان را می گذرانند، و آن ارزشی که شما دارید، شما برادران

پنجشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶
طوفان شن

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)

طوفان شن

ناشناخته بودن حکومت اسلامی برای دشمنان‌ و آنها تأییدات غیبی الهی را منکر‌‎ ‎‌هستند، نمی توانند بفهمند، اینها نمی توانند چشمشان را باز کنند و ببینند که در هر گوشه از‌‎ ‎‌ایران یک امور خارق العاده واقع می شود که با دست عادی بشر نمی تواند واقع بشود. آنها‌‎ ‎‌در طبس آمدند و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانۀ‌‎ ‎‌خارج کردن گروگانها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و‌‎ ‎‌آنها را شکست داد.‌ صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۱۰۵

جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹
دانشگاه اسلامی

سخنرانی در جمع مسئولان دانشگاه ها (نقش دانشگاه در استقلال کشور)

دانشگاه اسلامی

اهداف و مقاصد شوم در مخالفت با انقلاب فرهنگی‌‌ ‌ شما توجه داشته اید و دارید که از همان اول انقلاب، قدم به قدم طوایفی و‌‎ ‎‌قلمهایی و زبانهایی بر ضد این انقلاب به کار افتادند؛ و هر قدمی که انقلاب خواست برای‌‎ ‎‌اصلاح بردارد، آنها مخالفت کردند. اگر صحبت دانشگاه آمد، همانهایی که دانشگاه را‌‎ ‎‌مرکز فساد قرار داده بودند و همانهایی که قبلۀ آنها غرب یا شرق بود، با اصلاح دانشگاه‌‎ ‎‌مخالف بودند. آنها خوف این را داشتند که مبادا دانشگاه یک دانشگاه اسلامی بشود تا‌‎ ‎‌اینکه دست شرق و غرب تا ابد از دانشگاه کوتاه بشود؛ یعنی، از کشور کوتاه بشود.‌ صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۲۸

پنجشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۶:۵۱
توجه به ضعفا

سخنرانی در جمع فرمانداران درباره ویژگی های سران حکومت اسلامی

توجه به ضعفا

توجه مسئولان به ضعفا و مستمندان‌ من امیدوارم که همه تان سلامت و با سعادت باشید و همه مان و همه تان خدمتگزار به‌‎ ‎‌این مردم، خصوصاً به مستمندان، به ضعفا؛ عمده توجهتان به این طبقه باشد که این طبقه‌‎ ‎‌احتیاج دارند. اینطور نباشد که مثل رژیم سابق که یک دسته بالاها را برایشان همه چیز‌ ‌فراهم کردند، به علاوه که جیبهایشان را هم پُر کردند و فرستادند و یک دسته هم‌‎ ‎‌زاغه نشین اطراف تهران که الآن هم باز به همین طور هستند، اینها باید تبدّل پیدا کنند.‌‎ ‎‌باید فرق باشد ما بین دولتی که می گوید من اسلام هستم و دولت اسلامی هستم، با‌‎ ‎‌دولتهایی که طاغوتی هستند. یک فرقش هم این است که عنایت شما فرماندارها یا‌‎ ‎‌خدمتگزاران به خلق، به این طبقۀ ضعیف بیشتر باشد تا آن طبقۀ بالا. مبادا یک وقتی یک‌‎ ‎‌نفر آدمی که مثلاً متمکن است و چیزدار است با یک نفر آدم ضعیف، او را با آنکه آن‌‎ ‎‌یکی باید جلو باشد او را جلو بیندازید. من نمی گویم آن یکی را جلو بیندازید؛ می گویم‌‎ ‎‌عدالت باید باشد. البته در یک فرمانداری که به آن احتیاج دارند نمی تواند همه را‌‎ ‎‌یکدفعه بپذیرد؛ لکن روی عدالت باشد که آن آدمی که ضعیف است هم بپذیرید؛ آن‌‎ ‎‌یکی هم که غیرضعیف است او را هم بپذیرید. ‌‎صحیفه امام

جمعه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
مناجات شعبانیه مقدمه است برای ضیافت الله

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران ـ تقویت روح)

مناجات شعبانیه مقدمه است برای ضیافت الله

ماه مبارک رمضان و مهمانی خداوند متعال‌ ماه شعبان‌‎ ‎‌مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک‌‎ ‎‌رمضان و ورود در «ضیافة الله ». شما وقتی که می خواهید به مهمانی بروید خوب، یک‌‎ ‎‌وضع دیگری ـ غالباً البته ـ ، یک وضع دیگری خودتان را درست می کنید. لباسی تغییر‌‎ ‎‌می دهید و یک طور دیگری وارد می شوید. آنطوری که در خانه هستید یک تغییری‌‎ ‎‌می دهید. ماه شعبان برای این است که همان مهیا بودنی که می خواهید مهمانی بروید،‌‎ ‎‌خودتان را مهیا می کنید و سر و ظاهرتان را، سر و صورتتان را یک قدری فرق می گذارید‌‎ ‎‌با آن وقتی که در خانه هستید. در ضیافت خدا، ماه شعبان برای مهیا کردن این افراد است،‌‎ ‎‌مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه است. من ندیده ام‌‎ ‎‌در ادعیه، دعایی را که گفته شده باشد همۀ امامها این دعا را می خواندند،‌‎‎‌ در دعای‌‎ ‎‌شعبانیه این هست؛ اما من یادم نیست که در یک دعای دیگری دیده باشم که همۀ ائمه این‌‎ ‎‌را می خواندند. این مناجات شعبانیه برای این است که شما را، همه را مهیا کند برای‌‎ ‎‌«ضیافة الله ».‌ ‌‎صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۳۱

پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۱
پزشکان و پرستاران قسمت دوم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (معارف و برکات بعثت رسول اکرم «ص»)

پزشکان و پرستاران قسمت دوم

جاودانگی کارهایی که برای خداست‏ از پزشکان من باید‏‎ ‎‏تشکر کنم و عرض کنم بهشان که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را‏‎ ‎‏برایشان مقام بزرگ قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد؛ یکی از مراتبش هم این‏‎ ‎‏است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که مبتلا هستند، خصوصاً در این زمان و‏‎ ‎‏در این وقتی که ما واقع هستیم که انصافاً کارهای شما یک مجاهده در راه خداست. منتها‏‎ ‎‏باید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او باشد. وقتی برای او باشد، همیشگی می شود.‏‎ ‎‏چیزهایی که برای خداست، اینها دائم است؛ همیشگی است. چیزهایی که برای طبیعت و‏‎ ‎‏ماده است، خود ماده و طبیعت از بین می رود. آنهایی که برای اوست، آنها هم از بین‏‎ ‎‏می روند. شما پزشکان که الآن باید گفت یکی از مجاهدین در راه خدا هستید، توجه‏‎ ‎‏بکنید که اغراضتان یک اغراض مادی نباشد؛ اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید،‏‎ ‎‏مادی هم دنبالش هست، اما این مادی دیگر الهی شده است که دنبالش هست. ‏‏[‏‏اگر‏‎ ‎‏دارای‏‏]‏‏ اغراض مادی شُدید، هرچه هم بگویید برای خدا، درست نخواهد شد. عمده‏‎ ‎‏این است که اغراض را همۀ قشرهای ملت، دولت، مجلس همه غرضهاشان را غرض‏‎ ‎‏الهی کنند تا همۀ مسائل، مسائل الهی بشود. آن وقت ما راه یافتیم به یک گوشه ای از آن‏‎ ‎‏چیزی که انبیا می خواستند.‏ ‏‎صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۴۱

شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۶
پزشکان و پرستاران قسمت اول

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)

پزشکان و پرستاران قسمت اول

تأثیر تقویت روانی در اعادۀ سلامتی‌ و چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و‌‎ ‎‌پرستاران و آنهایی که تماس با مریض ها و بیمارها و مجروح ها دارند این است که روح‌‎ ‎‌عطوفت در آنها باشد. یکی از اموری که کمک می کند به خوب شدن مریض ها و اعادۀ‌‎ ‎‌صحت برای آنها، این است که پزشک آنها، پرستار آنها، به آنها تقویت روانی بدهد. اگر‌‎ ‎‌انسان اعتقادش شد که خوب می شود از این مرض، این کمک می کند به اعادۀ صحت، و‌‎ ‎‌اگر نظرش اینطور شد که در این مرض دیگر خوب نمی شود، این او را رو به هلاکت‌‎ ‎‌زودتر می برد. و این به عهدۀ پزشکان است و پرستارهاست. ‌‎صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۳۳

جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۶
میلاد حضرت صاحب (ع)

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشت های مختلف از انتظار فرج)

میلاد حضرت صاحب (ع)

انتظار فرج و معنای صحیح آن‌ ما اگر دستمان‌‎ ‎‌می رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. تکلیف‌‎ ‎‌شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی که هست این است که حضرت عالم را پر می کند‌‎ ‎‌از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید.‌ ‌‎صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۵

چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹
مقدرات الهی

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)

مقدرات الهی

تلاش برای استقلال کشور با انگیزۀ الهی‌‌ ‌ مقدرات دست اوست. گمان‌‎ ‎‌نکنید که شما خودتان می توانید یک کاری انجام بدهید، شما آن هستید که اگر یک‌‎ ‎‌مگس بیاید آزارتان بدهد شب نمی توانید بخوابید، یا روز نمی توانید آرام بگیرید، اگر‌‎ ‎‌یک پشه در شب بیاید نمی گذارد شما آرام بگیرید. شما آن کس هستید که اگر یک‌‎ ‎‌عنکبوت بیاید، حمله به شما بکند می ترسید. شما آن کس هستید که اگر یک گنجشک از‌‎ ‎‌شما یک چیزی بردارد برود قدرت ندارید از او پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر‌‎ ‎‌است، هر چی هست از اوست، از خداست. ‌‎صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۱۲

یکشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳
اعیاد شعبانیه

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)

اعیاد شعبانیه

پیام تبریک پیروزی ارتش اسلام ـ هشدار به دولتهای حامی صدام‌ ‌‌طلوع آفتاب سوم شعبان که سالروز طلوع شمس معنویت و پاسدار اسلام و مجدد‌‎ ‎‌حیات قرآن کریم و نجاتبخش امت خاتم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از شب تاریک به‌‎ ‎‌عصر ظلمانی حکومت جائرانۀ یزیدیان که می رفت تا قلم سرخ بر چهرۀ نورانی اسلام‌‎ ‎‌کشد و زحمات طاقتفرسای پیامبر بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مسلمانان‌‎ ‎‌صدر اسلام و خون شهدای فداکار را به طاق نسیان سپارد و به هدر دهد، بر همۀ مسلمانان‌‎ ‎‌جهان و شیعیان خط سرخ امامت و ملت فداکارِ در صحنۀ ایران بزرگ و رزمندگان در راه‌‎ ‎‌هدف مقدس و خصوص سپاه پاسداران عزیز که این روز عظیم الشأن را برای خود‌‎ ‎‌انتخاب نموده اند مبارک باد. ‌صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۲۶۳

شنبه, ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۶:۵۵
احمد عزیز / قسمت دوم

احمد عزیز / قسمت دوم

حجت الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی در ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۴ شمسی در بیت علم و عرفان و فضیلت و مجاهدت، در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. پس از پایان دوره دبیرستان و به هنگام تبعید والد معظمش حضرت امام خمینی (س) به نجف اشرف، به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و مدارج علمی را پیمود. حاج سید احمد پس از شهادت برادر بزرگوارش آیت الله سیدمصطفی خمینی، مسئولیت اصلی ارتباط امام امت با یاران انقلاب را به عهده گرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از استقرار نظام اسلامی، این ارتباط را کاملاً حفظ نمود و در تمامی لحظات در کنار حضرت امام بودند. ایشان پس از رحلت جان گداز حضرت امام خمینی (س) تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) را بر عهده گرفت و بسیاری از کتاب ها و نوشتارهای امام را به زیبایی منتشر نمودند. این روحانی مجاهد سرانجام در ۲۶ اسفند ۷۳ در ۴۹ سالگی دار فانی را وداع گفتند و پس از اقامه نماز میت توسط حضرت آیت الله خامنه ای، طی مراسم باشکوهی در جوار مزار پدر ارجمندش مدفون گردیدند.

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰
احمد عزیز / قسمت اول

احمد عزیز / قسمت اول

حجت الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی در ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۴ شمسی در بیت علم و عرفان و فضیلت و مجاهدت، در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. پس از پایان دوره دبیرستان و به هنگام تبعید والد معظمش حضرت امام خمینی (س) به نجف اشرف، به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و مدارج علمی را پیمود. حاج سید احمد پس از شهادت برادر بزرگوارش آیت الله سیدمصطفی خمینی، مسئولیت اصلی ارتباط امام امت با یاران انقلاب را به عهده گرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از استقرار نظام اسلامی، این ارتباط را کاملاً حفظ نمود و در تمامی لحظات در کنار حضرت امام بودند. ایشان پس از رحلت جان گداز حضرت امام خمینی (س) تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) را بر عهده گرفت و بسیاری از کتاب ها و نوشتارهای امام را به زیبایی منتشر نمودند. این روحانی مجاهد سرانجام در ۲۶ اسفند ۷۳ در ۴۹ سالگی دار فانی را وداع گفتند و پس از اقامه نماز میت توسط حضرت آیت الله خامنه ای، طی مراسم باشکوهی در جوار مزار پدر ارجمندش مدفون گردیدند.

یکشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰
زینب کبری پیام آور کربلا

سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سید الشهدا«ع»)

زینب کبری پیام آور کربلا

درس آموزی از مکتب عاشورا‌ همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی دارد‌‎ ‎‌و در پیشبرد نهضت حسین ـ سلام الله علیه ـ کمک کرده است، خطبه های حضرت سجاد‌‎ ‎‌و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر داشته است. ‌ آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در مقابل حکومت جور، نباید زنها بترسند و‌‎ ‎‌نباید مردها بترسند. در مقابل یزید، حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ ایستاد و آن را همچو‌‎ ‎‌تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری نشنیده بودند، و صحبتهایی که در بین‌‎ ‎‌راه و در کوفه و در شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد ـ سلام الله علیه ـ رفت و‌‎ ‎‌واضح کرد به اینکه قضیه، قضیۀ مقابلۀ غیر حق با حق نیست؛ یعنی، ما را بد معرفی‌‎ ‎‌کرده اند؛ سیدالشهدا را می خواستند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل‌‎ ‎‌حکومت وقت، خلیفۀ رسول الله ایستاده است. حضرت سجاد این مطلب را در حضور‌‎ ‎‌جمع فاش کرد و حضرت زینب هم. ‌‎صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۵۴

سه شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹
مولود کعبه

سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه (دفاع در مقابل متجاوز)

مولود کعبه

کمالات حضرت علی(ع)‌ مولود امروز، وصف کردنی نیست، آنچه که وصف کنند از او، دون شأن اوست و‌‎ ‎‌آنچه شعرا و عرفا و فلاسفه و دیگران دربارۀ او گفته اند، شمه ای از آن چیزی است که او‌‎ ‎‌هست. غالباً مسائلی که درک می کرده اند و می کنند راجع به مولا علی بن ابی طالب،‌‎ ‎‌عرضه می داریم. ‌‎صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۲۱۳

شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵
صفحه 15 از 38 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >