شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت شانزدهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت شانزدهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) سالکی که با قدم معرفت به سوی خداوند می رود به غایت مقصود نمی رسد و در ‌‎ ‎‌احدیت جمع مستهلک نمی شود و رب مطلق خود را مشاهده نمی کند، مگر آن که گام به گام ‌‎ ‎‌و به تدریج در منازل و مراحل و مدارج و معارج [گوناگون] از خلق به سوی حق مقید ‌‎ ‎‌سیر کند و اندک اندک قیود را برطرف کرده از عالمی به عالم دیگر و از منزلی به منزل بعد ‌‎ ‎‌منتقل شود تا سرانجام به حق مطلق برسد. (شرح دعای سحر، ص ۱۲) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت پانزدهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت پانزدهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اثبات منیّت در مقام خواری و اظهار ناداری نه تنها نکوهیده نیست (چون از باب ‌‎ ‎‌اثبات منیّت نیست و از باب‌‌ انتم‌‌ در آیه مبارکه ‌‌انتم الفقراء الی الله‌‌ ‌‌است)، بلکه اگر موجب ‌‎ ‎‌حفظ مقام بندگی و توجه به فقر و نیاز در بیداری دوم (صحو ثانی) باشد، از بالا ترین ‌‎ ‎‌مراتب انسانیت است. (شرح دعای سحر، ص ۸) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت چهاردهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت چهاردهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اثبات منیّت در مقام خواری و اظهار ناداری نه تنها نکوهیده نیست (چون از باب ‌‎ ‎‌اثبات منیّت نیست و از باب‌‌ انتم‌‌ در آیه مبارکه ‌‌انتم الفقراء الی الله‌‌ ‌‌است)، بلکه اگر موجب ‌‎ ‎‌حفظ مقام بندگی و توجه به فقر و نیاز در بیداری دوم (صحو ثانی) باشد، از بالا ترین ‌‎ ‎‌مراتب انسانیت است. (شرح دعای سحر، ص ۸) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۲۰
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت سیزدهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت سیزدهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اثبات منیّت در مقام خواری و اظهار ناداری نه تنها نکوهیده نیست (چون از باب ‌‎ ‎‌اثبات منیّت نیست و از باب‌‌ انتم‌‌ در آیه مبارکه ‌‌انتم الفقراء الی الله‌‌ ‌‌است)، بلکه اگر موجب ‌‎ ‎‌حفظ مقام بندگی و توجه به فقر و نیاز در بیداری دوم (صحو ثانی) باشد، از بالا ترین ‌‎ ‎‌مراتب انسانیت است. (شرح دعای سحر، ص ۸) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت دوازدهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت دوازدهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) انّی (مَن)‌ ‌‌واضح است که این سخن دعا کننده برای اثبات منیّت نیست، زیرا منیّت با درخواست ‌‎ ‎‌نمی سازد. (شرح دعای سحر، ص ۸) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۲۳
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت یازدهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت یازدهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) انّی (مَن)‌ ‌‌واضح است که این سخن دعا کننده برای اثبات منیّت نیست، زیرا منیّت با درخواست ‌‎ ‎‌نمی سازد. (شرح دعای سحر، ص ۸) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت دهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت دهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) سالکی که با پای معرفت به سوی حق حرکت می کند همانند مسافری است که ‌‎ ‎‌راهی وحشتناک و تاریک را به سوی محبوب خویش می پیماید. راهزن این راه شیطان ‌‎ ‎‌است و خداوند تعالی به سبب اسم جامعش که بر همه چیز احاطه دارد حافظ آدمی است. ‌‎ ‎‌از این رو، دعا کننده و سالک چاره ای ندارد مگر این که با لفظ «‌‌اللهم‌‌» یا «‌‌یا الله‌‌» به حافظ ‌‎ ‎‌و پرورش دهنده خود توسل کند و به پیشگاه او تضرع نماید و این است سرّ شروع بیشتر دعاها با این عبارات. (شرح دعای سحر، ص ۷-۸‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت نهم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت نهم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) سزاوار است دعا کننده در پاکیزگی باطن و پالایش قلب خود از پلیدی ها و ‌‎ ‎‌صفات رذیله بکوشد تا دعایش از زبان گفتار به زبان حال، و از زبان حال به زبان استعداد، ‌‎ ‎‌و از ظاهر به باطن سرایت کند و خواسته اش برآورده شود و به مقصود برسد.‌ (شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۵۳
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت هشتم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت هشتم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) سزاوار است دعا کننده در پاکیزگی باطن و پالایش قلب خود از پلیدی ها و ‌‎ ‎‌صفات رذیله بکوشد تا دعایش از زبان گفتار به زبان حال، و از زبان حال به زبان استعداد، ‌‎ ‎‌و از ظاهر به باطن سرایت کند و خواسته اش برآورده شود و به مقصود برسد.‌ (شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت هفتم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت هفتم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اگر شخص ‌ ‎‌واقعا مستعد پذیرش فیض باشد، پروردگار او را از خزائنی که بی پایان و فنا ناپذیر است و ‌‎ ‎‌معادنی که تمام نشدنی و نقصان ناپذیر است بهره مند می سازد.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۵۵
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت ششم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت ششم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اگر شخص ‌ ‎‌واقعا مستعد پذیرش فیض باشد، پروردگار او را از خزائنی که بی پایان و فنا ناپذیر است و ‌‎ ‎‌معادنی که تمام نشدنی و نقصان ناپذیر است بهره مند می سازد.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶
شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت پنجم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی (س) / قسمت پنجم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) اگر شخص ‌ ‎‌واقعا مستعد پذیرش فیض باشد، پروردگار او را از خزائنی که بی پایان و فنا ناپذیر است و ‌‎ ‎‌معادنی که تمام نشدنی و نقصان ناپذیر است بهره مند می سازد.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷
شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت چهارم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت چهارم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) عدم ظهور فیض و افاضه او به علت کمی استعداد در دعا کننده است.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۶
شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت سوم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت سوم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) عدم ظهور فیض و افاضه او به علت کمی استعداد در دعا کننده است.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳
شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت دوم

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت دوم

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) درخواست اگر با زبان استعداد باشد رد نمی شود و چنین دعایی مقبول و مستجاب خواهد ‌‎ ‎‌شد.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹
شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت اول

شرح دعای سحر

شرح دعای سحر امام خمینی(س) / قسمت اول

درس سحر: شرح دعای سحر امام خمینی (س) حجت الاسلام و المسلمین رنجبر جماران - بیت حضرت امام خمینی (س) درخواست اگر با زبان استعداد باشد رد نمی شود و چنین دعایی مقبول و مستجاب خواهد ‌‎ ‎‌شد، زیرا اجابت کننده درخواست وجودی تامّ و فوق تمام است و فیض او کامل و فوق کمال ‌‎ ‎‌است. عدم ظهور فیض و افاضه او به علت کمی استعداد در دعا کننده است و اگر شخص ‌‎ ‎‌واقعا مستعد پذیرش فیض باشد، پروردگار او را از خزائنی که بی پایان و فنا ناپذیر است و ‌‎ ‎‌معادنی که تمام نشدنی و نقصان ناپذیر است بهره مند می سازد.(شرح دعای سحر، ص ۹‌) کارگردان: محمد تربتی طرقبه / تهیه کننده: موسسه فرهنگی عروج فیلم تهیه شده در: ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

سه شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳
 دعوت به قیام برای خدا (تاریخی ترین سند مبارزاتی امام خمینی)
یکشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
ولی نعمت

سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه (آفات انقلاب)

ولی نعمت

شکرگزاری از خدا با خدمت به محرومین‌ شما باید توجه‌‎ ‎‌به این معنا بکنید که ما را اینها آورده اند و وکیل کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند،‌‎ ‎‌رئیس جمهور کرده اند. اینها ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن‌‎ ‎‌قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۲۵

چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
زبان نصیحت

سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»

زبان نصیحت

رعایت حیثیت نظام اسلامی در انتقادات‌ وقتی که انسان ـ فرض کنید ـ‌‎ ‎‌از یک کسی گله دارد یا می بیند نقیصه ای در کار هست، این نصیحت می تواندبکند و باید‌‎ ‎‌بکند، اما لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است. من راجع به افراد هم‌‎ ‎‌عقیده ام هست ـ یعنی شارع هم همین طور است، ما تابع او هستیم ـ که اگر انسان یک‌‎ ‎‌مسلمانی را برای خاطر هوای نفسش لگدمال کند، این در آن دنیا شاید مجازاتش بدترین‌‎ ‎‌مجازات باشد و در این دنیا هم موفق نخواهد شد. ما لسانمان باید لسان نصیحت باشد و‌‎ ‎‌انسان می بیند که گاهی وقتها لسانها لسان نصیحت نیست، قلمها، قلمهای نصیحت نیست.‌‎ ‎صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۲۷

یکشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
رمضان ماه نبوت، شعبان ماه ولایت

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماه های شعبان و رمضان)

رمضان ماه نبوت، شعبان ماه ولایت

ماه مبارک رمضان، ماه نبوت‌ ما در ماه شعبان هستیم و‌‎ ‎‌چند روز دیگر در ماه رمضان واقع می شویم. ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان، ماه‌‎ ‎‌امامت. ماه رمضان، لیلة القدر دارد و ماه شعبان، شب نیمۀ شعبان دارد که تالی لیلة القدر‌‎ ‎‌است. ماه رمضان مبارک است؛ برای اینکه لیلة القدر ‌‌[‌‌دارد‌‌]‌‌ و ماه شعبان مبارک است؛‌‎ ‎‌برای اینکه نیمۀ شعبان دارد. ماه رمضان مبارک است؛ برای اینکه نزول وحی در او شده‌‎ ‎‌است یا به عبارت دیگر، معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است. و ماه شعبان معظم‌‎ ‎‌است؛ برای اینکه ماه ادامۀ همان معنویات ماه رمضان است. این ماه مبارک رمضان جلوۀ‌‎ ‎‌لیلة القدر است که تمام حقایق و معانی در او جمع است. و ماه شعبان، ماه امامان است که‌‎ ‎‌ادامۀ همان است. در ماه مبارک رمضان، مقام رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به‌‎ ‎‌ولایت کلی الهی بالأصالة تمام برکات را در این جهان بسط داده است. و ماه شعبان، که‌‎ ‎‌ماه امامان است، به برکت ولایت مطلقه، به تبع رسول الله همان معانی را ادامه می دهد. ‎صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۴۸

سه شنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۹
ظهور حضرت صاحب (عج)

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشت های مختلف از انتظار فرج)

ظهور حضرت صاحب (عج)

ماه مبارک رمضان، ماه نبوت‌ حضرت صاحب که‌‎ ‎‌تشریف می آورند برای چی می آیند؟ برای اینکه گسترش بدهند عدالت را، برای اینکه‌‎ ‎‌حکومت را تقویت کنند، برای اینکه فساد را از بین ببرند. ما برخلاف آیات شریفۀ قرآن‌‎ ‎‌دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را‌‎ ‎‌برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت بیایند چه می کنند؟ حضرت می آیند، می خواهند‌‎ ‎‌همین کارها را بکنند. الآن دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد، بلکه‌‎ ‎‌تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد؟ به حسب رأی این جمعیت، که‌ ‌بعضیشان بازیگرند و بعضیشان نادان، این است که ما باید بنشینیم، دعا کنیم به صدام. هر‌‎ ‎‌کسی نفرین به صدام کند، خلاف امر کرده است؛ برای اینکه حضرت دیر می آیند! و هر‌‎ ‎‌کسی دعا کند به صدام؛ برای اینکه این فساد زیاد می کند، ما باید دعاگوی امریکا باشیم و‌‎ ‎‌دعاگوی شوروی باشیم و دعاگوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم و امثال اینها تا اینکه اینها‌‎ ‎‌عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند. بعد حضرت تشریف بیاورند،‌‎ ‎‌چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند؛ همان کاری که ما می کنیم و ما دعا‌‎ ‎‌می کنیم که ظلم و جور باشد! حضرت می

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۳
ایستادگی ستمدیدگان تاریخ در مقابل شیاطین

سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار (عوامل شکست و پیروزی)

ایستادگی ستمدیدگان تاریخ در مقابل شیاطین

ایستادگی ستمدیدگان تاریخ در مقابل شیاطین‏ و من گمان نمی کنم که دنیا تاکنون به مثل این دوره ای که ما در آن زندگی‏‎ ‎‏می کنیم، شیطان داشته است. بوده است البته شیطان در همه وقت، شیطانهای انسی در‏‎ ‎‏همه طول تاریخ بوده است، اما هرچه دنیا پیشرفت کرده است، شیطانها هم در‏‎ ‎‏کارهای شیطانیشان پیشرفت کرده اند. امروز که به اصطلاح عصر تمدن و ترقی و‏‎ ‎‏عصر پیشرفت است، عصر شیطانهاست. شما در سرتاسر دنیا اگر چنانچه ملاحظه‏‎ ‎‏کنید، دنیا در دست شیاطین است، استثنایش بسیار کم است. اینها با آن حیله های‏‎ ‎‏شیطانی و با آن ابزار شیطانی که دارند، همه جا را قبضه کرده اند و در مقام پیشرفت هم‏‎ ‎‏هستند و هر روز یک توطئه هایی انجام می دهند. در مقابل یک همچه توطئه عظیم و‏‎ ‎‏یک همچه شیطانهای تعلیم دیده و شیطانهای عصر تمدن، باید انسانها قیام کنند. باید‏‎ ‎‏انسانها همان طوری که انبیای عظام و اولیای خدا قیام کردند و جانفشانی کردند، باید در‏‎ ‎‏این عصر هم همۀ شما، همۀ ما، همۀ روحانیون، همۀ ملتها، همۀ ستمدیده های تاریخ باید‏‎ ‎‏قدعلم کنند و جلوی این شیاطین بایستند. اگر سستی بشود، شیاطین همۀ عالم را می بلعند.‏‎ ‎‏آنها با اسم صلح دوستی، جنگ افروز اول جهانند؛ آنها با اسم حقوق بشر، بالاترین‏‎ ‎‏کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کنند... صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۲۳۵-۲۳۶

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
کسب رضایت الهی در انجام وظیفه

سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه وسنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)

کسب رضایت الهی در انجام وظیفه

کسب رضایت الهی در انجام وظیفه‌ کسی که برای رضای خدا ان شاءالله مشغول‌‎ ‎‌انجام وظیفه است، توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه است، هیچ امری مورد‌‎ ‎‌قبول همه نیست. کار انبیا هم مورد قبول همه نبوده است، لکن انبیا به وظایفشان عمل‌ کردند و قصور در آن کاری که به آنها محول شده بود نکردند، گرچه مردم اکثراً گوش‌‎ ‎‌ندادند به حرف انبیا. ما هم آن چیزی که وظیفه مان هست عمل می کنیم و باید بکنیم،‌‎ ‎‌گرچه بسیاری از این عمل ناراضی باشند یا بسیاری هم کارشکنی بکنند. صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۲۴۶-۲۴۷

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۳
‌‌حمله بیشتر دشمن به نهادهای مفیدتر برای ملت‌

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مأموریت استعماری رضاخان)

‌‌حمله بیشتر دشمن به نهادهای مفیدتر برای ملت‌

حمله بیشتر دشمن به نهادهای مفیدتر برای ملت‌ شما باید توجه داشته باشید که هر گروهی‌‎ ‎‌که بیشتر مورد حمله بود و این اشخاص منحرف بیشتر به او حمله می کردند و می کنند؛‌‎ ‎‌بدانید که این برای ملت مفیدتر است و برای اجانب مضرتر. اگر دیدید پاسدارها را بیشتر‌‎ ‎‌می کوبند، بدانید که آنها از پاسدار زیاد می ترسند. اگر دیدید ارتش را سرکوب‌‎ ‎‌می خواهند بکنند و با ملت جدا کنند، بدانید که از او هم می ترسند، و همین طور. و اگر‌‎ ‎‌دیدید که روحانیون را می خواهند از صحنه بیرون کنند، بدانید که آنها از روحانیون‌‎ ‎‌می ترسند و ترسیده اند سابق هم.‌ ‌صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۵۲۰

شنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷
جانباز اسلام

سخنرانی در جمع جانبازان و پرستاران آنها (اظهار همدردی ـ کارشکنی های دشمن) / به مناسبت روز جانباز

جانباز اسلام

اظهار تألم در معلولیت جانبازان انقلاب‌‌ ‌ خداوندا! تو می دانی که من در چه حالی هستم که این منظره را می بینم. من چطور این‌‎ ‎‌منظره هایی که برادرهای ما، خواهرهای ما، بچه های ما، برای اسلام اعضای خودشان را‌‎ ‎‌از دست داده اند، سلامت خودشان را از دست داده اند، چطور این منظره ها را من تحمل‌‎ ‎‌کنم؟ من چطور این بچه را که اینجا ایستاده و معلول است، در اول بچگی معلول شده‌‎ ‎‌است، ما چطور تحمل کنیم؟ خدایا! آنها که برای ما این مصیبتها را بار آوردند به جزای‌‎ ‎‌خودشان برسان. خدایا! این ابرقدرتها که برای رسیدن به قدرت، ولو چند سالی دیگر،‌‎ ‎‌این جنایتها را در دنیا به بار می آورند تأدیبشان کن. با دست قدرت خود آنها را به جای‌‎ ‎‌خودشان بنشان. برادرهای من، خواهرهای من، بچه های عزیز من، می دانم که شما در‌‎ ‎‌رنج هستید. و من هم شریک شما در رنج هستم. صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۵۶

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۷
عید مبعث

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (معارف و برکات بعثت رسول اکرم «ص»)

عید مبعث

برکات بعثت رسول گرامی اسلام‌ ‌‌این عید سعید را، که باید گفت بزرگترین اعیاد اسلامی است، من به همۀ مسلمین‌‎ ‎‌جهان و مستضعفین جهان تبریک عرض می کنم. قضیۀ بعثت مسئله ای نیست که ما بتوانیم‌‎ ‎‌در اطراف او صحبتی بکنیم. ما همین قدر می دانیم که با بعثت پیغمبر اکرم، انقلاباتی‌‎ ‎‌حاصل شد و چیزهایی در دنیا حاصل شد که قبل از او نبوده است. آن معارفی که به برکت‌‎ ‎‌بعثت رسول اکرم در عالم پخش شد ـ کسانی که مطلع اند که این معارف چی است و تا آن‌‎ ‎‌اندازه ای که ماها می توانیم ادراک بکنیم ـ می بینم که از حد ‌‌[‌‌درک‌‎ ‎‌]‌‌بشریت خارج است. ‌‎صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۳۹

سه شنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
رفراندم جمهوری اسلامی

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»

رفراندم جمهوری اسلامی

تحلیل نتیجۀ رفراندم‌‌ ‌ من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندم شرکت کردند و رأی قاطع‌‎ ‎‌خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزی بوده است و رأی داده شده است، به طور‌‎ ‎‌قاطع رأی خودشان را دادند و به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند؛‌‎ ‎‌چنانچه قبلاً هم داده بودند این رأی را. ما احتیاجی نمی دیدیم در این مسئله به رفراندم‌ ‌لکن چون برای قطع بعض حرفها و بعض بهانه ها بنابراین شد که رفراندم بشود. و‌‎ ‎‌بهانه گیرها فهمیدند به اینکه مسئله آنطور که خیال می کردند نیست و ملت با اسلام است،‌‎ ‎‌ملت با روحانیت اسلام است. ‌‎صحیفه امام، ج ۶، ص ۴۵۷-۴۵۸

یکشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۶
عاشق دلباخته

عاشق دلباخته

عاشق دلباخته‌ سر خم باد سلامت که به من راه نمود‌ / ساقی باده بکف جان من آگاه نمود‌ ‌‌خادم درگه میخانه عشاق شدم‌/‌عاشق مست مَرا خادم درگاه نمود‌ سر و جانم به فدای صنم باده فروش/که بیک جُرعه مَرا خسرو جم جاه نمود‌ ‌‌ماه رُخسار فروزنده ات ای مایۀ عیش‌/‌بی نیازم بخُدا از خور و از ماه نمود‌ برگ سبزی ز گُلستان رُخت بخشودی/فارغم از هَمه فردوسی‌‎ گمراه نمود‌ ‌‌با که گویَم غم آن عاشق دلباخته را‌ / که هَمه راز خود اندر شِکم چاه نمود‌ ‌‌دیوان اشعار، غزل عاشق دلباخته، ص ۱۱۶

چهارشنبه, ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۹
نوروز در میان دو عید

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (وحدت و برادری)

نوروز در میان دو عید

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (وحدت و برادری) ‌‌«یا مُقَلِّبَ اْلقُلوُبِ وَ اْلاَبصار، یا مُدَبِّرَ اللَیْل وَالنَّهار، یا مُحَوِّل الْحَولِ وَالاَْحوال، حَوِّل حالَنا‌‎ ‎‌اِلی اَحْسنِ الْحال»‌ نوروز امسال یک خصوصیاتی دارد که برای ما خصوصیات مبارک است. واز خصوصیاتی که کمتر اتفاق می افتد این است که امسال، این سال نو‌‎ ‎‌بین دو عید بزرگ واقع شده است ؛ بین سیزدهم و مبعث. مبعث که مال بعثت ولی الله ‌‎ ‎‌اعظم، ولی الله مطلق بالأصاله است، و مولود که باز عید ولی الله بالتبع است. صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۳۲

چهارشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
یادگار خورشید / قسمت دوم

یادگار خورشید / قسمت دوم

حجت الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی در ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۴ شمسی در بیت علم و عرفان و فضیلت و مجاهدت، در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود. پس از پایان دوره دبیرستان و به هنگام تبعید والد معظمش حضرت امام خمینی (س) به نجف اشرف، به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و مدارج علمی را پیمود. حاج سید احمد پس از شهادت برادر بزرگوارش آیت الله سیدمصطفی خمینی، مسئولیت اصلی ارتباط امام امت با یاران انقلاب را به عهده گرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از استقرار نظام اسلامی، این ارتباط را کاملاً حفظ نمود و در تمامی لحظات در کنار حضرت امام بودند. ایشان پس از رحلت جان گداز حضرت امام خمینی (س)، تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) را بر عهده گرفت و بسیاری از کتاب ها و نوشتارهای امام را به زیبایی منتشر نمودند. این روحانی مجاهد سرانجام در ۲۶ اسفند ۷۳ در ۴۹ سالگی دار فانی را وداع گفتند و پس از اقامه نماز میت توسط حضرت آیت الله خامنه ای، طی مراسم باشکوهی در جوار مزار پدر ارجمندش مدفون گردیدند.

یکشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
صفحه 18 از 38 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >