برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۳)؛ آرامش آسمانی

بمناسبت ورود شکوهمندانه امام دلها به میهن؛

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۳)؛ آرامش آسمانی

در روزهای منتهی به بهمن ۵۷ اعتصابات متعددی در سازمان ها، ادارات، صنعت نفت و... برگزار شد؛ سازمان رادیو و تلویزیون نیز یکی از این مراکز بود که به موج انقلاب پیوست و از آبان ۵۷ تقریبا به یک سازمان نیمه فلج تبدیل شد. با آغاز اعتصاب کارکنان سازمان رادیو و تلویزیون، نیروهای نا شناس از درون گارد شاهنشاهی، با لباس شخصی وارد سازمان شده و امور را در دست گرفتند.

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۷:۳۵
عرفان امام خمینی و نقد اُشو

عرفان امام خمینی و نقد اُشو

اُشو یکی از عرفای نوظهور هندی است که به اصطلاح جزء عرفانهای سکولار می باشد و تعلیمات وی شامل مبانی: نفی خدای ادیان ودرمقابل معرفی خدای متشّتت، نفی مذاهب و شرایع پیشین است، عرفان اشو دارای شاخصه هایی است که از جمله می توان به: مراقبه، نسبی گرایی و تکّثر، اصالت درون، تناسخ ونفی عقل وذهن اشاره کرد، این عرفان انسان را به خودخواهی ومنفعت جویی می رساند تا جایی که همه چیز حتّی خدا وسیله کسب منفعت و لذت نفس می شود که توجه تمام و کمال انسان به سوی لذایذ دنیای مادی و بی توجهی به واقعیات اجتماعی است. در این مقاله مبانی عرفانی امام: توحید، انسان و آزادی، شریعت، معاد، مراقبه، غایت (فناء فی الله) و ویژگیهای عرفانی امام خمینی (س) بیان گردید که در واقع عرفان امام دارای شاخصه های اصلی است که از یک سو راه ایشان را از عرفان های نوظهور امروزی متمایز می کند و از سویی دیگر، تفسیر ایشان از جهان هستی با اتکا بر قرآن کریم و سنت معصومین ــ علیهم السلام ــ علاوه بر توجه به معنویت در جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی را هم در برگرفت به طوری که منشأ ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید.

یکشنبه, ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۱
عرفان امام خمینی و نقد پائولوکوئیلو

عرفان امام خمینی و نقد پائولوکوئیلو

شناخت ویژگی های عرفان سکولار، ضرورت دارد تا میزان اختلاف تعالیم آن با تعالیم عرفان اسلامی معین گردد؛ با توجه به عصر تکنولوژی و جذّابیت فضاهای مجازی می طلبید که نظریه های امام خمینی (س) به عنوان یک رهبر سیا سی و در عین حال یک عارف عامل با رویکرد جذب جوانان که حائز اهمّیت است، مورد استفاده جوانان قرار گیرد. این پژوهش به دنبال بررسی عرفان نوظهور پائولوکوئیلو به عنوان یک عرفان سکولار و نقد آن با استفاده از مبانی عرفان امام خمینی (س) می باشد که به شناخت بهتری از این عرفان ها برسد، در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. عقاید کوئیلو دارای دو مبناست، اعتقاد به خدایی چندگانه و ساختگی، دوم نفی نبوت و شریعت. مبانی عرفانی امام: توحید، انسان و آزادی، شریعت، معاد، مراقبه، غایت (فناء فی الله) می باشد که بیان ویژگیهای عرفانی امام خمینی (س) راه ایشان را از عرفان های نوظهور امروزی متمایز می کند و از سویی دیگر، تفسیر ایشان از جهان هستی با اتکاء بر قرآن کریم و سنّت معصومین ــ علیهم السلام ــ علاوه بر توجه به معنویت در جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی را هم در برگرفت.

یکشنبه, ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶
جلوگیری از پرواز امام

جلوگیری از پرواز امام

من بنا داشتم که فردا را در میان ملت‏‎ ‎‏باشم و هر رنجی که آنها می برند من هم با آنها باشم. لکن دولت خائن از این امر مانع‏‎ ‎‏شده و همۀ فرودگاههای ایران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاهها بلافاصله خواهم‏‎ ‎‏رفت و به او خواهم فهماند که شما غاصب هستید و خائن به ملت ما؛ و ملت ما دیگر‏‎ ‎‏تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داشت. باید اینها بدانند که وقت آنکه قلدری‏‎ ‎‏بکنند گذشت.‏ ‏‏ من ملت ایران را دعوت می کنم به ادامۀ نهضت؛ و دعوت می کنم که این قلدرها را سر‏‎ ‎‏جای خودشان بنشانند لکن آرامش را از دست ندهند. من از همۀ ملت ایران تشکر‏‎ ‎‏می کنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با آنها یا کشته شوم و یا‏‎ ‎‏حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همۀ شما را توفیق بدهد.‏ صحیفه امام جلد ۵ ص ۵۳۰

یکشنبه, ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰
برگی از صحیفه رشادت های  مردمی (۲): تاکتیک  التماس  شاه ،   تدبیر کارساز امام خمینی

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س):

برگی از صحیفه رشادت های مردمی (۲): تاکتیک التماس شاه ، تدبیر کارساز امام خمینی

یکشنبه, ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۷:۲۹
برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۰): ارتش مورد لطف ملت بود

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۰): ارتش مورد لطف ملت بود

من باید یک نصیحت به ارتش بکنم و یک تشکر از یک ارکان ارتش، یک قشرهایی از ارتش... می‏خواهیم که شما مستقل باشید. ما داریم زحمت می‏کشیم، ما خون دادیم، ما جوان دادیم، ما حیثیت و آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتند، زجر کشیدند، می‏خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتشبد، شما نمی‏خواهید، آقای سرلشکر، شما نمی‏خواهید مستقل باشید؟ شما می‏خواهید نوکر باشید؟! من به شما نصیحت می‏کنم که بیایید در آغوش ملت

یکشنبه, ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۶:۵۲
برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۱): مسافر قبیله ایمان

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۱۱): مسافر قبیله ایمان

امام خمینی که از تلاش های آخرین روز اقامت در پاریس خسته بودند پس از لحظاتی نماز شب را در طبقه دوم به جای آوردند و سپس در کف هواپیما خوابیدند. مهماندار هواپیما که از آرامش امام خمینی تعجب کرده بود نقل کرد که آیت الله اندکی بعد از سوار شدن به هواپیما، به طبقه بالای هواپیما رفت نمازش را خواند و بعد روی دو پتو خوابید. خبرنگاران با همراهان امام مصاحبه می کردند هر کس سخنی می گفت ، یکی احساسات خود را بیان می کرد، دیگری احتمال برگرداندن یا سرنگون کردن هواپیما را می داد، همگی در یک چیز همانند بودند و آن نگرانی .

شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۲
امام راحل: از جوانان عزیز می‏خواهم که استقلال، آزادی و ارزش‏ های انسانی خود را فدای بی‏ بندوباری هایی که از طرف غرب و عمّال بی‏وطن عرضه می‏شود، نکنند

در تبیین جایگاه زن و خانواده در اندیشه امام خمینی(س)؛

امام راحل: از جوانان عزیز می‏خواهم که استقلال، آزادی و ارزش‏ های انسانی خود را فدای بی‏ بندوباری ...

از جوانان، دختران و پسران می‏خواهم که استقلال و آزادی و ارزش‏های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت‏ها و بی‏ بندوباری‏ ها و حضور در مراکز فحشاء که از طرف غرب و عمّال بی‏وطن به شما عرضه می‏شود نکنند

شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۸:۵۰
یادگار امام:«استضعاف» باعث انقلاب می شود/ پایگاه اجتماعی حکومت را از دوش «محرومین» روی دوش «متدیّنین» برده ایم/ امام همیشه به نفع محرومین در دین اجتهاد کردند/ گفت وگو در سطح ملی به معنای انتخابات است

در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی؛

یادگار امام:«استضعاف» باعث انقلاب می شود/ پایگاه اجتماعی حکومت را از دوش «محرومین» روی دوش ...

آیت الله سیدحسن خمینی تأکید کرد: من در همان بیانیه ای که ابتدا حوادث اخیر نوشتم عقیده ام را گفتم و هنوز بر آن هستم. مسأله این است که راه حل وضع کنونی کشور گفت و گو است؛ دوز خشونت در جامعه باید پایین بیاید. نمی شود طرفین بگویند ما به شرطی پای کار هستیم که یقه همدیگر را پاره کنیم! یک کشور و یک ملت هستید و افراد هم فکرهای مختلف دارند، راهش گفت و گوی ملی است. اما مراد من این نیست که با همدیگر حرف بزنیم، البته بزرگانشان باید با همدیگر حرف بزنند، اما گفت و گو در سطح ملی به معنای انتخابات است.

جمعه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۳
حکومت ۳۷ روزه؛ بختیار شیفته یک جمهوری سکولار بود

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۳)؛

حکومت ۳۷ روزه؛ بختیار شیفته یک جمهوری سکولار بود

جمعه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۶
برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۴)؛ مثلث قدرت؛ روحانی، بازاری و دانشجو

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۴)؛ مثلث قدرت؛ روحانی، بازاری و دانشجو

بی تردید نقش روحانیت نقش رهبری اعتصابات و اعتراضات عمومی بوده است.حرکت اجتماعی و سیاسی و انقلاب و نهضت فقط با وجود رهبری با توسل به این یا آن اصل و قاعده محقق نمی شود. نهضت و انقلاب از مقوله کنش است و کنشگر می خواهد. در تمام تحولات اجتماعی ایران از جنگ های ایران و روس تا امروز نخستین کنشگران سیاسی و اجتماعی یا به عبارت دیگر نخستین اجابت کنندگان دعوت و رهبری روحانیت، بازاریان و کسبه بوده اند.

پنجشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۶
پاسخ امام به سوالِ "وقتی شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد کرد" چه بود؟

پاسخ امام به سوالِ "وقتی شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد کرد" چه بود؟

در این دیدار که دکتر ابراهیم یزدی نقش مترجم را عهده دار بود، حضرت امام خمینی به سه سؤال فالک در مورد سیاست خارجی حکومت شیعی، روش برخورد با گروه های چپ در جمهوری اسلامی و روش ترمیم خرابی های حاصل از تأثیر امپریالیسم فرهنگی بر روابط اجتماعی و فرهنگی مردم پاسخ دادند.

پنجشنبه, ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۸:۰
کتاب انسان شناسی در اندیشه امام خمینی به چاپ چهارم رسید

کتاب انسان شناسی در اندیشه امام خمینی به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب انسان شناسی در اندیشه امام خمینی(س) توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) تجدید چاپ شد این کتاب ۴۲۸ صفحه با جلد شومیز روانه بازار نشر شد.

چهارشنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵
بهمن ۱۳۵۷

بهمن ۱۳۵۷

پرتال امام خمینی(س): اینفوگرافی بهمن ۱۳۵۷ به روایت تصویر

چهارشنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۰:۰
 مصاحبه اوریانا فالاچی با امام خمینی

مصاحبه اوریانا فالاچی با امام خمینی

پرتال امام خمینی(س): اینفوگرافی مصاحبه اوریانا فالاچی با امام خمینی

چهارشنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۰:۰
ماه رجب فرصت تقرّب به ارزشهای الهی

ماه رجب فرصت تقرّب به ارزشهای الهی

ماه رجب یک فرصت تقرّب به ارزشهای الهی و تقرّب به ذات مقدّس پروردگار و فرصت خودسازی است. این ایّامی که در روایات ما به عنوان ایّام برجسته معرّفی شده اند

سه شنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۱
«بر آستان آفتاب»؛ تجربه ای که راهی جدید باز کرد

گزارش تفصیلی از طلوع هفته فرهنگی در خمین؛

«بر آستان آفتاب»؛ تجربه ای که راهی جدید باز کرد

سرزمین آفتاب باز هم زادگاه شد. نخستین هفته فرهنگی "بر آستان افتاب" از خمین طلوع کرد تا محلی باشد برای بازخوانی اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در میان اقشار مختلف مردم.

سه شنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۵
در جایی خواندم که امکان گفت و گو و دیدار بین امام خمینی و بختیار وجود داشت ولی کسانی مانع شدند. آیا بنی صدر هم در این ماجرا نقشی داشت و نقش او به چه میزان بود؟

در جایی خواندم که امکان گفت و گو و دیدار بین امام خمینی و بختیار وجود داشت ولی کسانی مانع شدند. آیا ...

در باره ی نقش بنی صدر باید گفت که وی در کتاب خاطراتش به نام «درس تجربه»، با اغراق درباره نقش خود در این مسئله و مسائل دیگر سخن گفته است. از جمله می گوید که از طریق عباسقلی بختیار (برادرزاده شاپور بختی...

سه شنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵
نشست علمی «نسل پنجم نظریه های انقلاب» فردا برگزار می شود

در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی؛

نشست علمی «نسل پنجم نظریه های انقلاب» فردا برگزار می شود

نشست علمی «نسل پنجم نظریه های انقلاب»، فردا (سه شنبه چهارم بهمن ماه) در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می شود.

دوشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۸
عمل خاصی که امام در ماه رجب مقید به انجام آن بود

به مناسبت ماه رجب

عمل خاصی که امام در ماه رجب مقید به انجام آن بود

وقتی خدا در همه کارهایت حضور داشته باشد، خودش مقدمات کارهای خیر دیگر را نیز فراهم می کند، کافی است تو مخلص برای خدا شوی و خودت را به او بسپاری. امام هم همین گونه خالص برای خدا بود، هر چه می کرد، او را مد نظر داشت نه دیگران را. عروس ایشان در خاطره ای به این موضوع پرداخته است.

دوشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۹:۴۷
کتاب «روح الله» زندگینامه تاریخی و سیاسی امام خمینی را برای جوانان و نوجوانان تشریح می کند

کتاب «روح الله» زندگینامه تاریخی و سیاسی امام خمینی را برای جوانان و نوجوانان تشریح می کند

در کتاب «روح الله» چندین نامه و سند تاریخی از امام خمینی برای نخستین بار معرفی شده است. به گونه ای که این اسناد تاکنون حتی در صحیفه امام نیز نیامده است. در مجموع این اثر سعی دارد نسل جوان امروز را که بعضی از آنها حتی بیست سال بعد از فوت امام متولد شده اند با یک تصویر کلی از مجموعه سلوک شخصی، آراء فقهی و نیز مدیریت سیاسی و اجتماعی امام آشنا نموده و تا سر حد امکان ایشان را به واقعیت نزدیک سازد.

دوشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۶:۴۵
نشریه حریم امام شماره ۵۳۰-۵۳۱
یکشنبه, ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵
برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۷): انقلاب شاه علیه ملت

به مناسبت ۴ بهمن سالروز رفراندوم انقلاب سفید؛

برگی از صحیفه رشادت های مردمی(۷): انقلاب شاه علیه ملت

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت، مجموعه ای از برنامه های اصلاحی اجتماعی و اقتصادی بود که محمدرضا پهلوی به دلیل فشارهای داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات در ایران آغاز کرد و دلیل عمده آن تغییر سیاست های منطقه ای آمریکا در برخورد با ملت ها و فشار دولت کندی، رئیس جمهور آمریکا برای این تغییرات بود. دولت آمریکا برای مقابله با رشد کمونیسم و پیشگیری از انقلاب های خشونت بار مردمی، طرح تشویق دولت ها به اصلاحات را آغاز کرد. پیامد این سیاست، تقلیل کمک های نظامی و جایگزینی کمک های اقتصادی به کشورهای جهان سوم، ازجمله ایران بود. این اصلاحات که از سال ۱۳۳۹ و با تصویب قانون اصلاحات ارضی در مجلس سنا آغاز شد، با مخالفت شدید آیت الله سیدحسین بروجردی روبه رو شد؛ از همین رو ادامه اصلاحات تا زمان رحلت بروجردی متوقف شد و پس از آن در زمان نخست وزیری علی امینی پی گرفته شد.

یکشنبه, ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰
سیدمحمود مدنی بجستانی: باید از دیپلماسی عمومی و ظرفیت های نظام بین الملل استفاده کنیم/ تاریخ زندگی امام سرشار از غیرتمندی، جوانمردی و عزت نفس است

سیدمحمود مدنی بجستانی: باید از دیپلماسی عمومی و ظرفیت های نظام بین الملل استفاده کنیم/ تاریخ زندگی ...

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، مؤلف و پژوهشگر و مدیر سابق جامعة الزهرا سلام الله علیها و نماینده سابق ولی فقیه در امور کشورهای حوزه خلیج فارس و امام جمعه سابق دُبی و نماینده دور هفتم مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی است.

یکشنبه, ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۸:۵۴
حریم امام530 531 صفحه1
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
حریم امام530 531 صفحه2
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
حریم امام530 531 صفحه3
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
حریم امام530 531 صفحه4
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
حریم امام530 531 صفحه5
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
حریم امام530 531 صفحه6
شنبه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
صفحه 1 از 3862 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >