خبر تاپ

«مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی» از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

حجت الاسلام میرمعزی

«مفهوم توسعه یافتگی اقتصادی» از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

از آنجایی که توسعه عبارت است از «حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب» و از آنجایی که وضعیت مطلوب (توسعه یافتگی یا جامعۀ توسعه یافته) یک امر ارزشی است، بنابراین بجا خواهد بود که ما مفهوم توسعه یافتگی را از بیان فرزانۀ مکتب والاترین ارزشها یعنی حضرت امام خمینی(ره) اخذ کنیم.

سرمقاله

توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

مرتضی عزتی

توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

عدالت و توسعه دو مفهوم مهم و تحقق هر یک از آنها از آرمانهای بزرگ انسانی است. اندیشمندان مختلف برای این دو موضوع اهمیت ویژه ای قائل شده اند و در زمینه آنها مباحث گسترده ای را مطرح کرده اند.

ادامه

مطالب مرتبط

سیاستها و روشهای اعمال استراتژی توسعه اقتصادی درونزا از دیدگاه امام خمینی (ره)

روح الله بیات

سیاستها و روشهای اعمال استراتژی توسعه اقتصادی درونزا از دیدگاه امام خمینی (ره)

اهداف، اصول و ماهیت توسعه اقتصادی از نظر حضرت امام خمینی در چارچوب و نگرش دینی و اسلامی توضیح داده می شود، از طرف دیگر سیاستها و روشهای خاصی از سوی ایشان در جهت رسیدن به اهداف موردنظر با حفظ اصول اولیه آن مورد تأکید قرار می گیرد که ماهیتهای درونزایی دارند.

راز مغفول توسعه اقتصادی و تولید ایران

در بزرگداشت عالی نسب مطرح شد:

راز مغفول توسعه اقتصادی و تولید ایران

14 رکورد از 17 رکورد اقتصادی در فاصله میان سال های 1352 تا 1394 مربوط به مدیریت اقتصادی دوران جنگ است، در دورانی که دیده بانی با آن حد از صلاحیت و سلامت، توسط امثال عالی نسب و شهید رجایی انجام شد.

توسعه صنعتی و موانع تولید؛ آرمان انقلاب و شرایط امروز

دکتر یوسفی تحلیل کرد:

توسعه صنعتی و موانع تولید؛ آرمان انقلاب و شرایط امروز

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اهمیت بخش صنعت می گوید و معتقد است که با وجود اینکه ایران کشوری قدرتمند و ثروتمند محسوب می شود، صنایع آن توسعه نیافته است.

توسعه عادلانه، نیاز امروز جامعه اسلامی/نقصان های برنامه ریزی توسعه چیست؟/ راه حل، اجتماعی شدن علم و راه حل های علمی توسعه است

توسعه عادلانه، نیاز امروز جامعه اسلامی/نقصان های برنامه ریزی توسعه چیست؟/ راه حل، اجتماعی شدن علم و راه حل های علمی توسعه است

دکتر فرشاد مومنی جریان سازی و اجتماعی کردن راه حل های همه جانبه توسعه را در توان شخصیت های اجتماعی پرنفوذی همچون امام خمینی و شهید بهشتی ارزیابی کرد.