خبر تاپ

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

بیت الغزل اندیشه سیاسی امام خمینی(س) تأسیس حکومتی اسلامی بود که در آن کرامت، حرمت، شرافت وحیثیت شهروندان پاس داشته شود. در این اندیشه، همه چیز به مردم ختم می شود. کسانی که با عنوان محروم و مستضعف سال ها طوق فرمانبرداری توسط رژیم های گذشته ایران بر گردنشان گذاشته شده بود، در جایگاه واقعیشان به عنوان شهروند قرار گرفته اند.

اخبار تاپ

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) و کرامت انسانی

دکتر بهرام اخوان کاظمی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) و کرامت انسانی

به نظر می رسد که میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) با کرامات انسانی و رعایت آن، مطابقت و تعامل کامل وجود داشته و امام(س) به عنوان مصداق انسان کامل، نه رهبری کاریزماتیک، به منتهای حد، مراعی این کرامت ها بوده اند و به همین دلیل، رهبری ایشان واجد بیشترین تأثیر عمومی گشته است.

 کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(س)

سید حسین قریشی کرین

کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(س)

امام خمینی(س) مردم را ولی نعمت خود می شمرد و خود را خدمت گزار آنان معرفی می کرد و برای کرامت بخشیدن به آنان، تمامی حقوق آن ها را مورد توجه قرار می داد. حضرت امام در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مردم آن چنان کرامت بخشید که با توجه به همین اصل در مقابل تمامی توطئه ها به کمک مردم استقامت ورزید.

ملاک و معیار کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(س)

ملاک و معیار کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(س)

به نظر امام خمینی(س) برابری انسان ها با اصل توحید فهمیده می شود. ایشان در این باره می فرماید: از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می گیریم که همۀ انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بندۀ او هستند. اصل برابری انسان ها و این که تنها امتیاز فردی، نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعدۀ تقوا و پاکی از انحراف و خطاست.

سرمقاله

جایگاه کرامت انسانی در آموزه های دینی و رهنمودهای امام خمینی(س)

جایگاه کرامت انسانی در آموزه های دینی و رهنمودهای امام خمینی(س)

قرار گرفتن در جاذبه محبت خدا که در نتیجة تقوا به وجود می آید، بالاترین مرحلة تکامل یک انسان است؛ زیرا تا آدمی از زرق و برق دنیوی حیات نگذرد و زنجیری را که با دست خود به جهت علاقه به مال و منال و مقام و شهرت به روح خود بسته است باز نکند، موفق به قرار گرفتن در جاذبة محبت خداوندی نمی گردد. تقوا دو جزء اساسی سلبی و ایجابی دارد: جزء سلبی آن عبارت است از: صیانت ذات از آلودگی های شئون طبیعی محض و تمایلات حیوانی و نگهداری ذات از تباه شدن در شعله های سوزان خودخواهی. این جزء از تقوا مقدمة ضروری گردیدن تکاملی است که هر اندازه بیشتر مراعات شود بر آمادگی برای تحول و دگرگونی افزوده می شود و همة آیات مربوط به لزوم تزکیه و تهذیب نفس و بسیاری از اصول و قواعد اخلاقی مربوط به این جزء از تقوا است. جزء ایجابی آن عبارت است از: تحصیل صفات حمیده و عالیة انسانی و اعتقاد به تحت سلطه و نظارة خداوندی قرار گرفتن و قرار دادن خود در جاذبة کمال و صعود بر مقام من حقیقی.

ادامه

مطالب مرتبط

تکریم ملت در کلام، روش و منش حضرت امام خمینی(س)

تکریم ملت در کلام، روش و منش حضرت امام خمینی(س)

آنچه بنیان گذار جمهوری اسلامی در گفتار و کردار خود نسبت به ملت بزرگ ایران متجلی ساخت، پرتوی بود از حیات و حکومت الهی پیامبر و مولای متقیان(ع). حضرت امام در دیدارهایی که با کارگزاران نظام داشت، پیوسته رعایت اخلاق و آداب اسلامی در بستر روابط با مردم را سفارش کرده و آن را به منزله یک فریضه الهی می دانست.

کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر جعفری

کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که انقلاب اسلامی ملت ایران، بر اساس اعتقاد مذهبی و اسلامی شکل گرفت، اصول قانون اساسی نیز منبعث از احکام و تفکرات اسلامی (یعنی قرآن) است.

قرائت امام از اسلام همراه با آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت و رهایی انسانها بود

قرائت امام از اسلام همراه با آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت و رهایی انسانها بود

یک پژوهشگر حوزه اندیشه امام خمینی(س) گفت: امام قرائتی از اسلام ارائه داد که همراه با آزادی، عدالت اجتماعی، کرامت و رهایی انسانها بود. یعنی امام از باورهای دینی مردم بهره گرفت و تفسیر و قرائتی از دین را ارائه کرد که باورهای درونی انسان ها را پاسخ می داد.

کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساخت‏هاینظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یادشده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‏دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان...