خبر تاپ

نگاهی اجمالی به مفهوم آزادی از منظر امام خمینی

نگاهی اجمالی به مفهوم آزادی از منظر امام خمینی

آزادی یک مسئله ‏ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده‏شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‏کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید.

اخبار تاپ

آزادی های سیاسی در اندیشه و کلام امام خمینی (س)

آزادی های سیاسی در اندیشه و کلام امام خمینی (س)

مرحوم امام تعریف مشخصی از آزادی سیاسی ارائه نداده است. اما با مراجعه به سخنان ایشان روشن می شود که تعریف «حضور فعال مردم در صحنۀ سیاست» می تواند برآمده از آراء ایشان باشد. امام که رهبر بود و در رأس هرم قدرت قرار داشت، آن قدر از نقش مردم دم زد و خواستار حضور فعال آنان در همۀ عرصه های سیاست، یعنی «مشارکت، نظارت و اظهارنظر سیاسی» شد که در دموکراتیک ترین رژیم های کنونی معمول نیست.

مفهوم آزادی در دوران مبارزه و رهبری امام خمینی(س)

مفهوم آزادی در دوران مبارزه و رهبری امام خمینی(س)

آزادی در ایران نیز به عنوان یک آرمان سیاسی بلند و مقدس در تمام ادوار تفکر سیاسی معاصر، مطرح بوده است. کمونیستها، ملیّون و حتی مذهبیون سخت‏آیین، در تعهد ورزیدن بدان تردیدی نداشتند.جای تردید نیست که آزادی ارزش و مفهوم مسلط در سیاست معاصر ایران در اندیشه و عمل بوده است

آزادی در حدود قانون

آزادی در حدود قانون

حضرت امام(س) فرمودند: همه جای دنیا این طور است که آزادی که هر ملتی دارد، در حدود قانون آزادی دارد. نمی ‏تواند کسی به اسم آزادی قانون‏ شکنی بکند. آزادی این نیست که مثلًا شما بایستید در کوچه به هر کس رد می‏ شود یک ناسزایی بگویید خدای نخواسته؛ یا با چوب بزنید او را: «من آزادم!» آزادی این نیست که قلم را بردارید و هر چه دلتان می ‏خواهد بنویسید، و لو بر ضد اسلام باشد، و لو بر ضد قانون باشد.

سرمقاله

نظر حضرت امام(س) پیرامون مقوله آزادی چیست؟

نظر حضرت امام(س) پیرامون مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند و باری بدون قید و شرط و در راستای رویارویی با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی بر احکام الهی، نیازها و منافع عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسان ها تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادی های فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، عقیده و مذهب، مشارکت آزاد مردم در تصمیم گیری ها و ... مواردی چون شرع و عقل، اخلاق و سنت های انسانی، قانون، عدم توطئه چینی، عدم فساد انگیزی و عدم ضرر رسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح می نمایند. مجموعه سخنان امام در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام بیانگر اصل آزادی و اهمیت آن است. این اصل از دو زاویه 1ـ آزادی انسان از تکلیف بیرونی 2ـ آزادی از سلطه انسان ها مطرح است.

ادامه

مطالب مرتبط

اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود

اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود

امام خمینی در دیدار کارکنان و نویسندگان روزنامه اطلاعات در روز 14 بهمن 1357 و در پاسخ به سوالی درباره آزادی مطبوعات در حکومت عدل اسلامی چنین گفتند: اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود.

در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ‏ای هستند

در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ‏ای هستند

امام خمینی در گفت و گو با عفو بین الملل در پاسخ به سوال آنها درباره آزادی عقاید در ایران پس از انقلاب گفتند: در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ‏ای هستند، و لکن‏ آزادی خرابکاری را ندارند. در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است.

یکی از اساسی ترین خواسته ها و منویات حضرت امام (س) آزادی و رسیدن به آن بود

یکی از اساسی ترین خواسته ها و منویات حضرت امام (س) آزادی و رسیدن به آن بود

یک عضو هیات مدیره انجمن شاعران ایران با بیان اینکه من فکر می کنم که در مکتب امام خمینی، هیچ معیاری به اندازه آزادی، آزادگی و اراده مردم محوریت نداشته باشد، ادامه داد: بنابراین ادبیات، هنر و فرهنگ انقلاب هم اگر می خواهند موفق باشند باید به نظر عموم احترام بگذارند.

در جهان بینی حضرت امام آزادی انسان منشا الهی دارد

در جهان بینی حضرت امام آزادی انسان منشا الهی دارد

دکتر یحیی کبیر گفت: باید به این مسئله توجه نمود که عنوان حریت و آزادی که امام مطرح می کنند، به بالفعل بودن عقل انسان و بالفعل بودن قلب انسان ارتباط دارد. مقصود از آزادی، از بین بردن تمام زدوبندهای نفسانی انسان و تمام قیدهای نفسانی انسان است.