بیانات
عدالت و حُسن روابط، مبنای جمهوری اسلامی
بیانات در جمع کارگران و متخصصان کرۀ جنوبی (مبنای روابط بر عدالت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 ت‍ی‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 19 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 71

موضوع : عدالت و حُسن روابط، مبنای جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : کارگران و متخصصان کره جنوبی در شهرک صنعتی البرز

بیانات در جمع کارگران و متخصصان کرۀ جنوبی (مبنای روابط بر عدالت)

بیانات

‏زمان: 23 تیر 1358 / 19 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عدالت و حُسن روابط، مبنای جمهوری اسلامی‏

‏حضار: کارگران و متخصصان کرۀ جنوبی در شهرک صنعتی البرز‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏من امیدوارم که این مسائل ایران، که بر مبنای اسلام و عدالت بوده است، در سایر‏‎ ‎‏جاها هم پیدا بشود؛ و ما کلیۀ دیکتاتوریها و ظلم را محکوم می کنیم. مبنای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بر عدالت اجتماعی است و حسن روابط با همۀ کشورها، با احترام متقابل. و ما‏‎ ‎‏اگر چنانچه محتاج به کارگرهایی باشیم یا کارشناسهایی باشیم که برای مملکت نافع است،‏‎ ‎‏مضایقه نداریم استخدام کنیم. و البته از کارشناسهایی که توطئه دارند احتراز خواهیم‏‎ ‎‏کرد، و از کارشناسهایی که حسن نیت دارند استقبال می کنیم. و سعادت همۀ ملتها را از‏‎ ‎‏خدای تعالی خواستارم.‏

‎ ‎