حکم
دستور تشکیل «اداره امر به معروف و نهی از منکر»
حکم تشکیل اداره «امر به معروف و نهی ازمنکر» به شورای انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1358

زمان (قمری) : ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 213

موضوع : دستور تشکیل «اداره امر به معروف و نهی از منکر»

زبان اثر : فارسی

مخاطب : شورای انقلاب اسلامی

حکم تشکیل اداره «امر به معروف و نهی ازمنکر» به شورای انقلاب

حکم

‏زمان: 1358 ه . ش . / 1399 ه . ق .‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دستور تشکیل «ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر»‏‎[1]‎

‏مخاطب: شورای انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره ای به اسم‏‎ ‎‏«امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه های آن در تمام کشور‏‎ ‎‏گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به‏‎ ‎‏اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور‏‎ ‎‏است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر‏‎ ‎‏کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر‏‎ ‎‏حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی‏‎ ‎‏حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی‏‎ ‎‏مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد‏‎ ‎‏که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.‏

‎ ‎

  • - آقای سید احمد خمینی در سال 1372 ه . ش . این توضیحات را پیرامون حکم امام ذکر کرده اند:«این حکم چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام خمینی صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت:     الف: هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست.     ب: هرج و مرج می شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می کنند.امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عده ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می شد با توجه به جوّ انقلابی می توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیدۀ من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت».