بیانات
مشکل دول اسلامی، عدم تفاهم بین دولت و ملت
بیانات در جمع مقامات سفارت پاکستان (مشکل دوَل اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 3 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 250

موضوع : مشکل دول اسلامی، عدم تفاهم بین دولت و ملت

زبان اثر : فارسی

حضار : آقا شاهی (مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی) و مقامات سفارت پاکستان

بیانات در جمع مقامات سفارت پاکستان (مشکل دوَل اسلامی)

بیانات

‏زمان: 6 مرداد 1358 / 3 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مشکل دول اسلامی، عدم تفاهم بین دولت و ملت‏

‏حضار: آقاشاهی (مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی) و مقامات سفارت پاکستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ما می خواهیم با همۀ دولتها ـ چه اسلامی و چه غیر اسلامی ـ با حفظ احترام متقابل‏‎ ‎‏روابط دوستانه داشته باشیم. ممالک اسلامی با این مخازن که دارند، اگر آنطور که‏‎ ‎‏خداوند فرموده است، نسبت به یکدیگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به کسی‏‎ ‎‏احتیاج دارند و نه در فرهنگ و سایر جهات.‏

‏     شما دیدید که ملت ما با اینکه از نظر تجهیزات نظامی هیچ نداشت ولی چون به‏‎ ‎‏قدرت اسلامی متکی بود، هیچ نیرویی نتوانست جلوی او را بگیرد. از این رو اگر تمام‏‎ ‎‏مسلمین با هم متحد شوند، قدرتی خواهند بود که هیچ قدرتی در مقابل آنها نمی تواند‏‎ ‎‏ایستادگی کند.‏

‏     همۀ دولتها درد را می دانند ولی توجه به درمان آن ندارند. همه می دانند که چون‏‎ ‎‏اتحاد نیست، در نتیجه، چپاولگریها و غارتگریها به وجود می آید ولی در مقام عمل‏‎ ‎‏نیستند که اختلافهای دولتهای اسلامی را برطرف کنند.‏

‏     یکی از موجبات ‏‏[‏‏ضعف‏‏]‏‏ دول اسلامی این است که تفاهم بین دولتها و ملت نیست.‏‎ ‎‏دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم هم به دولت بدبین شده اند؛ و در نتیجه اگر‏‎ ‎‏دولتی مشکل اقتصادی داشته باشد، ملت در حل آن هیچ گونه همکاری نمی نماید. اگر‏‎ ‎‏دولتها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود‏‎ ‎‏نمی آید.‏

‏[‏‏امام خمینی در خاتمه برای پیشرفت و ترقی ملت و کشور مسلمان پاکستان آرزوی موفقیت و پیروزی‏

‏کردند و دربارۀ سفر هوا کوفنگ به ایران فرمودند‏‏]‏

‎     ‎‏ملت ایران گرچه احساس تلخی از این سفر دارد؛ زیرا در حالی که جوانان ما در خون‏‎ ‎‏خود غوطه می خوردند آنها از روی این جوانان گذشتند، با این حال چون ما ملت ایران‏‎ ‎‏تابع اسلام هستیم، گذشت را از هر چیز بهتر می دانیم.‏

‎ ‎