سخنرانی
ضرورت تأسیس حزب مستضعفین ـ هشدار به احزاب و گروه های فاسد و توطئه گر
سخنرانی در جمع مردم (تأسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهک ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 23 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 280

موضوع : ضرورت تأسیس حزب مستضعفین ـ هشدار به احزاب و گروه های فاسد و توطئه گر

زبان اثر : فارسی

مناسبت : روز قدس

حضار : ملت مسلمان ایران

سخنرانی در جمع مردم (تأسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهک ها)

سخنرانی

‏زمان: 26 مرداد 1358 / 23 رمضان 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ضرورت تأسیس حزب مستضعفین ـ هشدار به احزاب و گروههای فاسد و توطئه گر‏

‏مناسبت: روز قدس‏

‏حضار: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

آرزوی تأسیس «حزب مستضعفین»

‏     ‏‏من از ملتها و دولتهایی که در این ندای اسلامی با ما موافقت کردند و لبیک به ندای‏‎ ‎‏اسلام دادند تشکر می کنم؛ و سلامت و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستارم.‏

‏     روز قدس یک روز اسلامی است، و یک بسیج عمومی اسلامی بود. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید، و همۀ مستضعفین با‏‎ ‎‏هم در این حزب شرکت کنند، و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، و‏‎ ‎‏قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که‏‎ ‎‏مستکبرین بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعدۀ اسلام را ـ که حکومت‏‎ ‎‏مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض» برای مستضعفین است ـ متحقق کنند.‏‎ ‎‏تاکنون مستضعفین متفرق بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از‏‎ ‎‏پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری،‏‎ ‎‏در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین»، که همان‏‎ ‎‏«حزب الله » است و موافق ارادۀ خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین، وارث ارض‏

‏باید بشوند. ما از جمیع مستضعفین عالَم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین»‏‎ ‎‏وارد بشوند، و مشکلات خودشان را با دست جمع و ارادۀ مصمم عمومی رفع کنند؛ و‏‎ ‎‏هر مسئله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید به وسیلۀ «حزب مستضعفین» رفع‏‎ ‎‏بشود.‏

مهلت دادن به اسرائیل، اشتباه است

‏     ‏‏من باید با کمال تأسف عرض کنم که یک اشتباه دولتها و ملتهای اسلام، و خصوصاً‏‎ ‎‏دولتها و ملتهای عرب کردند؛ و یک اشتباه هم در ایران ما کردیم. اشتباهی که همۀ‏‎ ‎‏مسلمین، خصوصاً ملتها و دولتهای عرب کردند این بود که مهلت دادند که اسرائیل و‏‎ ‎‏اغراض شخصیۀ دولتها مانع شد از اینکه صدای اسرائیل را در همان اول خفه کنند و‏‎ ‎‏نگذارند قدرت پیدا بکند. و مع الأسف به نصیحتهای ما که در طول بیست سال یا قدری‏‎ ‎‏کمتر فریاد زدیم و آنها را دعوت کردیم به اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از‏‎ ‎‏اینکه اجابت کنند. مهلت دادند تا اینکه مطلب به اینجا رسید که الآن دست تعدی او دراز‏‎ ‎‏شده است، و جنوب لبنان را به آتش می کشد و فلسطین را می خواهد عقب بزند، و ما‏‎ ‎‏گفته ایم مکرر که اسرائیل ـ این جرثومۀ فساد ـ اکتفا به قدس، اکتفا به بیت المقدس،‏‎ ‎‏نخواهد کرد. و اگر مهلت داده شود، تمام دوَل اسلامی در معرض خطر است. اشتباه سابق‏‎ ‎‏باید جبران بشود به اتحاد مسلمین و تشکیل «حزب مستضعفین» بر ضد مستکبرین ـ که‏‎ ‎‏در رأس آنها امریکای جانی است، و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است. این اشتباه‏‎ ‎‏دوَل اسلامی و اعراب خصوصاً بود و باید جبران کنند این اشتباه را، و در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی توبه کنند.‏

اگر انقلابی عملی شده بود، فتنه انگیزان به جای خود می نشستند

‏     ‏‏و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به‏‎ ‎‏این قشرهای فاسد، و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی، هیچ یک از‏‎ ‎‏اینها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این‏

‏سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را‏‎ ‎‏شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای‏‎ ‎‏آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای‏‎ ‎‏آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده‏‎ ‎‏بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی آمد. من از‏‎ ‎‏پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر‏‎ ‎‏می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم، دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست،‏‎ ‎‏ژاندارمری ما انقلابی نیست، شهربانی ما انقلابی نیست، پاسداران ما هم انقلابی نیستند؛‏‎ ‎‏من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام‏‎ ‎‏احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب، و‏‎ ‎‏آن «حزب الله »، حزب مستضعفین.‏

هشدار به قشرهای فاسد

‏     ‏‏و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم، و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد‏‎ ‎‏در سرتاسر ایران که اگر سرجای خودشان ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم.‏‎ ‎‏مولای ما، امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ آن مرد نمونۀ عالَم، آن انسان به تمام معنا انسان،‏‎ ‎‏آنکه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در رَحم و مروت آنطور و با‏‎ ‎‏مستضعفین آنطور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را ‏‏[‏‏می کشید و‏‏]‏‎ ‎‏می کشت. هفتصد نفر را در یک روز ـ چنانچه نقل می کنند ـ از یهود بنی قُرَیْضَه ـ که نظیر‏‎ ‎‏اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند ـ از دم شمشیر گذراند! خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏در موضع عفو و رحمتْ رحیم است. و در موضع انتقام، انتقامجو. امام مسلمین هم‏‎ ‎‏اینطور بود، در موقع رحمت، رحمت؛ و در موقع انتقام، انتقام. ما نمی ترسیم از اینکه در‏‎ ‎‏روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران، برای ما چیزی بنویسند. ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم وجاهت در ایران، در ...، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما می خواهیم به امر‏

‏خدا عمل کنیم، و خواهیم کرد. ‏

أَشِدَّاءُ عَلَی الکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ.‎[2]‎‏ این توطئه گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه گرها در‏‎ ‎‏کردستان و غیر آن در صف کفار هستند، با آنها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت‏‎ ‎‏رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند؛ ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار‏‎ ‎‏نکنند، ما با آنها با شدت رفتار می کنیم. ما با خود همینها، با خود همینها که مسامحه‏‎ ‎‏بکنند، اگر مسامحه بکنند، با شدت رفتار می کنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب‏‎ ‎‏وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمی گذارند به این امور از بین برود. دادستان‏‎ ‎‏انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف‏‎ ‎‏کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که‏‎ ‎‏توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را بخواهد و آنها‏‎ ‎‏را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و این اعلام آخر‏‎ ‎‏است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند و دست از توطئه ها‏‎ ‎‏برندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی که مسامحه می کنند‏‎ ‎‏با آنها انقلابی عمل می کنم. قشرهایی از ارتش که اطاعت از بالاترها نمی کنند و امر آنها‏‎ ‎‏را اطاعت نمی کنند باید بدانند که من با آنها اگر آمدم، انقلابی عمل می کنم. عذرها را‏‎ ‎‏کنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه گرها را سرکوبی کنید؛‏‎ ‎‏مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛‏‎ ‎‏پاسداران مسامحه نکنند.‏

‏     من باز از همۀ قشرهای ملت، از همۀ روشنفکران، از همۀ احزاب، از همۀ دستجات و‏‎ ‎‏گروهها ـ گروهها که مع الأسف تاکنون شاید دویست گروه پیدا شده باشد! ـ تقاضا می کنم‏‎ ‎‏که مسیرتان، مسیر ملت و مسیر اسلام باشد، به ملت بپیوندید؛ صلاح شما در این است که‏‎ ‎‏به ملت بپیوندید. اگر خدای نخواسته این نهضت عقب بزند، شماها هم فدای‏

‏غلط کاریهای خودتان خواهید شد. لکن نهضت ما عقب نخواهد زد و نهضت ما به پیش‏‎ ‎‏می رود، و باید سایر ملتها از نهضت ما عبرت بگیرند؛ و حکومتها از حکومت سابق ما و‏‎ ‎‏از وضعی که برای او پیش آمد، عبرت بگیرند.‏

نکاتی دربارۀ افغانستان

‏     ‏‏ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد، و این فاسدها را ـ که مردم را به خون و خاک‏‎ ‎‏می کِشند ـ به سر جای خودشان بنشانند. ارتش افغانستان به ملت بپیوندد. حکم اسلام‏‎ ‎‏است. ادارات دولتی افغانستان همان طوری که ادارات ما به ملت پیوستند به ملت‏‎ ‎‏بپیوندند؛ ژاندارمری آنجا به ملت بپیوندد و این فاسد‏‎[3]‎‏ را بیرون کند. ما امیدواریم که با‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ مسلمین مسائل اسلام، مسائل فلسطین، مسائل افغانستان، حل بشود.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی سلامت و توفیق مسلمین را خواستارم. و از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی خواهانم که مستضعفین را بر مستکبرین غلبه بدهد و زمین را به آنها به‏‎ ‎‏ارث عنایت فرماید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور، تاریخ 27 / 5 / 58 درج گردیده اما به استناد گزارش مطبوعات، سخنرانی امام خمینی در جمع راهپیمایان روز قدس در روز 26 مرداد ایراد شده است.
  • - بخشی از آیۀ 29 سورۀ فتح: «سخت دلند بر کافران و مهربانانند در میان خویش».
  • - نورمحمد تره کی، رئیس جمهور دست نشاندۀ روسها در افغانستان.