پیام
وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی ـ دعوت از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری اسلامی، و هشدار به ضد انقلاب
پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 28 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 316

موضوع : وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی ـ دعوت از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری اسلامی، و هشدار به ضد انقلاب

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران و اهالی کردستان

پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)

پیام

‏زمان: 31 مرداد 1358 / 28 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی ـ دعوت از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی، و هشدار به ضد انقلاب‏

‏مخاطب: ملت ایران و اهالی کردستان‏

‏بسم الله المنتقم‏

‏از مقام رهبری انقلاب و فرماندهی کل قوا اخطار می کنم:‏

‏     1ـ اینجانب پشتیبانی خود را از قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری، شهربانی و‏‎ ‎‏پاسداران انقلاب اعلام می کنم؛ و اجازه نمی دهم قلم یا قدمی در تضعیف آنان به کار‏‎ ‎‏رود. متخلفین مجرم؛ و در صورت احساس توطئه در دادگاههای انقلابی محاکمۀ‏‎ ‎‏انقلابی می شوند. و از این تاریخ هیچ کس و هیچ مقامی حق تضعیف آنان را ندارد.‏

‏     2ـ افراد قوای انتظامی فوق باید اطاعت از مافوق و حفظ سلسله مراتب را بکنند و در‏‎ ‎‏صورت تخلفْ مجرم شناخته می شوند و با احساس توطئه، دستور محاکمه در‏‎ ‎‏دادگاههای صحرایی را می دهم.‏

‏     3ـ اعتصابات قوای انتظامی اکیداً ممنوع اعلام می شود و در صورت تخلفْ مجرم‏‎ ‎‏شناخته می شوند؛ و محرکینْ ضد انقلاب شناخته می شوند و در دادگاههای انقلابی به‏‎ ‎‏کیفر انقلابی می رسند، و با احساس توطئه، دستور دادگاههای صحرایی نسبت به آنان را‏‎ ‎‏می دهم.‏

‏     4ـ اکیداً دستور می دهم که قوای انتظامی، بخصوص ارتش و پاسداران انقلاب،‏‎ ‎‏هماهنگ باشند و تمام گروههای پاسدار نیز هماهنگ باشند؛ و در سرکوبی اشرار و‏‎ ‎‏پاکسازی مناطق، بخصوص کردستان و خوزستان همکاری کنند. متخلّفینِ مُجرم، و‏‎ ‎‏محرکینْ محاکمۀ انقلابی می شوند.‏


‏     5ـ به اعضای حزب دمکرات، و کردهای غیور و پاکدل که از طرف سران توطئه گر‏‎ ‎‏این احزاب و خیانتگران به اسلام و ملت اغفال شده اند، اعلام می شود در صورتی که‏‎ ‎‏خائنان را رها کرده و به ملت و به اسلام بپیوندند و خود را به پادگانها و مقامات انتظامی‏‎ ‎‏معرفی کرده سلاح خودشان را تحویل دهند، مورد عفو واقع می شوند، و اگر سران خائن‏‎ ‎‏را دستگیر و تحویل دهند، پاداشی بزرگ به آنها می دهم. و در صورتی که در مخالفت با‏‎ ‎‏ملت و دولت پایداری کنند به سزای اعمال ضد اسلامی خود می رسند و با شدت با آنان‏‎ ‎‏عمل می شود.‏

‏     6ـ به مردم شریف کردستان اعلام می کنم که شما را برادر و برابر خود می دانیم، و از‏‎ ‎‏حقوقی برابر با سایر برادران ایرانی تان در هر کجا که باشید، برخوردار خواهید شد. و در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین ترک، کرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ نمی باشد. این‏‎ ‎‏توطئه گران و وابستگان به اجانب هستند که مانع از اجرای اصلاحات می باشند. من از‏‎ ‎‏شما مرزنشینان کرد می خواهم که با تمام نیرو پشتیبانی از قوای انتظامی نموده و‏‎ ‎‏بدخواهان اسلام و کشور را بشدت سرکوب کنید.‏

‏     7ـ به مدیر عامل شرکت نفت دستور دادم که با مذاکره با دولت، پول یک روز نفت‏‎ ‎‏را به کردستان اختصاص دهند. و دولت موظف است در اسرع وقت، در عرض یک‏‎ ‎‏هفته، این امر را انجام دهد و نسبت به سایر استانها نیز اقدام می شود و برادران عزیز کُرد‏‎ ‎‏ما را که مورد هجوم اشرار قرار گرفته اند مورد توجه قرار دهد.‏

‏     8ـ از ملت رزمنده و شریف ایران باید تشکر کنم که با کمال صداقت و شجاعت‏‎ ‎‏آمادگی خود را برای سرکوبی اشرار و حفظ سرحدات کشور اعلام داشتند و به پشتیبانی‏‎ ‎‏از قوای انتظامی برخاستند. پاسداران و سایر قوای انتظامی، امروز از اسلام و در مسیر‏‎ ‎‏اسلام هستند؛ و پشتیبانی از آنان وظیفۀ شرعی و ملی همگی ماست.‏

‏28 شهر رمضان 99 / 31 مرداد 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎