سخنرانی
مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 1 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 340

موضوع : مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : عید سعید فطر

حضار : اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی)

سخنرانی

‏زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مخالفت اسلام با آزادی به شیوۀ غربی‏

‏مناسبت: عید سعید فطر‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اسلام، دین قیام و دین هدایت

‏     ‏‏عید سعید فطر بر همۀ مسلمین مبارک باد، و عیدهای سعید مبارک باد. سابق عید فطر‏‎ ‎‏ما عید خون بود و مبارک، و امسال هم برای برادران کُرد ما عید خون است و مبارک.‏‎ ‎‏اسلام با خون رشد پیدا کرد. دینهای بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ اسلام در‏‎ ‎‏عین حالی که یک دستشان به کتابهای آسمانی و برای هدایت مردم، دست دیگر به‏‎ ‎‏اسلحه ها بود. ابراهیم خلیل ـ سلام الله علیه ـ با یک دست صحف را داشت و با دست‏‎ ‎‏دیگر تبر برای سرکوبی بتها. موسی کلیم، ـ سلام الله علیه ـ با یک دست تورات را داشت‏‎ ‎‏و با دست دیگر عصا، عصایی که فرعونیان را به خاک مذلت نشاند، عصایی که اژدها‏‎ ‎‏بود، عصایی که خیانتکاران را می بلعید. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت‏‎ ‎‏و با دست دیگر شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت. آنها که‏‎ ‎‏قابل هدایت بودند، قرآن راهنمای آنها بود، آنهایی که هدایت نمی شدند و توطئه گر‏‎ ‎‏بودند، شمشیر بر سر آنها.‏

‏     ما در عید فطر سابق که عید خون بود و در این عید هم که باز عید خون است هراسی از‏‎ ‎‏خون نداریم. اسلام دین خون است برای فجّار؛ و دین هدایت است برای مردم دیگر.‏‎ ‎‏اولیای ما بی هراس خون دادند و بی هراس در جنگهای خونین وارد بودند. امیرالمؤمنین ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ آن موجود یگانه، در عین حالی که نهج البلاغه برای هدایت داشت،‏

‏شمشیر برای آنهایی که توطئه گر بودند. ما خونها دادیم و شهدا دادیم. اسلام خون داد و‏‎ ‎‏شهدا داد. ما فرقهای شکافته دادیم، مثل علی بن ابی طالب، علی بن الحسین و سرهای بر‏‎ ‎‏نیزه رفته دادیم، مثل سیدالشهدا و اصحاب و اعوان او. اسلام در تمام اعصار، با خون و با‏‎ ‎‏شمشیر و با اسلحه پیش برد و نمایش پیدا کرد.‏

عدم هراس جوانان از مرگ

‏ما از شهید دادن باکی نداریم. در عید فطر سال قبل و در آن ایام شهدا دادیم و در این فطر‏‎ ‎‏و در این ماه صیام هم شهدا دادیم، از شهادت باکی نیست. اولیای ما هم شهید شدند یا‏‎ ‎‏مسموم شدند یا مقتول. اولیای ما هم بعض از آنها در حبس و بعض از آنها در تبعید به‏‎ ‎‏سر بردند. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم . و جانهای ما لایق نیست. بدخواهان ما‏‎ ‎‏گمان نکنند که جوانهای ما از مُردن، از شهادت، باکی دارند. شهادت ارثی است که از‏‎ ‎‏اولیای ما به ما می رسد. آنها باید از مردن بترسند که بعد از موت را فنا می دانند. ما که بعد‏‎ ‎‏از موت را حیات بالاتر از این حیات می دانیم چه باکی داریم. خائنها باید بترسند،‏‎ ‎‏خادمهای به اسلام خوفی ندارند. ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، پاسداران ما،‏‎ ‎‏خوفی ندارند. پاسداران ما را که در پاوه و امثال آن سر بریدند به حیات جاودان رسیدند.‏

گروهکهای فاسد در خدمت بیگانگان

‏     ‏‏ما هر چه خواستیم هدایت کنیم این قشرهای فاسد را، هر چه مهلت دادیم که هدایت‏‎ ‎‏بشوند، هر چه مهلت دادیم که به خود بیایند، هر چه مهلت دادیم که به مصالح کشور نظر‏‎ ‎‏کنند، هر چه آزادی دادیم که آزادی را برای ملت وسیلۀ رشد ملت قرار بدهند، آزادی‏‎ ‎‏قلم دادیم، آزادی بیان دادیم، آزادی اجتماعات دادیم، آزادی احزاب دادیم، که اینها‏‎ ‎‏اگر درست می گویند که برای ملت کار می کنند و دمکرات هستند، حکومت مردم بر‏‎ ‎‏مردم می خواهند، اگر اینها حکومت مردم بر مردم می خواهند، چرا نمی گذارند مردم‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان را تعیین کنند؟ چرا با خرابکاریها نمی خواهند مردم حکومت‏‎ ‎‏خودشان را تعیین کنند؟ چرا با غائله آفرینیها نمی گذارند که ملت، قانون اساسی خودش‏

‏را به دست خبرگان خودش تعیین کند؟ اینها دمکرات نیستند؛ اینها جنایتکارانی هستند‏‎ ‎‏که با اسم حزب دمکرات می خواهند برای اربابان خودشان کار کنند.‏

‏     ملت عزیز کردستان ما بیدار باشند! از اعمال اینها بفهمند که اینها مردم خائنی هستند،‏‎ ‎‏و منافق هستند. اینها اظهار می کنند که ما برای ملت، برای مصالح ملت، می خواهیم عمل‏‎ ‎‏کنیم؛ اینها که می گویند برای مصالح ملت می خواهیم عمل کنیم، چرا مصالح ملت را به‏‎ ‎‏باد می دهند؟ چرا جوانهای این ملت را می کشند؟ چرا بیمارستان را خراب می کنند؟ چرا‏‎ ‎‏نمی گذارند این ملت سرنوشت خودش را تعیین کند؟ اگر شما دمکرات هستید؛ بگذارید‏‎ ‎‏حکومت مردم بر مردم تحقق پیدا کند. شما دمکرات نیستید، شما منافق هستید، شما‏‎ ‎‏دیکتاتورهایی هستید که به صورت دمکرات بیرون آمدید. ادعا می کنید.‏

‏     برادران کردستانی من، عزیزان من! کسانی که گول خوردید از این سران خودفروخته،‏‎ ‎‏برگردید به اسلام، اسلام عفو دارد، اسلام برای همه است، اسلام باب رحمت است،‏‎ ‎‏برگردید به دامن اسلام. دست بردارید از این حزبها؛ از این گروههای فاسد. اسلام با شما‏‎ ‎‏با عطوفت رفتار می فرماید؛ و با خائنان با خشونت. خائنان را سرکوب می کند با شمشیر، با‏‎ ‎‏اسلحه؛ و به شما رحمت می کند و با شما مدارا می کند. باب رحمت باز است، باب عفو باز‏‎ ‎‏است. بیایید به باب رحمت حق، گول نخورید از این خائنان، از این منافقان.‏

فساد و فحشا، ثمرۀ آزادی غربی

‏     ‏‏مع الاسف در مراکز هم یک آراء فاسد هست. اینها که آزادی می خواهند، اینها که‏‎ ‎‏می خواهند جوانهای ما آزاد باشند، قلمفرسایی می کنند برای آزادی جوانهای ما، چه‏‎ ‎‏آزادی را می خواهند؟ می خواهند جوانان ما آزاد بشوند؛ قمارخانه ها باز باشد به طور‏‎ ‎‏آزاد، مشروبخانه ها باز باشد به طور آزاد، عشرتخانه ها باز باشد به طور آزاد،‏‎ ‎‏هروئین کشها آزاد باشند، تریاک کشها آزاد باشند؛ دریاها آزاد باشند. و درها باز برای‏‎ ‎‏جوانها. جوانهای ما آزاد باشند و هر مفسده ای را بخواهند عمل کنند؛ به هر فحشا که‏‎ ‎‏می خواهند کشیده شوند. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است‏

‏که می خواهند جوانان ما ـ که می شود در مقابل آنها بایستند ـ را بی خاصیت کنند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم جوانانمان را از میکده ها به میدان جنگ ببریم‏‎[1]‎‏. ما می خواهیم جوانانمان‏‎ ‎‏را از عشرتکده ها به میدان جنگ ببریم‏‎[2]‎‏ ما می خواهیم جوانانمان را از این سینماهایی‏‎ ‎‏که بود و جوانهای ما را به فساد می کشید دستشان را بگیریم و به جاهایی ببریم که برای‏‎ ‎‏ملت فایده داشته باشد. این آزادی که آقایان می خواهند آزادیی است که قدرتمندها‏‎ ‎‏دیکته کرده اند؛ و نویسندگان ما یا غافلند و یا خائن. این دمکرات مآبها که می گویند باید‏‎ ‎‏آزاد باشد، به هیچ وجه نباید جلوی هیچ چیز را گرفت، اینها الهام می گیرند از اَبَرقدرتها،‏‎ ‎‏و آنها می خواهند ما را غارت کنند ، و جوانهای ما بی تفاوت باشند. جوانهایی که در‏‎ ‎‏عشرتگاهها هستند بی تفاوتند. جوانهایی که مبتلا به مخدِّرات هستند در امور کشوری‏‎ ‎‏بی تفاوت اند. جوانهایی که در مراکز فحشا بزرگ می شوند نسبت به مصالح مملکت کار‏‎ ‎‏ندارند. این جوانها به مصالح مملکت کار دارند که از این مسائل دورند؛ در تحت تربیت‏‎ ‎‏اسلامی هستند. رئیس پاسدارها به من گفت جوانهای ما شب، نماز شب می خوانند و در‏‎ ‎‏قنوت فلان دعا، دعای مُفصَّل را می خوانند. اینها می توانند مملکت نگه دارند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما می گویید نیست. این‏‎ ‎‏آزادی مملکت را، بر باد می دهد. این آزادی که شما می خواهید آزادی دیکته شده‏‎ ‎‏است؛ برای اینکه مملکت را ببلعند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد. چنانچه دیدیم‏‎ ‎‏که عمل کردند و چه شد، چه مصیبتهایی به مملکت ما وارد شد؛ برای اینکه جوانهای ما‏‎ ‎‏را به فساد کشیده بودند. ما می خواهیم جوانانمان را از چوب وافور رها کنیم، مسلسل‏‎ ‎‏دست آنها بدهیم. ما می خواهیم جوانانمان را از وافور رها کنیم، و به میدان جنگ‏‎ ‎‏ببریم. شما می خواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند، و اربابان شما بهره‏‎ ‎‏بردارند.‏


تخطئه روشنفکران غرب زده

‏     ‏‏بله، ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می خواهید که ما به‏‎ ‎‏هزار و چهارصد سال قبل برنگردیم. شما می ترسید که اگر ما جوانان را مثل هزار و‏‎ ‎‏چهارصد سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم، دو امپراتوری بزرگ را به باد داد. ما‏‎ ‎‏مرتجع هستیم؛ شمایی که می خواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه آن‏‎ ‎‏تعلیماتی که خودشان دارند، آن تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند، شما‏‎ ‎‏روشنفکر هستید! شما که آزادی می خواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همۀ‏‎ ‎‏آزادیها را می خواهید، شما روشنفکر هستید! آزادی که جوانهای ما را فاسد کند،‏‎ ‎‏آزادی که راه را برای مستکبرین باز کند، آزادی که ملت ما را تا آخر به بند بکشد. شما‏‎ ‎‏این آزادی را می خواهید، و این دیکته ای است که از خارج به شما شده است.‏

‏     شما حدود آزادی را، برای آن چیزی قائل نیستید. شما بی بند و باری را «آزادی»‏‎ ‎‏می دانید. شما فساد اخلاق را آزادی می دانید. شما فحشا را آزادی می دانید. ما شما را‏‎ ‎‏آزاد گذاشتیم، و خودتان را به فحشا کشیدید؛ به بدتر از فحشا کشیدید، آبروی خودتان‏‎ ‎‏را بردید پیش ملت. ما شما را آزاد گذاشتیم، و قلمهای مسموم شما توطئه گران مملکت‏‎ ‎‏ما را می خواست به باد بدهد؛ با اسم دمکراتی، با اسم آزادیخواهی، با اسم روشنفکری؛‏‎ ‎‏با اسمهای مختلف. خائنان در این مملکت با دست باز شروع کردند به فعالیت و‏‎ ‎‏توطئه چینی. همین خائنها غائله های کردستان را به وجود آوردند. و همین خائنها هستند‏‎ ‎‏که برای توطئه گرها عزا می گیرند. آنهایی که جوانهای ما را سر بُریدند حرفی نیست؛‏‎ ‎‏آنهایی که جنایتکاران را قصاص می کنند برایشان ‏‏[‏‏نوحه‏‏]‏‏ می گیرند؟! ما که می خواهیم‏‎ ‎‏مملکت خودمان را از دست جنایتکاران، از دست خیانتکاران، از دست چپاولگران،‏‎ ‎‏نجات بدهیم، ما سلب آزادی کردیم! البته آزادی که منتهی بشود به فساد، آزادیی که‏‎ ‎‏منتهی بشود به تباهی ملت، به تباهی کشور، آن آزادی را نمی توانیم بدهیم. آن آزادیی‏‎ ‎‏است که شماها می خواهید آن آزادی است که می خواهید جوانهای ما را بی تفاوت بار‏‎ ‎‏بیاورید، هر چه هر جا بشود و هر که هر کاری بکند؛ دولتهای بزرگ، تمام منافع ما را‏

‏ببرند و آنها مشغول عشرت باشند. عشرتخانه ها درست کرده اند، بارها درست کردند،‏‎ ‎‏سینماها درست کردند، دامن زدند به آن، مخلوط کردند جوانهای زن و مرد را با هم و به‏‎ ‎‏فساد کشیدند هر دو را با اسم «آزادی». مملکت ما را بردند، و اینها که آزاد بودند و به‏‎ ‎‏آزادی عمل کردند بی تفاوت بودند. همین روشنفکرها هم بی تفاوت بودند، همین‏‎ ‎‏دمکراتها هم بی تفاوت بودند، همین احزاب هم بی تفاوت بودند.‏

آزادی وارداتی مردود است

‏     ‏‏آنها که مملکت ما را نجات دادند همین تودۀ جمعیت است؛ همین دانشگاهیهای‏‎ ‎‏عزیزند؛ همین طلاب علوم دینیۀ عزیزند؛ همین علمای بلادند؛ همین تجار و کسبۀ بلاد‏‎ ‎‏هستند؛ این جوانها، همین کارگر است، همین کشاورز است، اینها مملکت ما را نجات‏‎ ‎‏دادند. و اکنون شما با اسم آزادی و آزادیخواهی و دمکراسی و کذا می خواهید این‏‎ ‎‏مردم را دوباره برگردانید به حال اول و آنها را تحقیرکنید. آزاد بگذارید تا اینها هر‏‎ ‎‏کاری می خواهند بکنند، بعد از یک نسل دیگر یک انسان متعهد پیدا نشود در مملکت.‏‎ ‎‏این آزادی را شما می خواهید. و این همان آزادی است که به شما الهام کرده اند و شما از‏‎ ‎‏خارج الهام گرفتید؛ و ما آزادی وارداتی را قبول نمی کنیم. ما باید این ملت را حفظ کنیم.‏‎ ‎‏ما باید این جوانان را حفظ کنیم. ما باید دست این جوانها را از تباهیها بکشیم؛ و قدرتمند‏‎ ‎‏کنیم. ما انسان رزمنده می خواهیم. ما جوانهای حماسه جو می خواهیم. ما روشنفکر‏‎ ‎‏نمی خواهیم، این روشنفکر. البته در بین روشنفکرها، در بین طبقات تحصیلکرده، بسیار‏‎ ‎‏اشخاص صحیح هستند؛ لکن اینهایی که با قلم دارند بر ضد ملت قلمفرسایی می کنند و با‏‎ ‎‏قَدَم دارند بر ضد ملت اِقدام می کنند و اسلحه را به روی ملت کُرد عزیز ما کشیده اند، اینها‏‎ ‎‏سرکوب خواهند شد.‏

‏     خدای تبارک و تعالی در باب مؤمنین می فرماید: ‏اَشِدَّاءُ عَلَی الکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُم‎[3]‎‏ نسبت به‏‎ ‎‏توطئه گرها، نسبت به کفار، که توطئه گرها هم از آن صف هستند، و سران این احزاب هم‏

‏از آن سنخ هستند، نسبت به آنها اشداء، با شدت، با مشت گِره کرده، به دستور اسلام با‏‎ ‎‏شدت عمل می کنیم؛ و با ملت رُحَما؛ رحیم هستند، دوست هم هستند. ما خادم همه‏‎ ‎‏هستیم، ما چون خادم شما هستیم این خیانتکارها را سرکوب می کنیم؛ برای اینکه اینها به‏‎ ‎‏شما خیانت می کنند.‏

همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران

‏     ‏‏ما خادم برادران کردستانی هستیم و خادم برادران بلوچستانی و سیستانی و همۀ‏‎ ‎‏طبقات. ما می خواهیم شما را نجات بدهیم از دست این خائنها؛ شما هم کمک کنید این‏‎ ‎‏خائنها را از خود دور کنید؛ سران اینها را بگیرید تحویل بدهید، اینها به اسلام عقیده‏‎ ‎‏ندارند. اینها با قرآن مخالف اند. اگر به قرآن اعتقاد دارند، قرآن فرموده است: ‏أَطِیعُوا الله و‎ ‎أَطِیعُوا الرَسُولَ وَ أُولی الاَمرِ مِنکُم‎[4]‎‏ چرا از اُولی الأمر اطاعت نمی کنند؟ چرا قیام بر ضد‏‎ ‎‏حکومت کردند؟ چرا قیام بر ضد اولی الأمر کردند؟‏

‏     ای علمای کردستان! جوانهای خودتان را بیدار کنید. ای علمای کردستان! از اسلام‏‎ ‎‏پشتیبانی کنید. ای علمای کردستان! این خیانتکاران را برانید، و دستور دهید اینها را‏‎ ‎‏بگیرند و تحویل دادگاه اسلامی بدهند، نگذارید اینها از مرزها فرار کنند. ارتش مرزها را‏‎ ‎‏نگه دارد، تمام مرزها را مکلَّف است که با قدرت نگاه دارد. قوای انتظامی، وحدت‏‎ ‎‏کلمه پیدا کنند؛ هماهنگ باشند. پاسداران ما با قوای انتظامی دیگر هماهنگ باشند. اگر‏‎ ‎‏هماهنگ نباشید، خائنید.‏

‏     امروز مخالفت خیانت است. امروز دسته دسته بودن خیانت است. اگر شما هماهنگ‏‎ ‎‏باشید، کشته نمی دهید؛ زود پیش می برید. و ان شاءالله به همین زودی این ریشه های فاسد‏‎ ‎‏کنده می شود و این خیانتکاران به سزای خودشان می رسند. خداوند همۀ شما را و همۀ ما‏‎ ‎‏را هدایت کند. خداوند خائنان را از صفحۀ روزگار بردارد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - در اینجا جمعیت فریاد سر می دهد: «صحیح است». و امام دعوت به سکوت می فرمایند و می گویند: «صحیح است نگویید. تظاهر نکنید».
  • - مجدداً جمعیت فریاد می کند «صحیح است» و امام باز تذکر می دهند که «ساکت باشید! تظاهر نکنید. شعار ندهید.»
  • - سورۀ فتح، آیۀ 29.
  • - سورۀ نساء، آیۀ 59: «از خدا اطاعت کنید و از رسول و اُولوالاَمر خویش فرمان برید».