سخنرانی
بی نظیر بودن انقلاب ایران ـ ضرورت خود سازی و پاسداری از نهضت
سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 10 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 383

موضوع : بی نظیر بودن انقلاب ایران ـ ضرورت خود سازی و پاسداری از نهضت

زبان اثر : فارسی

حضار : خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر و آقایان: حیدری، علی اکبر (نماینده خلبانان پایگاه ششم شکاری) ـ فر

سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر (پاسداری از نهضت)

سخنرانی

‏زمان: 11 شهریور 1358 / 10 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بی نظیر بودن انقلاب ایران ـ ضرورت خودسازی و پاسداری ازنهضت‏

‏حضار: خانوادۀ خلبانان شهید پایگاه بوشهر و آقایان: حیدری، علی اکبر (نماینده خلبانان‏‎ ‎‏پایگاه ششم شکاری) ـ  فرید، محمد (نماینده پرسنل رادار بوشهر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حفظ امانت الهی

‏     ‏‏من البته از این شهدایی که در راه اسلام رفته اند از جهتی متأثرم، و به خانواده های‏‎ ‎‏آنها و بستگانشان تسلیت عرض می کنم، و از خدای تبارک و تعالی رحمت برای شهدا‏‎ ‎‏طلب می کنم، و صبر و اجر برای خانواده هایشان. و از طرفی هم مباهات می کنم من به‏‎ ‎‏یک همچو جوانانی که ما داریم که نظیر جوانهای صدر اسلام هستند. شما اگر به تاریخ‏‎ ‎‏صدر اسلام مراجعه کنید، می بینید که فداکاریهایی که آنها کرده اند و آن قدری که آنها‏‎ ‎‏در مضیقه بودند، در زحمت بودند، حتی در بعضی از جنگها یک دانه خرما را این‏‎ ‎‏دهانش می گذاشت همان شیرینیش را که ادراک می کرد می داد رفیقش، و همین طور،‏‎ ‎‏برای که چیزی نبود در کار اینها، با کمال شهامت و قدرت به اسلام خدمت کردند و‏‎ ‎‏اسلام را به ارث پیش ما گذاشتند. ما هم موظفیم که این ارث بزرگ را حفاظت کنیم و‏‎ ‎‏برای او جانبازی کنیم. آنها که شهید شدند به خدمت خودشان و به سعادت خودشان و به‏‎ ‎‏اجر خدمت خودشان رسیدند. و ماها هم امید است که یا پیروز شویم، و یا شهید در راه‏‎ ‎‏اسلام، و خداوند شماها را حفظ کند. و الآن این امانتی که در دست ماست، همۀ ما ـ چه‏‎ ‎‏نیروهای انتظامی، و چه ملت، چه خانمها و چه برادران ـ همه موظفیم در حفظ این‏‎ ‎‏امانتی که از جانب خداست. این امانت اسلام است؛ قرآن است.‏

‏     ما الآن برای اسلام، برای قرآن، و برای کشور اسلامی و کشورهای اسلامی، که‏

‏مع الأسف در سالیان بسیار دراز در تحت فشار بودند و چپاولگران شرق و غرب اینها را‏‎ ‎‏در فشار گذاشته بودند، ما الآن وارث یک همچو چیزهایی هستیم، و یک آشفتگیهایی‏‎ ‎‏که همیشه بعد از انقلابات هست. اجتناب از این آشفتگیها نمی شود کرد. هیچ انقلابی‏‎ ‎‏نبوده است که دنبال آن، این طور مسائل نباشد.‏

دلایل بی نظیر بودن انقلاب ایران

‏     ‏‏و من باید عرض کنم که انقلاب ایران انقلابی بوده است که نظیر نداشته است از‏‎ ‎‏جهاتی:‏

‏     یکی اینکه مقابل این انقلاب همۀ نیروهای اهریمنی چپ و راست ایستاده بودند؛‏‎ ‎‏همه پشتیبانی می کردند؛ اظهار پشتیبانی می کردند. بلکه بسیاری از دولتهای اسلامی هم‏‎ ‎‏همین طور پشتیبانی می کردند. ما چیزی نداشتیم در دست، و آنها همه چیز، و ـ‏‎ ‎‏بحمدالله ـ به واسطۀ قدرت اسلام، که همه را به هم پیوند داد و نیروهای انتظامی را هم به‏‎ ‎‏ملت پیوند داد، این پیروزی حاصل شد، به رَغْم اَنْف‏‎[1]‎‏ آنهایی که خیال می کردند امکان‏‎ ‎‏ندارد. یک چیزی را که آنها غیر ممکن می دانستند، واقع شد برای ما.‏

تحول روحی ملت

‏     ‏‏و از جهت تحولهای روحی که در ملت پیدا شده است هم یک نمونه است. به نظر‏‎ ‎‏من این تحول روحی که در جامعه ما ـ بحمدالله ـ پیدا شده است، و رو به رشد است و‏‎ ‎‏امیدوارم که کمک کنیم هر که به رشد خودش برسد، اهمیت این تحول روحی بیشتر از‏‎ ‎‏اهمیت این پیروزی است. این یک پیروزی معنوی است. اهمیت پیروزی معنوی بیشتر‏‎ ‎‏از پیروزی نظامی و مادی است و این معنا حاصل شده است. ما الآن مشاهَدمان هست که‏‎ ‎‏جوانهای ما ـ چه جوانهای نیروی انتظامی و چه جوانهای معمولی و پاسدارها و حتی‏‎ ‎‏بازاریها ـ مکرر می آیند پیش من، حتی امروز، و آرزو می کنند، به من می گویند شما دعا‏‎ ‎‏کنید ما شهید بشویم. این روحیه، این روحیۀ انقلابی، که در نفوس پیدا شده است، این‏

‏یک معجزۀ الهی است. بشر نمی تواند یک ملت را همچو متحول کند. دست غیبی در‏‎ ‎‏کار است، و من امیدوارم که همین دستِ غیبی ما را به پیروزی نهایی برساند، و این‏‎ ‎‏ریشه های گندیده ای که الآن در کار هستند، اینها هم ان شاءالله سرکوب بشوند؛ و‏‎ ‎‏می شوند ان شاءالله و مملکت پاکسازی می شود و مال خودتان می شود، خودتان باید از‏‎ ‎‏آن حفاظت بکنید.‏

دوستی با مؤمنان و خشم و شدت بر کافران

‏     ‏‏و شما در صدد باشید که همان طوری که حفاظت می خواهید از مملکتتان بکنید، از‏‎ ‎‏اسلام بکنید، از خودتان هم حفاظت بکنید، حفاظت روحی؛ یعنی بسازید خودتان را.‏‎ ‎‏اگر بخواهید پیشرفت بکنید و همه چیزتان ان شاءالله اسلامی بشود و پیروزی نظیر‏‎ ‎‏پیروزیهای صدر اسلام بشود، کاری بکنید که خودتان هم ساخته بشوید. همان طور که‏‎ ‎‏سربازهای صدر اسلام در عین حالی که سربازی می کردند، وظایف صوریۀ اسلام را هم‏‎ ‎‏به تمام معنا به جا می آوردند، همان طوری که شمشیر می کشیدند و می کشتند دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام را، با خودشان به طور رأفت، به طور دوستی، برادری رفتار می کردند. همین‏‎ ‎‏دستور قرآن کریم است که از اوصاف مؤمنین صدر اسلام و اینها نقل می فرماید که اینها‏‎ ‎‏رحیم هستند بین خودشان: ‏رُحَمَاءُ بَیْنَهُم‎[2]‎‏ خودشان با هم با رحمت رفتار می کنند؛ ‏أَشِدَّاءُ‎ ‎عَلَی الکُفَّارِ‎[3]‎‏ وقتی به کفار می رسند، شدت. حضرت امیر وقتی که مواجه می شود با لشکر‏‎ ‎‏معاویه که از کفار هم بدتر بودند، با خوارج که آنها هم به همان طور بودند، با کمال‏‎ ‎‏شدت ‏‏[‏‏برخورد می کرد‏‏]‏‏. بعد از اینکه می دید هدایت نمی شوند، سفارش می کرد که‏‎ ‎‏شماها ابتدا به جنگ نکنید؛ به لشکر خودش فرمود شماها ابتدا به جنگ نکنید، ولو حق‏‎ ‎‏با شماست؛ بگذارید آنها ابتدا کنند؛ وقتی آنها ابتدا می کردند، گاهی هم یکی دو تا کشته‏‎ ‎‏می شدند، آن وقت اجازه می داد و با کمال قدرت تا آخر می کوبید. خوارج را همچو‏

‏سرکوب کرد که از آنها چند نفری توانستند فرار کنند؛ و خوارج هم همانها بودند که بعد‏‎ ‎‏هم توطئه کردند و حضرت امیر را به شهادت رساندند. اسلام با کمال رأفت، با کمال‏‎ ‎‏رحمت، با همۀ طبقات رفتار می کند؛ و همین رحمتش هدایتی است که می خواهد همۀ‏‎ ‎‏قشرهای عالم به سعادت برسند؛ لکن با توطئه گرها با شدت رفتار می کند و باید هم این‏‎ ‎‏طور باشد، و شما هم که سرباز اسلام هستید، و من امیدوارم که شما را در طومار امام‏‎ ‎‏زمان ـ سلام الله علیه ـ ثبت کنند اسمهایتان را، باید وضعتان همان باشد. سرمشق همان‏‎ ‎‏باشد که اسلام طرح کرده است که خودتان با هم دوست، رفیق و با همۀ قشرها رفیق و‏‎ ‎‏رحیم باشید؛ در مقابل دشمن، قوی و مصمم و کوبنده.‏

صرف همۀ قوا برای حفاظت از کشور

‏     ‏‏خداوند همۀ شما را ان شاءالله نصرت بدهد و همۀ ما را خدمتگزار به اسلام قرار‏‎ ‎‏بدهد. و به این بازماندگان شهدا صبر عنایت کند و اجر عنایت کند. و خداوند آنها را‏‎ ‎‏غریق رحمت خودش بفرماید.‏

‏[‏‏امام خمینی پس از شنیدن سخنان یکی از خلبانان حاضر، چنین فرمود:‏‏]‏

‎     ‎‏شما به همۀ آنها از قول من سلام برسانید؛ و بگویید امروز روزی است که تمام قوای‏‎ ‎‏ما باید صرف بشود برای حفاظت آن مملکتی که حالا ما به دست آوردیم و از شرّ اشرار‏‎ ‎‏ان شاءالله خارج شده است. و امیدوارم که دیگر نتوانند اشرار ‏‏[‏‏بازگردند‏‏]‏‏.‏

‏     یک مسئله ای است که تکلیف الهی است برای همۀ ما؛ هر فردی که می بیند وجودش‏‎ ‎‏در یک جایی مفید است و می تواند خدمت بکند. این یک تکلیف است ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏امروز باید‏‎ ‎‏همه عمل کنند. باید همۀ ما به این تکلیف عمل بکنیم. ما همه مان موظفیم، مکلفیم، که‏‎ ‎‏الآن این نهضت را حفظ کنیم، در هر جا که شما وجودتان مفید است. حالا آقایان‏‎ ‎‏می گویند آنجا مفید است و تقاضا دارند، جنابعالی هم تشریف می برید. و امیدوارم که‏‎ ‎‏موفق بشوید و با توفیق انجام وظیفۀ خودتان را ـ که همان وظیفۀ الهی است ـ بکنید. و من‏‎ ‎‏دعاگوی همه تان و خدمتگزار به همه هستم. خداوند همه تان را حفظ کند.‏

‎ ‎

  • - برخلاف میل.
  • 2 و 3ـ سورۀ فتح، آیۀ 29.