سخنرانی
دعوت به انجام وظایف اسلامی و انسانی
سخنرانی در جمع جمعیت شیر و خورشید (انجام وظایف اسلامی و انسانی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ش‍ه‍ری‍ور ‭1358

زمان (قمری) : 24 ش‍وال‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 549

موضوع : دعوت به انجام وظایف اسلامی و انسانی

زبان اثر : فارسی

حضار : گروه اعزامی جمعیت شیر و خورشید به کردستان

سخنرانی در جمع جمعیت شیر و خورشید (انجام وظایف اسلامی و انسانی)

سخنرانی

‏زمان: 25 شهریور 1358 / 24 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دعوت به انجام وظایف اسلامی و انسانی‏

‏حضار: گروه اعزامی جمعیت شیر و خورشید به کردستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کوشش همگانی در به مقصد رسیدن نهضت

‏     ‏‏ما باید همان طوری که ملاحظه کردید که با کمک همۀ قشرهای ملت این پیروزی‏‎ ‎‏معجزه آسا را به دست آوردیم، کمک همگی بود که توانست یک همچو اعجازی را‏‎ ‎‏بکند و توجه به مبادی، حالا هم که باز بین راه هستیم و احتیاج داریم به اینکه از‏‎ ‎‏قدرتهایی که هست استفاده کنیم، باید گمان نکنیم که مطلب گذشته است. اینها که استفاده‏‎ ‎‏از این مملکت می کردند و چشم طمعشان باز از اینجا نبریده است، اینها در صددند که‏‎ ‎‏کارشکنیهایی بکنند و هرچه بتوانند نگذارند یک مملکت آرامی، یک مملکتی که‏‎ ‎‏خودش، خودش را اداره کند و خودکفا باشد، نگذارند که چنین چیزی پیش بیاید، و‏‎ ‎‏لهذا این توطئه ها را که می بینید پیش می آورند، کردستان را به آن صورت درست کردند‏‎ ‎‏و محتمل است که باز هم جاهای دیگر را. و ما باید با توجه به این معنا که مابین راه‏‎ ‎‏هستیم و باز گرفتاری داریم، همه مان کمک کنیم. معنی کمک این نیست که شمایی که‏‎ ‎‏مأمور شیر و خورشید سرخ‏‎[1]‎‏ هستید یک کار دیگر انجام بدهید؛ معنی اش این است که‏‎ ‎‏آن کاری که به دست شماست خوب انجام بدهید.‏

‏     در حکومت غیر اسلامی و طاغوتی، وجدان شما خیلی همراه نبود که اطاعت از آنها‏‎ ‎‏بکنید، اگر هم اطاعت شده، اطاعتی بوده است که اطاعت الزامی بوده لکن حالا که متبدل‏‎ ‎‏شده است و یک حکومت اسلامی و ملی است که از خودتان است، دیگر یک چیزی‏

‏نیست که تحمیلی باشد و یک دستگاهی نیست که دستگاه ظلم و جور و اینطور چیزها‏‎ ‎‏باشد، باید یک وظیفه اسلامی ـ وجدانی را ما احساس بکنیم که با آن وظیفۀ اسلامی و با‏‎ ‎‏آن وظیفۀ انسانی کارها را خوب انجام بدهیم.‏

خدمت به مردم

‏     ‏‏و من دلخوشم به اینکه یک همچو تحولی در ایران، در همۀ قشرها، شده است. الآن‏‎ ‎‏در همین قضیۀ جهاد سازندگی، خوب انسان می بیند که از همه جا اشخاصی که هم‏‎ ‎‏تحصیلکرده اند، خصوصاً خانمها، اینها ـ همین امروز هم در یک مصاحبه ای که بود من‏‎ ‎‏گوش کردم ـ دیدم که می گوید که ما از اول آفتاب می رویم سراغ کار تا غروب. این یک‏‎ ‎‏مسئله ای است که یک تحولی است پیدا شده است، یعنی همه با اشتیاق و احساس اینکه‏‎ ‎‏باید برای مردم کار بکنیم مشغولند و مسلّماً در شما هم همین معنا هست. شکی نیست که‏‎ ‎‏حالا دیگر با اینکه یک الزامی و ـ یک، عرض کنم ـ یک اجباری، اینها نیست، خودتان‏‎ ‎‏داوطلبید و مشکلاتی اگر هست، خودتان مشکلات را رفع می کنید. بنابراین آن چیزی‏‎ ‎‏که مایۀ دلخوشی ماست این است که این تحول اسلامی که با دست خدا پیدا شده است و‏‎ ‎‏کسی نمی توانست یک همچو تحولی ایجاد کند، خصوصاً تحولات روحی که از امریکا‏‎ ‎‏یک عده ای جوان چند روز، چند وقت پیش از این آمدند که ما آمدیم برای همین‏‎ ‎‏جهاد سازندگی و برویم به دهات. من به آنها گفتم که خوب، من می دانم که شماها اهل‏‎ ‎‏اینکه بتوانید با یک قدرتی درو بکنید یا بنّایی بکنید یا همچو چیزی را، همچو قدرتی‏‎ ‎‏ندارید؛ لکن متوجه باشید که کار شما چه کار ارزنده ای است. شما وقتی که از امریکا‏‎ ‎‏آمدید و رفتید در روستای فلان، و مردم دیدند که یک دسته از جوانهای تحصیلکردۀ‏‎ ‎‏امریکا که شاید بعضی شان هم مهندس و بعضی شان دکتر باشند آمده اند درو می خواهند‏‎ ‎‏بکنند، این یک روحیۀ بزرگی به مردم اعطا می کند که آن رعیتی که امروز یک‏‎ ‎‏جریب‏‎[2]‎‏ را مثلاً درو می کرده فردا دو جریب را درو می کند، این قدرت می خواهد.‏‎ ‎

‏خیال نکنید که ما کارمان کم است، نه، کار شما از حیث معنویت خیلی زیاد است. وقتی‏‎ ‎‏این رعیتها که تا حالا هرچه دیده بودند هِی یک سربازی برود یا یک ژاندارمی برود و‏‎ ‎‏اذیت کند، همین را دیده بودند، یا اَخاذی کند، حالا ببینند که یک دکتری، یک‏‎ ‎‏مهندسی، یک محصلی می رود، چه از مرکز اینجا، چه از خارج، می رود و به اینها‏‎ ‎‏کمک می کند، اینها تا کنون به چشمشان نخورده بود که یک دسته از خانمهایی که در‏‎ ‎‏شهرستان زندگی کرده اند، بروند توی این جمعیتهایی که دارند درو می کنند همراه آنان‏‎ ‎‏درو بکنند، همچو چیزی به چشمشان نخورده بود، به خیالشان نمی آمد، حالا وقتی که‏‎ ‎‏می بینند یک همچو حس انسانی پیدا شده است و این در سایۀ اسلام پیدا شده و قدرتهای‏‎ ‎‏ظاهری نمی تواند یک همچوتحولی را بدهد، تحول اسلامی و انسانی است، این آنها را‏‎ ‎‏همچو دلخوش می کند، که کارهاشان و قدرتشان را چند مقابل می کند. بنابراین یک‏‎ ‎‏تحول انسانی و تحول روحی حاصل شده است که این موجب طُمأنینۀ انسان است؛‏‎ ‎‏موجب اطمینان است. و من امیدوارم که این محفوظ بماند و ملت ما همین طور که حالا‏‎ ‎‏زنده هستند زنده بمانند و این مملکت را با این زندگی، با این هوشیاری، مملکت را به‏‎ ‎‏پیش ببرند؛ به طوری که افرادْ خودشان دیگر راه خودشان را پیدا کرده باشند که با فقدان‏‎ ‎‏اشخاص، هیچ خللی وارد نشود.‏

‏     خداوند ان شاءالله شما را حفظ کند؛ مؤید، منصور؛ و مشکلات را رفع کند. البته‏‎ ‎‏مشکلاتی در دولت هست، مشکلاتی هست الآن زیاد و اینها باید با همت همه رفع بشود‏‎ ‎‏و من امیدوارم که ان شاءالله رفع بشود.‏

‎ ‎

  • - نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران پس از پیروزی انقلاب به «جمعیت هلال احمر» تغییر یافت.
  • - واحد سطح اراضی کشاورزی در گذشته، هر جریب معادل 625 مترمربع است.