پیام
بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی، جنایات صدام با حمایت قدرت های بزرگ
پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 ش‍ه‍ری‍ور ‭1360

زمان (قمری) : 19 ذی القعده ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 238

موضوع : بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی، جنایات صدام با حمایت قدرت های بزرگ

زبان اثر : فارسی

مناسبت : اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (هفته دفاع مقدس)

مخاطب : ملت ایران و مسلمانان و آزادگان جهان

پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)

پیام

‏زمان: 27 شهریور 1360 / 19 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی، جنایات صدام با حمایت قدرتهای بزرگ‏

‏مناسبت: اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (هفتۀ دفاع مقدس)‏

‏مخاطب: ملت ایران و مسلمانان و آزادگان جهان‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     یک سال از جنگ صدام تکریتی امریکایی با اسلام عزیز می گذرد. یک سال از‏‎ ‎‏هجوم بعث کافر عراق به سرزمین اسلام و جمهوری اسلامی ایران گذشت. اکنون در‏‎ ‎‏آستانۀ «هفتۀ جنگ» و بررسی ابعاد مختلف آن، از انگیزه ها و پیامدها و دستهای‏‎ ‎‏جنایتکاری که از آستین حزب بعث کافر عراق و صدام عفلقی پیداست، تا ثمرات تلخ و‏‎ ‎‏شیرینی که در مقابلۀ حق و باطل و اسلام و کفر به بار آورده است، سخن می باشد، و در‏‎ ‎‏این هفته نویسندگان و گویندگان و رزمندگان و افشاگران و هنرمندان به بررسی کامل‏‎ ‎‏جنگ می پردازند و ابعاد این واقعۀ تاریخی را روشن می نمایند. آنچه تا کنون از انگیزۀ‏‎ ‎‏صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد آن است که ابرقدرتان‏‎ ‎‏جنایتکار و خصوصاً امریکا در این انقلاب به این نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ملت ایران با سایر انقلابهای غیرالهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز‏‎ ‎‏آن را پس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند. چنانچه رمز وحدت کلمه و نهضت‏‎ ‎‏همۀ اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند، و خطر عظیم صدور انقلاب و پرتو‏‎ ‎‏حق در جهان اسلام بلکه در جهان مستضعفان آنان را در وحشت انداخت؛ وحشتی که‏‎ ‎‏در آن کوتاه شدن دست جنایتکارشان از کشورهای اسلامی بلکه از کشورهای مظلوم‏

‏تحت سلطه را در پهناور گیتی به عیان می دیدند و شیاطین کارشناس آنان زنگ خطر‏‎ ‎‏سقوط امپراتوری جهانی شان را به صدا درآوردند. لذا از انقلاب هر چه گذشت بر‏‎ ‎‏توطئه هایشان برای سقوط اسلام، این رمز الهی برچیده شدن دستگاههای ستمگران و‏‎ ‎‏چپاولچیان افزایش پیدا کرد، و در بین حکومتهای منطقه، حکومتی را که صد در صد با‏‎ ‎‏اسلام مخالف و در سرکوبی آن مصمم است جز بعث عراق و شخص صدام نیافتند و او‏‎ ‎‏را با وعدۀ فتح و پیروزی و امید چیره شدن بر اسلام با بهانه ای ابلهانه به این دام انداختند،‏‎ ‎‏و بحمدالله بر خلاف میلشان ماهیت زشت او که برای مسلمانان عراق واضح و الحاد و کفر‏‎ ‎‏او به فتوای فقیه وقت ثابت شده بود، برای سایر مسلمانان نیز واضح گردید. صدام اکنون‏‎ ‎‏پس از یک سال شرارت و جنایت و خسارات فراوان و به هدر دادن نیروهای فراوان‏‎ ‎‏انسانی و مادی از ملت مظلوم ایران و عراق و آنهمه تشبث به قدرتها و حکام منطقه،‏‎ ‎‏دیوانه وار به کشتار ملت و ارتشیان عراق کمر بسته است، و از آنان که به الحاد او تن در‏‎ ‎‏نمی دهند انتقام می گیرد و زندگی نکبت بارش را مأیوسانه می گذراند.‏

‏     انگیزۀ او و دوستانش سرکوبی اسلام به نفع ابرقدرتها و انگیزۀ ملت و قوای مسلح‏‎ ‎‏اسلامی ایران دفاع از اسلام و قرآن کریم به نفع ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است.‏‎ ‎‏حزب بعث خبیث عراق با انگیزۀ شیطانی خود در سراشیبی سقوط به سوی عذاب الیم‏‎ ‎‏الهی می غلتد، ولی ملت و ارتش و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح نظامی و انتظامی‏‎ ‎‏و مردم ایران، با احدی الحسنیین: پیروزی یا شهادت ووصول به لقاءالله ، قلۀ سعادت را‏‎ ‎‏می پیمایند. چه غم امتی را که یا به سوی خداوند تعالی می رود و یا به سوی تحقق اهداف‏‎ ‎‏اسلامی و انعکاس آن در جهان. و چه غم این ملت انقلابی را که هفته های جنگ داشته‏‎ ‎‏باشد و به پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و خاندان او اقتدا نموده و در راه اهداف‏‎ ‎‏اسلام عمری با شرافت و سربلندی به جهاد مقدس ادامه دهند و پس از صدام دشمن‏‎ ‎‏اسلام، به اسرائیل خبیث ـ دشمن بشریت ـ بپردازد. تأسف ما در این جنگ تحمیلی آن‏‎ ‎‏است که قدرتهایی که باید صرف برانداختن اسرائیل و نجات بیت المقدس بزرگ شود با‏‎ ‎‏تبانی بین شیاطین بزرگ و صهیونیسم جهانی و بین حزب بعث عراق، صرف هجوم بر‏

‏ضد مخالف سرسخت اسرائیل و امریکا شد و می شود.‏

‏     ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملتهای اسلام و مستضعفان جهان بر ضد مستکبران‏‎ ‎‏جهانی و بچه های آنان خصوصاً اسرائیل غاصب قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی کوتاه نخواهد شدو این غدۀ سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج‏‎ ‎‏نخواهد گردید، و امثال صدام و سادات به جنایات خود ادامه خواهند داد و مصر و عراق‏‎ ‎‏را به تباهی خواهند کشید. چاره برای دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و گرایش متعهدانه‏‎ ‎‏به قرآن کریم و در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام بپاخاستن است.‏

‏     هان ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفان گیتی، آن نظام که برای شما، برای رشد و‏‎ ‎‏تکامل شما، برای سعادت دنیا و آخرت شما، برای رفع ظلم و خونخواری و چپاولگری‏‎ ‎‏از مظلومان جهان و برای تربیت و تعلیم انسانی و برای آزادی و استقلال کشورهای شما‏‎ ‎‏از جانب خداوند متعال بپا شده نظامهای الهی است که بالاترین آنها نظام اسلامی است.‏

‏     امروز امثال سازمانهای حقوق بشر برای کشیدن جهان به نفع ابرقدرتهای ستم پیشه‏‎ ‎‏است، و نظامهای الهی و در رأس آنها اسلامی به استضعاف است که به نفع مستضعفان‏‎ ‎‏علیه مستکبران در طول تاریخ در ستیز بوده اند و به استعمار و استثمار «نه» گفته اند. از این‏‎ ‎‏جهت مستکبران، چپاولگران، قدرت طلبان با آنان به جنگ پرداختند. و شما می بینید که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا با آوای «نه شرقی و نه غربی» برای استقلال و آزادی و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی برپاخاست و انقلاب کرد و پیروز شد، تمام منحرفین و قدرتهای کافر‏‎ ‎‏در مقابلش جبهه گرفتند و علیه آن از خارج و داخل به وسیلۀ تفاله ها و انگلها و‏‎ ‎‏گروهکهای منافق ملحد به کارشکنی و شرارت پرداختند، و تمامی بوقهای تبلیغاتی علیه‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران به صدا درآمدند و دستگاههای نفاق افکن بین مسلمانان به تکاپو‏‎ ‎‏برخاستند و سیل تهمت و افترا به وسیلۀ موجهای استعماری به سوی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران جاری گردید و کمکهای بیدریغ تبلیغاتی و تسلیحاتی از هر طرف به سوی رژیم‏‎ ‎‏عراق برای سرکوبی اسلام سرازیر شد.‏

‏     اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و شرارتها بایستند‏

‏و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای بزرگ و تفاله های آنان را از ایران‏‎ ‎‏قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب اسلامی خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و‏‎ ‎‏شرارتی هراس به خود راه ندهند. و بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از این خس و‏‎ ‎‏خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز است. و بر ملت قهرمان است که با‏‎ ‎‏پشتیبانی بیدریغ خود از قوای انتظامی و سپاه پاسداران، این گروهکهای ورشکسته را که‏‎ ‎‏در خیابانها به شرارت می پردازند دستگیر کرده و به محاکم صالحه تحویل دهند. و بر‏‎ ‎‏محاکم انقلاب است که بر طبق فرمان الهی با آنان رفتار نمایند و بی کم و کاست حکم‏‎ ‎‏قرآن کریم را اجرا نمایند و به خواست خداوند فتنه را بخوابانند و از تجاوز و افراط‏‎ ‎‏خودداری کنند.‏

‏     از ملت عزیز و خصوص دست اندرکاران و قوای مسلح می خواهم که هیچ امری آنان‏‎ ‎‏را از جنگ تحمیلی اغفال نکند و جنگ را سرلوحۀ همۀ امور قرار دهند که دستهای‏‎ ‎‏خیانتکار برای انصراف آنان از جنگ در کار است. و به آوارگان مظلوم جنگی تأکید‏‎ ‎‏می کنم که صبر و شکیبایی را از دست ندهند و مطمئن باشند که خسارات جنگی با‏‎ ‎‏خواست خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و دولت تقاضا دارم‏‎ ‎‏که نسبت به حوائج آوارگان جنگی از هیچ کوششی دریغ ننمایند. اینان برادران و‏‎ ‎‏خواهران و فرزندان شمایند که به دست عمال امریکا از خاندان خود آواره شده اند. و از‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی عاجزانه تقاضا دارم که ملت ایران را با مددهای غیبی حمایت‏‎ ‎‏فرماید و دست مخالفان اسلام را از کشور اسلامی ما قطع فرماید و پیروزی نهایی را بر‏‎ ‎‏تمام جبهه ها نصیب کشور اسلامی فرماید. والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ متن پیام امام خمینی توسط آقای سید احمد خمینی در اجتماع پر شکوه نماز جمعه در دانشگاه تهران، قرائت شد.