نامه
حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه
نامه به آقای گلپایگانی (وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه درمجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 م‍ه‍ر ‭1360

زمان (قمری) : 18 ذی الحجه ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 311

موضوع : حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : گلپایگانی، سید محمد رضا (از مراجع عظام تقلید)

نامه به آقای گلپایگانی (وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه درمجلس)

نامه

‏زمان: 25 مهر 1360 / 18 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه وثانویه‏

‏مخاطب: گلپایگانی، سید محمد رضا (از مراجع عظام تقلید)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آیت الله آقای گلپایگانی ـ دامت برکاته‏

‏     پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند، تلگراف محترم مبنی بر‏‎ ‎‏نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور‏‎ ‎‏تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف،‏‎ ‎‏و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و‏‎ ‎‏شورای نگهبان در این امری که به عهدۀ آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی‏‎ ‎‏یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون‏‎ ‎‏ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر‏‎ ‎‏خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی نشینم و‏‎ ‎‏علمای اعلام بلاد هم عهده دار نظارت در امور می باشند.‏

‏     لکن باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه‏‎ ‎‏می فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری‏‎ ‎‏بماند که باز یک طبقۀ اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین‏‎ ‎‏شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقۀ عظیم فقرا برای آنان ـ‏‎ ‎‏برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و‏‎ ‎‏قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی ‏‏[‏‏دخیل‏‏]‏‏ است، یا‏‎ ‎‏ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی شود به خواست عده ای طرفدار‏

‏زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار‏‎ ‎‏است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت‏‎ ‎‏می گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه‏‎ ‎‏مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می شود چپی است‏‎ ‎‏و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه‏‎ ‎‏احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض‏‎ ‎‏می کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می زنند و می زدند که اینان‏‎ ‎‏طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم‏‎ ‎‏مستمند می شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎