سخنرانی
توطئه سازمان عفو بین المللی ـ افتخار آفرینی های ملت ایران
سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 م‍ه‍ر ‭1360

زمان (قمری) : 19 ذی الحجه ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 313

موضوع : توطئه سازمان عفو بین المللی ـ افتخار آفرینی های ملت ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : کروبی، مهدی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) ـ اعضای انجمن اسلامی اولیا و مربیان ـ خانواده های شهد

سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا (توطئه سازمان عفو بین الملل)

سخنرانی

‏زمان: 26 مهر 1360 / 19 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: توطئۀ سازمان عفو بین المللی ـ افتخارآفرینیهای ملت ایران ‏

‏حضار: کروبی، مهدی (نمایندۀ امام و سرپرست بنیاد شهید) ـ اعضای انجمن اسلامی اولیا و مربیان ـ‏‎ ‎‏خانواده های شهدای استان مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زرند و کوهبنان کرمان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تقدیر از فداکاریهای خانواده های معظم شهدا 

‏     ‏‏من نمی دانم که تسلیت بگویم به این خانواده های شهدا، تسلیت بگویم به پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام و ائمۀ هدی، تسلیت بگویم به امام عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ یا تبریک. تبریک‏‎ ‎‏برای اینکه یک همچو ملتی و یک همچو انسانهای ارزنده ای اسلام تربیت کرده است‏‎ ‎‏یک همچو جوانانی که الآن عکس بسیاریشان در منظره هست و سیمای نورانی شان در‏‎ ‎‏پیش چشم است اسلام تربیت کرده است، یک همچو مادران و پدران و اقربای شهدایی‏‎ ‎‏که در اینجا عده ای شان حاضر هستند، اسلام تربیت کرده است. من گمان ندارم که در غیر‏‎ ‎‏محیط اسلامی، یک همچو مسائلی تحقق داشته باشد که پیرزن جوانمرده اظهار بکند که‏‎ ‎‏من جوانان دیگری دارم که آن را هم تقدیم اسلام می کنم و پیرمرد جوان از دست داده‏‎ ‎‏اظهار کند که من حاضرم خودم هم به جبهه بروم و شهید بشوم و جوانهای زیادی که‏‎ ‎‏می آیند تقاضا کنند که دعا کنیم که در راه اسلام شهید بشوند؛ جوان بخواهد که دعا کنیم‏‎ ‎‏به شهادت برسد.‏

‏     شما در کجا می توانید در غیر سایۀ اسلام و تربیت اسلامی، چنین جوانهایی و چنین‏‎ ‎‏بازماندگان از جوانهای شهید، پیدا بکنید؟ اینها در عین حالی که جوانان خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند و در جبهه ها خاندان خودشان را از دست داده اند و آواره شده اند،‏‎ ‎‏مع ذلک، ایستاده اند و شجاعانه در مقابل دشمنها ایستاده اند و برای فداکاری حاضرند.‏


دفاع سازمانهای بین المللی از اشرار و جانیان 

‏     ‏‏این سازمانهای بین المللی، عفو بین المللی که می خواهند و تقاضا کرده اند که بیایند در‏‎ ‎‏ایران اعدامها را ببینند و می خواهند بیایند و به نفع ابرقدرتها نظر بدهند، اینها از ایران‏‎ ‎‏اطلاعی دارند؟ اینها از شرارت این منافقین اطلاع دارند؟ بدانید که اطلاع دارند اینها از‏‎ ‎‏این انفجارهایی که حاصل می شود. از این کشتارها و حریقهایی که مردم را به باد فنا‏‎ ‎‏می دهد و اموال مردم را از بین می برد بی اطلاعند؟ اینها نمی دانند که اتوبوسها را آتش‏‎ ‎‏می زنند و کودکها را در توی اتوبوس به آتش می کشند و هلاک می کنند؟ اینها از‏‎ ‎‏خبرگزاریها نشنیدند که همین دیروز در شیراز یک اتوبوس را اشرار، همین اشراری که‏‎ ‎‏بعضی شان گرفتار شده اند و به جزای خودشان رسیده اند، آتش زدند و دو کودک را‏‎ ‎‏شهید کردند و سی نفر یا چهل نفر را مجروح که حال بعضی از آنها وخیم است؟ چطور‏‎ ‎‏در این شرارتها یک کلمه آنها اظهار نمی کنند؟ چه شد که سازمان حقوق بشر ایرانی ها را‏‎ ‎‏بشر نمی داند که همین بشر را دارند با دست امریکا و با توطئه های قدرتهای بزرگ از بین‏‎ ‎‏می برند به جرم اینکه می خواهند خودشان این زندگی فقیرانه که دارند به استقلال و‏‎ ‎‏آزادی بگذرانند؟ این سازمانهای فاسد بین المللی چطور در این امور یک کلمه‏‎ ‎‏نمی گویند، لکن یک مجرمی که در طول عمرش مجرم بوده امثال «هویدا» و «نصیری»ها‏‎ ‎‏را که ایران به جرمهای زیاد اعدام می کند، فریادشان بلند می شود؟ چطور این سازمانها‏‎ ‎‏انفجاری که در حزب جمهوری پیدا شد و بیش از هفتاد نفر عالِم و متقی و مسلم و بیگناه‏‎ ‎‏را به آتش کشیدند و در نخست وزیری دو نفر آدم متعهد را و مؤمن را به آتش کشیدند،‏‎ ‎‏از اینها هیچ صدایی در نمی آید؟ لکن چند نفر که در خیابانها ریختند و مسلّح خواستند‏‎ ‎‏مردم را، مردمِ بیگناه را بکشند، گرفتند و بعد از محاکمه، که ثابت شده است که اینها‏‎ ‎‏افرادی را کشته اند، اعدام کرده اند، فریادشان بلند شده است؟‏

‏     برادران و خواهران محترم که از اماکن مختلف در اینجا آمده اید، بدانید که همۀ‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی، همۀ وابستگان به قدرتهای شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر‏‎ ‎‏سازمانها، همه دست به هم داده اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و‏

‏نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که منافع‏‎ ‎‏آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد کنند و شماها را سست کنند، به خیال‏‎ ‎‏اینکه با اینطور توطئه ها می توانند ملتی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برای خدا و اسلام قیام کرده است، ‏‏[‏‏سست‏‎ ‎‏کنند.‏‏]‏‏ این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت‏‎ ‎‏برای دنیا قیام نکرده است که اگر جوانش گرفته شد، رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر‏‎ ‎‏قیام انبیا و قیام ائمۀ هدی است، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سیدالشهداست. ملتی که‏‎ ‎‏انگیزۀ قیامش اسلام و ایمان است، به اینطور امور سرد و سست نمی شود. همۀ قدرتهای‏‎ ‎‏عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزۀ‏‎ ‎‏خودشان بر نخواهد گرداند. و ما می دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده‏‎ ‎‏است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه می گذرد، این مأمور است که بیاید در ایران و‏‎ ‎‏ایران را محکوم کند. اینها مأمورند که همه شان دست به هم بدهند و این نهضت اسلامی‏‎ ‎‏را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیده اند و از اول هم از‏‎ ‎‏اسلام می ترسیدند، لکن اکنون که سیلی خورده اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است.‏

قیام ملتها، با الهام از انقلاب اسلامی

‏     ‏‏اینها می بینند که در تمام دنیا، در حتی سیاههای خود امریکا، زمزمه های فنای آنها‏‎ ‎‏دارد بلند می شود. اینها دیدند که اسلام قدرتی دارد که خودش به پیش می رود و خودش‏‎ ‎‏مردم را و جناحهای متدین را و جناحهای مظلومین را بسیج می کند ـ و ان شاءالله ، با این‏‎ ‎‏قیامِ همگانی مستضعفین جهان فاتحۀ ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اینها از این‏‎ ‎‏می ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند؛ اینها به اسلام کار دارند.‏‎ ‎‏ملت ایران چون سمبل اسلام است و با هدایت اسلام قیام کرده است و این قیام صادر‏‎ ‎‏شده است به کشورهای دیگر و هر یک از کشورها قیام کرده اند و درصدد قیام هستند و‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند از این قیام انسانی ـ اسلامی ایران، آنها خوف این را دارند که در منطقه،‏‎ ‎‏بلکه در همۀ جهان منافع خودشان را و سلطۀ خودشان را از دست بدهند. الآن مصر قیام‏

‏کرده است، عراق مشغول به قیام است و سایر جاها همین طور. و با خواست خدا، ملتها‏‎ ‎‏وقتی که اطلاع پیدا بکنند از انگیزه ای که ایران دارد، خود آنها هم همین انگیزه را دارند و‏‎ ‎‏قیام می کنند و افرادی مثل صدام و مثل دیگر جنایتکاران را، مثل سادات را و دیگر‏‎ ‎‏جنایتکاران را خودشان تصفیه خواهند کرد. ‏

‏     شما برادرها و شما خواهرهای محترم، که از اطراف ایران و بعضی مراکز آمده اید ـ و‏‎ ‎‏من اگر بخواهم اسم ببرم ممکن است بعضیها را غفلت کنم. از این جهت، همۀ شما برادر‏‎ ‎‏هستید و همۀ شما در راه اسلام هستید ـ شما همه و همۀ ایران و همۀ زن و مرد ایران باید‏‎ ‎‏بدانند که در مقابل قدرتهای دنیا ایستاده اند و تاکنون هیچ کشوری اینطور عمل نکرده‏‎ ‎‏است. هیچ کشوری تاکنون در مقابل تمام قدرتها نایستاده است و هیچ کشوری مورد ظلم‏‎ ‎‏به اندازه ای که ایران موردش واقع شده است، نشده اند. در عین حالی که کشور اسلامی‏‎ ‎‏ایران مورد ظلم ابرقدرتها واقع شده است و از همۀ اطراف هجوم بر او می شود، تبلیغات‏‎ ‎‏همۀ بلندگوهای دنیا تقریباً به ضد این جمهوری اسلامی است، مع ذلک، چون ملت برای‏‎ ‎‏خدا قیام کرده است و برای استقرار احکام اسلام قیام کرده است، در مقابل همه ایستاده‏‎ ‎‏است و به پیش رفته است و هیچ انقلابی در دنیا مثل این انقلاب نبوده است که با ضایعات‏‎ ‎‏کم، پیروزیهای چشمگیر و زیاد به دست آورده باشد. شما جوان خیلی دادید و خانه و‏‎ ‎‏خانمان خیلی از دستتان رفته است و گرفتاری و زحمت خیلی داشتید، ولی می دانید چه به‏‎ ‎‏دست آورده اید؟! رژیم شاهنشاهی 2500 ساله با آنهمه قدرت و با آنهمه پشتیبانی همۀ‏‎ ‎‏قدرتها با او، چه ابرقدرتها و چه قدرتهای دست دوم ـ الاّ نادری از آنها ـ در عین حال شما‏‎ ‎‏بدون اینکه یک اسلحۀ صحیحی در دست داشته باشید با مشت گره کرده ایستادید و یک‏‎ ‎‏همچو رژیم شاهنشاهی را شکست دادید و در زباله دان های تاریخ ریختید. این یک‏‎ ‎‏اعجازی است، این کوچک نیست، این یک اعجاز بزرگی است که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی به دست شما ملت شریف ایران ایجاد کرد. شما می دانید که کوتاه کردن دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ از ایران و بیرون کردن همۀ مستشارها و انگلها را از ایران چه کار‏‎ ‎‏معجزه آسایی بود؟ در عین حالی که شما مظلوم واقع شدید، لکن کار خودتان را انجام‏

‏دادید. در عین حالی که همۀ بوقهای تبلیغاتی جهان و خصوصاً امریکا و اسرائیل بر‏‎ ‎‏خلاف شما تبلیغات می کنند و دروغ پردازی می کنند و اگر یک خطایی یا یک غیر‏‎ ‎‏خطایی از شما واقع بشود، بزرگ می کنند و اگر در یک محکمه ای با تمام مقررات‏‎ ‎‏صحیح آن، یک نفر را اعدام کنند، آنها می گویند که بچه ها را اعدام کردند، کودکها را‏‎ ‎‏گرفتند و اعدام کردند. گفته اند که در خیابانها همان جا اعدام کنید و اصلاً دادگاه‏‎ ‎‏نمی خواهیم! این تبلیغات سرتاسری دنیا برای این است که آنها دستشان از ایران و نفت‏‎ ‎‏ایران و ذخایر ایران و سایر چیزها کوتاه شده است، زبانشان باز شده است به هرزه گویی و‏‎ ‎‏فحاشی و تهمت.‏

اعجازآفرینی ملت قهرمان ایران 

‏     ‏‏شما ملت مظلوم ایران، که از همه طرف به شما حمله شده است و می شود، چه حملۀ‏‎ ‎‏تبلیغاتی و چه حملۀ تسلیحاتی، در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون‏‎ ‎‏می شود، و امیدوارم که هر روز افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید. ملت ایران‏‎ ‎‏ملت معجزه آسای قرن است. هیچ ملتی در دنیا نمی تواند بگوید که ما در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها ایستادیم. در صورتی که قدرتهای بزرگ اسلحه های محیرالعقول دارند و حتی‏‎ ‎‏محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهای مدرن بود، مع ذلک، شما، بچه های شما،‏‎ ‎‏جوانهای شما، مرد شما، زن شما، آمدند بیرون و با دست خالی در مقابل مسلسلها و‏‎ ‎‏تانکها و توپها ایستادند و آنها را شکست دادند. و شما از این به بعد هم همین ملت هستید‏‎ ‎‏و از این به بعد هم انگیزۀ شما همه اسلام است و چنانچه شهید بشوید در آن عالَم در‏‎ ‎‏صف شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا هستید و اگر پیروز بشوید، آن هم به نفع‏‎ ‎‏شماست. شهادت به نفع شما، پیروزی به نفع شما همه پیروزی است.‏

‏     بوقها هر چه می خواهند بگویند. مفسدین هر چه می خواهند عمل کنند. انفجارها هر‏‎ ‎‏چه می خواهد بشود. آتش سوزیها هر چه می خواهد بشود. همۀ اینها را این ملت رزمندۀ‏‎ ‎‏بزرگ تحمل می کند و به پیش می رود. و ما دیدیم که از اول نهضت تا حالا هر روز قدمها‏

‏بلندتر شد و صفها فشرده تر. از اول انقلاب تا حالا هیچ شما سستی به خودتان راه ندادید.‏‎ ‎‏این قشر تودۀ میلیونی مردم، این تودۀ مستضعف و این زاغه نشینان و متوسطین در این‏‎ ‎‏میدان حاضر و ناظر بوده اند و هستند و ایستاده اند و در مقابل همۀ قدرتها تا آخر‏‎ ‎‏ایستاده اند. و زن و مرد ایران با اینکه شهدای بسیار داده است و نمی شود گفت در شهری‏‎ ‎‏نیست که شهید نداشته باشیم، شهدا نداشته باشیم، مع ذلک، به قدرت آنها افزوده شده‏‎ ‎‏است و قیام و انقلاب آنها زیاد شده است و ان شاءالله تعالی، صفها فشرده تر خواهد شد و‏‎ ‎‏تا آنجایی که ظلمها و ریشه های فاسد ظلم را و قدرتها و ریشه های فاسد قدرت را از این‏‎ ‎‏کشور بیرون کنند و قطع کنند، ایستاده اند.‏

‏     و من امیدوارم که ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت‏‎ ‎‏مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می کند که ما هر کس اسم از اسلام ببرد‏‎ ‎‏سرکوب می کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد‏‎ ‎‏مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است،‏‎ ‎‏سرکوب کنند. و زن و مرد عراق ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با اسلام‏‎ ‎‏مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می بندد برای اینکه مردم را اغفال کند ـ و ما حزب‏‎ ‎‏بعث عراق را می شناسیم و می دانیم که اینها به اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و‏‎ ‎‏اسلام را خار راه خودشان می دانند ـ بر همۀ ملت عراق است که قیام کنند و این جرثومۀ‏‎ ‎‏فساد را از بین ببرند. و بحمدالله ، در ایران در حال شکست هستند و بزودی ان شاءالله ، از‏‎ ‎‏ایران، بزودی ان شاءالله ، خاک ایران از لوث وجود اینها پاک خواهد شد.‏

‏     یک کلمه هم راجع به این مربیان و اولیای اطفال که آمده اند در اینجا هستند عرض‏‎ ‎‏کنم و آن اینکه شماها باید با هم دست به دست هم بدهید و این بچه ها را تربیت کنید به‏‎ ‎‏تربیت اسلامی. شما ببینید که اسلام بود که شما را از شرّ قدرتها و از سلطۀ قدرتها نجات‏‎ ‎‏داد. تعلیمات اسلام است که شما را آنطور پایدار می کند که در مقابل همۀ مشکلات‏‎ ‎‏ایستادید. هدف مخالفین شما این است که بچه های شما را از اسلام منحرف کنند.‏‎ ‎‏جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند. توجه کنید که کودکها را، جوانها را به تعلیمات‏

‏اسلامی و تربیتهای اسلامی تربیت کنید تا ان شاءالله ، کشور شما از آسیب مصون باشد و‏‎ ‎‏جوانهای آتیۀ شما و اطفال آتیۀ شما، که امید ما هستند و امید اسلامند، اسلام را‏‎ ‎‏همان طور که شما زنده کردید، زنده نگه دارند.‏

‏     و همین طور از جهاد سازندگی، که از بعضی جاها آمده اند، من تشکر می کنم و‏‎ ‎‏امیدوارم که به کارهای خودشان ادامه بدهند و ان شاءالله ، سازندگی را زیادتر کنند.‏

‏     و من باید از آقای کروبی‏‎[1]‎‏ تشکر کنم که ایشان یک فردی هستند که خدمتگزار به‏‎ ‎‏این ملتند و بنیاد شهدا بهترین بنیادهایی است که ایشان بحمدالله ، موفق شدند و با توفیق‏‎ ‎‏الهی اداره می کنند. خداوند امثال این خدمتگزاران را برای شما حفظ کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ آقای مهدی کروبی، نمایندۀ امام و سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی.