سخنرانی
توطئه ایجاد اختلافات داخلی برای نابودی جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان های فارس، بوشهر و... (توطئه ایجاد اختلاف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 آذر ‭1360

زمان (قمری) : 26 م‍ح‍رم‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 378

موضوع : توطئه ایجاد اختلافات داخلی برای نابودی جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : دستغیب، سید عبد الحسین (نماینده امام و امام جمعه شیراز) و ائمه جمعه استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان های فارس، بوشهر و... (توطئه ایجاد اختلاف)

سخنرانی

‏زمان: صبح 2 آذر 1360 / 26 محرم 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: توطئۀ ایجاد اختلافات داخلی برای نابودی جمهوری اسلامی‏

‏حضار: دستغیب، سید عبدالحسین (نماینده امام و امام جمعۀ شیراز) و ائمۀ جمعۀ استانهای فارس،‏‎ ‎‏بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه ایجاد اختلاف بین مردم و روحانیت

‏     ‏‏باید تشکر کنم از همۀ آقایان علمای اعلام استان فارس که زحمت کشیدند و اینجا در‏‎ ‎‏این منزل محقر تشریف آوردند که در خدمتشان استفاده بکنیم و عرض ارادت. بنده‏‎ ‎‏راجع به مسائلی که در ایران هست گفته ام، لکن باز هم در خدمت آقایان عرض می کنم‏‎ ‎‏که تمام این توطئه هایی که درست کرده اند برای جمهوری اسلامی که این اساس را که به‏‎ ‎‏خطر انداخته است، منافع قدرتهای بزرگ را از بین ببرند، اینها تاکنون به نتیجه نرسیده‏‎ ‎‏است و منتهی شده اند اینها به اینکه به حسب ظاهر که باید اختلاف در خود داخل ایجاد‏‎ ‎‏کنند که از داخل اگر چنانچه یک اختلافی پیدا بشود، دیگر محتاج به اینکه از خارج هم‏‎ ‎‏یک کاری بکنند ندارند.‏

‏     در داخل هم دو جور اختلاف شاید در رأس اختلافات باشد:‏

‏     یکی اینکه بین مردم با روحانیت یک جدایی بیندازند که این چیزی بود که در زمان‏‎ ‎‏رضاخان هم بود این مطلب. بعدها هم بود که در هر جا اگر فرض کنید که یک روحانی‏‎ ‎‏یک کاری می کرد، آنها برخلافش یک شایعاتی درست می کردند و این طایفه را‏‎ ‎‏می کوبیدند. و بین مردم و اینها خواستند جدایی بیندازند. تا یک حدودی هم نسبت به‏‎ ‎‏بعضی قشرها موفق شدند. الآن احساس این مطلب ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ بیشتر می کنند؛ یعنی، الآن این‏‎ ‎‏معنا را فهمیده اند که ایران یکپارچه شده است و همه هم در هر بلدی، تابع روحانیتشان به‏

‏حسب نوع هستند و اگر چنانچه کاری بخواهد بشود با دست همین روحانیون کارهای‏‎ ‎‏مثبت انجام می گیرد. از این جهت، الآن بیشتر از سابق توجه به این معنا کرده اند و در‏‎ ‎‏بسیاری از بلاد، این مسائل را و ایجاد اختلاف را بین روحانیون و مردم می خواهند بکنند.‏

‏     البته آن چیزی که لازم است این است که خود آقایان توجه بکنند در هر جا که‏‎ ‎‏تشریف دارند که اگر یک همچو دستهایی پیدا شد که به واسطۀ یک فضولیهایی که‏‎ ‎‏می کنند، بخواهند اختلاف بین روحانی و روحانی بیندازند یا روحانی و مردم بیندازند و‏‎ ‎‏اینها توجه بکنند به اینکه نگذارند این کار بشود، از اول جلویش را بگیرند؛ نگذارند‏‎ ‎‏ریشه دار بشود. این از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه بشود؛ هم از طرف‏‎ ‎‏ائمۀ جمعه که هر جمعه خطبه می خوانند برای مردم تنبه داده بشود و هم بر ائمۀ جماعت‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏ که با مردم تماس دارند. و توجه ‏‏[‏‏کنند‏‏]‏‏ به اینکه مبادا یکوقتی ما بیدار بشویم و‏‎ ‎‏اختلاف حاصل شده باشد. باید از حالا جلویش را، اوّلی که می خواهند یک کاری، یک‏‎ ‎‏فضولی می خواهند بکنند، جلویش را بگیرند. مِن جمله، از این چیزی که از همین رشته‏‎ ‎‏است این است که بعض شاید از همین منافقین و از همین منحرفین باشند که نسبت به‏‎ ‎‏بعض مراجع اهانت می کنند و این خودش مبدأ یک اختلافی می شود با اسم اینکه من با‏‎ ‎‏فلان مرجع یا فلان شخص دوستم. با این اسم، می خواهند یک روحانی بزرگ را اهانت‏‎ ‎‏کنند و این مبدأ بشود که دودستگی پیدا بشود در کشور. و این از امور مهمی است که باید‏‎ ‎‏جلوگیری بشود. آقایان در هر جا یک همچو چیزی دیدند و همین طور آقایان بلاد هر‏‎ ‎‏جا که هستند، ائمۀ جمعه ـ خصوصاً ـ احساس این معنا را کردند که می خواهند اینها یک‏‎ ‎‏کار اختلاف انگیز و فتنه انگیز ایجاد کنند، خودشان جلویش را بگیرند.‏

بزرگنمایی نقاط ضعف توسط دشمن

‏     ‏‏و از آن طرف هم البته خود آقایان توجه دارند که اینها، آنهایی که مخالفند با‏‎ ‎‏روحانیت، می خواهند که یک نقطه ضعفی پیدا بکنند، این نقطه ضعف را بزرگ بکنند.‏‎ ‎‏اگر فرض کنید که از یک کسی که متکفل قضا هست یا از کسی که متکفل یکی از امور‏

‏اجرایی ـ مثلاً ـ اگر هست، بخواهد یا حتی از ائمۀ جمعه و جماعت اگر یکوقت یک‏‎ ‎‏چیزی که به خیال آنها خلاف است یا ترک اولی هست، بدانند، این را بزرگش می کنند،‏‎ ‎‏دامن به آن می زنند، روی همین مقصدی که دارند که این طایفه وجهۀ خودشان را از‏‎ ‎‏دست بدهند. آقایان باید این معنا را هم خیلی توجه بکنند که ـ خدای نخواسته ـ از بعض‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ جوانها، از بعض طلبه های جوان، از بعض علمای جوان، یک وقت یک چیزی که‏‎ ‎‏برخلاف مذاق است و ـ خدای نخواسته ـ برخلاف شرع است این، پیدا نشود که اسباب‏‎ ‎‏دست بشود برای آنهایی که می خواهند نگذارند این کشور آرام باشد.‏

‏     و در مطلب دومی که باز اینها در فکر هستند این است که بین این ارگانهایی که هست؛‏‎ ‎‏مثلاً، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، سایر ‏‏[‏‏ارگانها‏‏]‏‏ بسیج، چه، ... اینهایی که الآن‏‎ ‎‏هستند و اینها از خود مردم بودند بین اینها یک مناقشاتی را ایجاد بکنند. آن هم هر یک‏‎ ‎‏از آقایان احساس این مطلب را کردند و هر یک از علمای بلاد احساس این مطلب را‏‎ ‎‏کردند، این را هم باید با کمال جدیت جلویش را بگیرند.‏

‏     و اما مسئله ای را که آقا فرمودند، هم راجع به استانداری فارس و هم راجع به اینکه‏‎ ‎‏این ادارات و اینها با آقایان مشورت بکنند، این هردو ـ آن ـ را من سفارش کرده ام و به‏‎ ‎‏آنها این تذکر را داده ام که اگر شماها بخواهید کشورتان محفوظ بماند و اگر بخواهید‏‎ ‎‏آسیب نبینید، باید کاری بکنید که در هر محلی مشورت بکنید با آقایان راجع به مسائل.‏‎ ‎‏آنها به مسائل محلی آشنا هستند و استاندارها غالباً از خارج رفته اند و توجه کم دارند. این‏‎ ‎‏باید مشورت بکنند. آقایان هم همۀ مقصدشان این است که اسلام تقویت بشود و‏‎ ‎‏گرفتاریهای مستضعفین و مردم بیچاره رفع بشود.‏

‏     و من امیدوارم که باز هم توفیق پیدا کنم به همۀ اینها این مطلب را تذکر بدهم. و‏‎ ‎‏ان شاء الله ، امیدوارم که ‏‏[‏‏در مورد‏‏]‏‏ استاندار فارس هم یک استاندار مطلوبی برای فارس‏‎ ‎‏زودتر تعیین بکنند. و از همۀ آقایان ملتمس دعا هستم. و امیدوارم که این کشوری که الآن‏‎ ‎‏دست خارجیها از آن کوتاه شده است و تمام جدیت می کنند که رخنه پیدا کنند به این‏‎ ‎‏کشور، با کوشش خود آقایان، با کوشش همۀ مردم، با کوشش همۀ دولتیها و ملیتها و تمام‏

‏ارتشی‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ و سایر اشخاص، سایر گروهها نگذارند که یک همچو قصه ای واقع بشود.‏‎ ‎‏بحمدالله ، الآن دستی، قدرتی از خارج نمی تواند کاری بکند. و ما اگر چنانچه با اتکا به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و توجه به ذات مقدس حق تعالی و توجه به استمداد از ولی عصر ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ ان شاءالله ، ‏‏[‏‏داشته‏‏]‏‏ باشیم و کارهایمان را با این انگیزه پیش ببریم، ان شاءالله ‏‎ ‎‏که آسیبی نخواهیم دید. خدای تبارک و تعالی همۀ آقایان را حفظ بفرماید و همۀ ما را‏‎ ‎‏متوجه به تکالیف شرعی الهی بفرماید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎