سخنرانی
لزوم بررسی و حل مشکلات آوارگان جنگ زده
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ زدگان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 آذر ‭1360

زمان (قمری) : 27 م‍ح‍رم‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 382

موضوع : لزوم بررسی و حل مشکلات آوارگان جنگ زده

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم ـ مسئولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگ زدگان، جانبازان، مهاجران مناطق جنگی و قائ

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ زدگان)

سخنرانی

‏زمان: صبح 3 آذر 1360 / 27 محرّم 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم بررسی و حل مشکلات آوارگان جنگزده ‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم ـ مسئولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگزدگان، جانبازان، مهاجران‏‎ ‎‏مناطق جنگی و قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تحول ملت، با دست غیبی خدا

‏     ‏‏این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان‏‎ ‎‏کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول‏‎ ‎‏بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب، کأنّه قلبهای این ملت را متحول‏‎ ‎‏کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و‏‎ ‎‏دست همۀ قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگزده های‏‎ ‎‏ما، به عزیزان ما که آواره شده اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در‏‎ ‎‏مقابل نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار‏‎ ‎‏باشند و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به‏‎ ‎‏خدمت مستضعفین باشید.‏

‏     این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کاملۀ خودش‏‎ ‎‏قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی؛ انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای‏‎ ‎‏خدا ادامه می دهند. برای خدا در جبهه ها جنگ می کنند و برای خدا در خارج جبهه‏‎ ‎‏خدمت می کنند. برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت می کنند و برای خدا زحمت و‏‎ ‎‏مشقت را خریداری می کنند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را‏‎ ‎‏عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من‏

‏دعا کنم شهید بشوند. و من به آنها عرض می کنم که پیروز باشید و ان شاءالله ، ثواب شهید‏‎ ‎‏دارید.‏

قابل تحمل بودن مشکلات مادی

‏     ‏‏شما عزیزان که متکفل امور جنگزدگان هستید و متکفل تدبیر در این امر هستید که کار‏‎ ‎‏جنگزدگان را به خوبی اداره کنید، من می دانم که کار بسیار مشکل است. کاری است که‏‎ ‎‏نمی شود با فوریت انجام داد و کاری است که اگر به طور معمولی بخواهد دولت انجام‏‎ ‎‏بدهد، قدرت این مطلب را ندارد، لکن این دست خداست که عنایت کرده است و‏‎ ‎‏جوانهای ما را وادار کرده است به اینکه به این برادران و خواهران و کودکان جنگزده‏‎ ‎‏خدمت کنند و آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر آنها شده است، تسلیت عنایت کنند. و‏‎ ‎‏این خدای تبارک و تعالی است که جنگزده ها را، در صورتی که اگر به طور معمول بود،‏‎ ‎‏باید بسیار نارضایتی داشته باشند، لکن مع ذلک، در هر جا هستند، کمک کار هستند و‏‎ ‎‏مقاوم هستند. و امروز آقای میرسلیم‏‎[1]‎‏ که به من اطلاع دادند، گفتند جنگزده ها یک‏‎ ‎‏قدرتی شده اند در مقابل صدام. این امری است که با دست غیبی الهی انجام گرفته است و‏‎ ‎‏دست عنایت حق تعالی بر سر شماست و آسیبی ان شاءالله ، نخواهد دید.‏

‏     ما البته می دانیم که هم در فعالیتهای بنیاد مستضعفین و هم در فعالیت اداره کنندۀ امور‏‎ ‎‏جنگزدگان یک نواقص‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ هست و علاوه ‏‏[‏‏بر این،‏‏]‏‏ شیطانهایی هستند که این‏‎ ‎‏برادرهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برای خدا دارند کار می کنند، آنها را می خواهند سست کنند و بعضی‏‎ ‎‏مسائل به آنها می گویند، لکن خداست که قلبهای شما را نگه داشته است و شما را هوشیار‏‎ ‎‏کرده است که کید کائنین‏‎[2]‎‏ و مکیدها را خنثی کنید و خودتان در صحنه باشید. ما خدا را‏‎ ‎‏شکر می کنیم که این ملت؛ سرتاسر کشور؛ زن و مرد، بزرگ و کوچک در خدمت به‏‎ ‎‏اسلام کمر بسته اند و دست از این برنخواهند داشت ان شاءالله ، تا آنکه به پیروزی نهایی‏

‏برسد.‏

‏     من رنجهایی که در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما وارد می شود می دانم و‏‎ ‎‏متأثر هستم. و همۀ مؤمنین و همۀ مسلمین متأثر هستند. لکن شما بدانید که اینطور دست و‏‎ ‎‏پا کردن و اینطور بر خلاف موازین همۀ کشورهای عالم و همۀ جنگهای دنیا عمل کردن و‏‎ ‎‏از خارج و دور، موشک به شهرها انداختن و اینطور کارهای ناجوانمردانه کردن، اینها از‏‎ ‎‏ضعف آنهاست. آنها که رانده شدند از آبادان و شکست مفتضحانه خوردند و امید است‏‎ ‎‏که ان شاءالله ، از جاهای دیگر هم رانده شوند و شکست مفتضحانه بخورند، آنها‏‎ ‎‏نمی توانند مقابله کنند. از دور، از راههای دور موشک پرتاب می کنند، آن هم در‏‎ ‎‏خانه های مسکونی، در مساجد، در بیمارستانها و جاهایی که مردم بی گناه هستند. لکن ما‏‎ ‎‏بر حقیم، ملت ایران بر حق است و ما در مقابل ظلم، ایستاده ایم. از اول هم که ملت ایران‏‎ ‎‏قیام کرد، در مقابل ظلم ایستاد و در مقابل کفر ایستاد و مقصدش این بود که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی باشد و از قید و بند گرفتاریهای خارجی رهایی یابد. و این مقصد، مقصدی است‏‎ ‎‏الهی و این مطلب، مطلبی است که اسلام امر فرموده است.‏

‏     و شما برادرهایی که در جبهه جنگ می کنید و شما برادرهایی که آسیب جنگی‏‎ ‎‏دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده اید برای خدا بوده است و خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و من امیدوارم که بزودی ان شاءالله ، این جنگ تمام‏‎ ‎‏بشود و این خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود و‏‎ ‎‏خانه ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاءالله ، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز‏‎ ‎‏و این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند. ‏

‏     عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را می خواهیم و ما پیاده شدن‏‎ ‎‏احکام اسلام را می خواهیم، تمام ضربه هایی که وارد می شود، تمام اینها قابل تحمل‏‎ ‎‏است. این ضربه ها به ما تنها وارد نشده است. شما در طول تاریخ از زمان آدم ـ علیه‏‎ ‎‏السلام ـ تاکنون ملاحظه می کنید که تمام انبیا و تمام اولیا و تمام بزرگان دین در مقابل ظلم‏‎ ‎‏ایستاده اند و صدمه دیده اند، ایستاده اند و با آتش، آنها را سوزانده اند و با اره آنها را دو‏

‏نیم کرده اند و در کربلا آنطور کردند با اولاد رسول الله ، لکن چون برای خدا بود و چون‏‎ ‎‏حق بودند، تمام مشکلات آسان می شود. مشکلات، مشکلات مادی است، مشکلات‏‎ ‎‏مادی در مقابل معنویات نمی تواند عرض اندام کند. آنهایی که به معنویت مجهزند،‏‎ ‎‏آنهایی که به خدا متصل هستند و آنهایی که به مبدأ وحی متصل هستند، آنها را امور‏‎ ‎‏مادی از مقاصد خودشان باز نمی دارد.‏

ارزش خدمت به مستضعفین و جنگ زدگان

‏     ‏‏و شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین می کنید و شمایی که‏‎ ‎‏خدمت به جنگزدگان می کنید! و امید است ان شاءالله ـ و هست اینطور که ـ انگیزه های شما‏‎ ‎‏انگیزه های اسلامی ـ انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به‏‎ ‎‏طاعت حق تعالی قیام کرده اید و ثواب شما، ثواب عبادتهای پنجاه ـ شصت سالۀ دیگران‏‎ ‎‏است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و‏‎ ‎‏با همین بیداری، که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسانده است، باقی باشد این نهضت و‏‎ ‎‏این انقلاب و قیام، تا صاحب اصلی ان شاءالله ، بیاید. و ما و شما و ملت ما امانت را به او‏‎ ‎‏تسلیم کند.‏

‏     و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک و تعالی کار‏‎ ‎‏می کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است بعض از جناحهای فاسد بکنند،‏‎ ‎‏چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد جنگزدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای‏‎ ‎‏خدا انجام وظیفه می کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می کند پیروز است. با قدرت‏‎ ‎‏کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به امور. و شما‏‎ ‎‏بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور جنگزدگان، که اینها بندگان خدا‏‎ ‎‏هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از عبادات بزرگ است. خداوند ان شاءالله ، به همۀ‏‎ ‎‏شما توفیق عنایت کند. و به جنگزده های ما و به آنهایی که جوان از دستشان رفته است،‏‎ ‎‏آنهایی که خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنایت فرماید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ آقای مصطفی میرسلیم، سرپرست بنیاد امور جنگزدگان.
  • ـ حیله گران.